Ange ditt sökord

Annons:
Psilocybin-svampar: effekt & risker

Psilocybin-svampar: effekt & risker

Psilocybin-svampar, ofta kallade "magiska svampar", har under de senaste åren blivit alltmer uppmärksammade för sina potentiella terapeutiska egenskaper. Många studier och anekdotiska rapporter pekar på förbättrat välmående och andlig utveckling vid användning av dessa svampar. Men bakom de positiva berättelserna finns även negativa upplevelser, så kallade "bad trips", som kan vara mycket skrämmande och potentiellt farliga.

Kikhosta: en återkommande hälsorisk i Sverige
16 juli, 2024 Virus & Vaccin

Kikhosta: en återkommande hälsorisk i Sverige

Under 2024 har Sverige sett en betydande ökning av rapporterade fall av kikhosta, enligt Folkhälsomyndigheten. Hittills har 241 fall rapporterats, varav 28 var spädbarn under ett år. Denna ökning är en påminnelse om sjukdomens fortsatta närvaro och vikten av vaccination och andra förebyggande åtgärder.

Problem med ilska: 5 handfasta tips
12 juli, 2024 Sömn & Stress

Problem med ilska: 5 handfasta tips

Problem med att hantera ilska kan leda till allvarliga konsekvenser för både individen och dess närstående. Ilska kan orsaka problem i relationer, på arbetsplatsen och påverka den allmänna hälsan negativt. En ny studie från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet visar att en fyra veckor lång internetbehandling kan hjälpa personer med ilska och aggression. Resultaten har publicerats i Journal of Consulting and Clinical Psychology och ger hopp om nya behandlingsmetoder för dem som lider av ilskeproblem.

Trotsbeteende alternativt PDA (Pathological Demand Avoidance) hos barn och unga
9 juli, 2024 Barn & Graviditet

Trotsbeteende alternativt PDA (Pathological Demand Avoidance) hos barn och unga

Diagnosen trotssyndrom har länge varit föremål för debatt inom psykologin. Maria Bühler, en auktoritet inom klinisk psykologi och neuropsykologi, reflekterar över utmaningarna med att diagnosticera och bemöta trotssyndrom hos barn och unga. PDA (Pathological Demand Avoidance) kan vara en alternativ ingång till problematiken. Genom sin erfarenhet och forskning lyfter Maria Bühler fram vikten av att förstå bakomliggande orsaker till beteenden och ifrågasätter nyttan av enbart diagnostiska etiketter.

Självskadebeteende hos äldre

Självskadebeteende hos äldre

Självskadebeteende är ett allvarligt och komplext problem som kan drabba alla, oavsett ålder och kön. Trots de negativa konsekvenserna kan självskadebeteende på kort sikt fungera som ett sätt att hantera svårhanterliga känslor, tankar och upplevelser.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Annons:
Tatueringar & risk för lymfom
2 juli, 2024 Cancer

Tatueringar & risk för lymfom

Forskningen från Lunds universitet visar att det finns ett samband mellan tatueringar och en ökad risk för lymfom. Trots att storleken på tatueringen inte verkar spela någon roll, är det viktigt att förstå de potentiella långsiktiga hälsoeffekterna av tatueringar. Den pågående forskningen är ett viktigt steg mot att säkerställa att tatueringar är säkra för alla som vill uttrycka sin identitet genom kroppskonst.

Annons:
Doktorn ger sommargåva till Läkare utan Gränser
28 juni, 2024

Doktorn ger sommargåva till Läkare utan Gränser

På grund av den humanitära katastrof som utspelar sig i Gaza väljer vi på Doktorn att ge en sommargåva till Läkare utan Gränser som är på plats och ger livräddande sjukvård.

Fysiskt aktiva unga röker mindre men spelar mer om pengar
26 juni, 2024 Rökavvänjning

Fysiskt aktiva unga röker mindre men spelar mer om pengar

En ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att elever som är fysiskt aktiva på fritiden röker mindre men spelar mer om pengar. Studien undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och användning av cigaretter, alkohol samt spelande bland elever i årskurs 9 och gymnasiets andra år.

Kärleken kan göra oss ”tokiga”
19 juni, 2024 Bättre liv

Kärleken kan göra oss ”tokiga”

Det pirrar i magen, hjärtat bultar och plötsligt är det omöjligt att tänka på någon annan än den som fångat ditt hjärta. Förälskelse skulle kunna jämföras med en beroendesjukdom menar Katja Valli, professor i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde.

Annons:
Yoga för alla – 11 hälsofördelar
18 juni, 2024 Bättre liv

Yoga för alla – 11 hälsofördelar

Yoga är en omtyckt aktivitet som har sitt ursprung i att främja både kroppslig och mental hälsa. Med olika yogastilar kan du anpassa din träning efter dina individuella behov, vare sig det handlar om att öka styrka och balans eller att minska stress och främja återhämtning. En av de mest framträdande fördelarna med yoga är dess förmåga att hjälpa till med stresshantering och ångest samt lindra smärta och förbättra sömnkvaliteten.

Självskadebeteende, självkänsla & känsloreglering

Självskadebeteende, självkänsla & känsloreglering

Självskadebeteende, låg självkänsla och svårigheter med känsloreglering är komplexa och ofta sammanflätade problem som många människor kämpar med. Dessa utmaningar kan drabba vem som helst, men är vanligast bland unga tjejer. Dock är det viktigt att förstå att detta beteende inte är begränsat till en viss ålder eller kön. Även barn, unga män och äldre personer kan kämpa med självskadebeteenden.

7 myter om autism
13 juni, 2024 Barn & Graviditet

7 myter om autism

Autism är en mångfacetterad funktionsnedsättning som påverkar individens förmåga att interagera, kommunicera och utföra beteenden på ett varierat sätt. Från svårigheter i socialt samspel till repetitiva beteendemönster, har autism en betydande inverkan på individens livskvalitet och välbefinnande. Trots ökad förståelse för olika funktionsnedsättningar på senare år, finns det fortfarande stigma och fördomar.

Om cancersjukdom, fysisk aktivitet och kost: ”Den bästa aktiviteten är den som blir av”
11 juni, 2024 Cancer

Om cancersjukdom, fysisk aktivitet och kost: ”Den bästa aktiviteten är den som blir av”

Cirka 600 000 personer som lever i Sverige idag har någon gång fått en cancerdiagnos, nästan hälften av dem har fått diagnosen de senaste fem åren. - Man kan bli skrämd om man börjar från noll och ska följa rekommendationerna, men den bästa aktivitet är den som blir av och lite är bättre än inget, säger Stephanie Bonn, ordförande i Njurcancerföreningen och docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: