Ange ditt sökord

Alternativ behandling vid sömnlöshet

Alternativ behandling vid sömnlöshet

De komplementära behandlingar som oftast används vid sömnbesvär omfattar akupunktur, substanser från växtriket, hypnoterapi och aromaterapi. Docent Thomas Kjellström har nu granskat den vetenskapliga dokumentationen kring dessa.

Annons:

Med sömnlöshet menas här ett ihållande tillstånd av otillfredsställande mängd eller kvalitet av sömn, inkluderande svårigheter att somna eller att bibehålla sömnen.

Akupunktur

För sömnlöshet finns en RCT (randomised clinical trials = randomiserade kliniska prövningar; vilket är en typ av vetenskapliga studier som anses ha ett bra vetenskapligt värde) studie om 40 individer som visade större förbättring av sömnen med akupunkturbehandling, både objektivt och subjektivt, än med placebobehandling.

I en annan studie där individerna fick välja behandling så förbättrades sömnen både med laser och nålakupunktur men sömnen förbättrades också i kontrollgruppen. Hos äldre finns visat en förbättring med akupressur jämfört med placebo och kontrollgrupp (RCT med 40 individer). Positiva effekter med akupressur finns också rapporterade i en liten (6 individer) placebokontrollerad RCT på friska individer. Det finns sålunda lovande men begränsade positiva erfarenheter av akupunktur/pressur.

Biofeedback

Flera kontrollerade studier har inte visat eller visat minimal förbättring på sömnen med biofeedbacksmetoder. EEG som återföring hjälpte individer med ångestrelaterad sömnlöshet. Biofeedback kan helt allmänt inte sägas ha effekt på sömnlöshet om man inte kan hitta specifika metoder för vissa individer.

Fysisk träning;

Omfattande litteratur visar att på friska individer har man små till moderata effekter på sömnens varaktighet och kvalitet med både kortvarig och långvarig fysisk träning. En RCT studie på äldre (43 individer) med måttliga sömnstörningar förbättrades i flera avseenden med ett strukturerat program för fysisk aktivitet, jämfört med kontroller.

Örtmediciner;

Kava-kava (Piper methysticum) är en klättrande buske med hjärtlika blad och korta cylindriska kolvar med små blommor som ersätts av en rundad frukt. På öarna i Stilla Havet används övre delen av roten till en euforiframkallande bitter dryck som används i rituella sammanhang före viktiga ceremonier. Den har visats förbättra både subjektiva och objektiva mått på sömn efter akut tillförsel hos friska i en placebokontrollerad studie (12 individer). Den har inte undersökts på sömnlösa.

Valeriana (Valeriana officinalis) kallas också läkevänderot, vendelört, vänderot, äkta vänderot och växer naturligt över hela Europa och österut mot Ryssland och västra Asien. Den är omnämnd som läkeväxt av en egyptisk läkare redan på 800-talet. En systematisk översikt av nio placebokontrollerade RCT- studier av effekten av valeriana på sömn rapporterade några positiva fynd hos patienter med sömnlöshet och friska försökspersoner.

Studierna omfattade totalt 390 individer men var helt allmänt av dålig studiekvalitet och gav inga likartade resultat och sammantaget är de sålunda långt från att vara övertygande. En annan RCT visade likartade resultat för valeriana och läkemedlet oxazepam (Valium-likt) avseende förbättring av sömnkvaliteten hos 75 individer med sömnlöshet. En annan RCT med valeriana jämfört mot placebo hos 16 individer visade inga akuta effekter efter en enkel dos medan viss effekt på ett sömnmönster noterades efter 14 dagars tillförsel.

Det finns också positiva RCT resultat av preparat som kombinerar valeriana med andra örter som humle. Det finns flera arter i Valeriana släktet och en art skall ha använts av indianerna i Mexico som ett stärkande medel för att underlätta att uthärda trötthet och umbäranden. Vänderot har också använts som aptitdämpande medel. Det finns sålunda lovande men begränsat vetenskapligt underlag för att använda valeriana mot sömnlöshet.

Hypnoterapi

Det finns positiva resultat med hypnos jämfört med ingen behandling i en ickerandomiserad studie på 37 kvinnor och flertal RCT och placebojämförelser. Flertalet studier har olika metodologiska begränsningar med ändå måste konstateras att hypnoterapi torde kunna vara framgångsrik i behandling av sömnlöshet.

Avslappning

Ett stort antal kliniska studier har föreslagit att avslappningsträning kan förbättra sömnen, men få av dessa studier är kontrollerade och välgjorda. Det finns RCT studier som både visar och inte visar effekt. Två större analyser av flera studier har konstaterat att avslappningstekniker är effektiva mot sömnlöshet. Totalt måste också sägas att studierna inte var kontrollerade och bestod av flera olika avslappningsmetoder vilket gör det svårt att dra några slutsatser. Studierna var också på ganska litet antal individer och effekterna små.

Melatonin

Melatonin är en hormonliknande substans som avsöndras från tallkottkörteln i hjärnan och som i djurförsök visats kunna påverka könskörtlarna. Vetenskapligt underlag för att melatonin skulle kunna påverka sömnlöshet kommer från ett antal små placebokontrollerade studier varav minst fem dessutom var randomiserade. Två av dessa hade negativa resultat medan tre rapporterade förbättringar på flera mått på sömn med 2 mg melatonin givet två timmar före sänggåendet. Positiva effekter på sömnen har också rapporterats från studier på friska försökspersoner.

Fastän flera rapporter har menat att melatonin har bäst effekt på individer som har låga naturliga nivåer till exempel äldre, så finns det motsatta resultat också. Melatonin förefaller ha god tolerabilitet. Vetenskapen är sålunda inte entydig men nog förefaller melatonin ha viss potential i behandlingen av sömnlöshet. Vitamin B 12 har också provats men utan påvisad effekt.

Aromaterapi

Har också provats mot sömnlöshet och det har visats i en studie att insomningstiden minskade med lukten av apelsinolja medan till exempel lavendel- eller valerianaolja inte hade effekt.

Sammanfattning

Det saknas övertygande vetenskapligt stöd för komplementära metoder för behandling av sömnlöshet och lite data att de överhuvudtaget är lika bra eller bättre än sedvanliga läkemedel. Emellertid finns det visst stöd för valeriana och melatonin. Avslappning och fysisk aktivitet har små eller moderata förbättringar av sömnen men sammantaget med dess övriga hälsosamma effekter kan de uppmuntras vid sömnlöshet.

Artikel publicerad i Tidskriften Doktorn nr 3 2004

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: