Ange ditt sökord

Annons:
Cancer

Cancer

Cancer är ett laddat ord som kan ge mycket smärta och oro när en läkare nämner det. Här kan du bland annat läsa artiklar om bröst- och prostacancer som är två av våra vanligaste cancerformer.

Bröstcancer – orsak, symtom och behandling
3 maj, 2023 Cancer Rekommenderad

Bröstcancer – orsak, symtom och behandling

Omkring 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer och ungefär 8000 kvinnor insjuknar varje år i Sverige. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Här kan du bland annat läsa om vilka tecken man ska vara uppmärksam på, vart man kan vända sig om man misstänker bröstcancer och vad man som anhörig kan tänka på.

Prostatacancer
28 september, 2023 Cancer Rekommenderad

Prostatacancer

Varje år får cirka 10 000 män i Sverige prostatacancer och 2500 dör. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlas, desto större är chansen att man blir bra.

Testikelcancer – symtom, orsak och behandling
13 januari, 2020 Cancer Rekommenderad

Testikelcancer – symtom, orsak och behandling

Testikelcancer är den vanligaste cancerformen hos män i åldern 15 till 40 år. Eftersom tidig upptäckt kan vara avgörande är det viktigt att på egen hand regelbundet undersöka dina testiklar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hudcancer – orsak, symtom och behandling
23 maj, 2023 Cancer Rekommenderad

Hudcancer – orsak, symtom och behandling

Hudcancer är bland de absolut vanligaste cancerformerna i Sverige. Det finns flera olika typer av hudcancer som är olika farliga. Gemensamt är att de i stor utsträckning hänger ihop med solexponering. I den här artikeln går vi igenom de vanligaste typerna av hudcancer och dess orsaker.

Annons:
Cancer – en sjukdom som påverkar alla
25 januari, 2022 Cancer Rekommenderad

Cancer – en sjukdom som påverkar alla

Cancer är en sjukdom som påverkar oss alla på något sätt. Var tredje svensk drabbas någon gång under sin livstid av cancer. Chanserna att bota cancer har ökat under de senaste decennierna tack vare nya behandlingar och ökad kunskap. Vid cancer är det extra viktigt att få i sig näring och här kan kosttillägg vara till hjälp.

Annons:
Diabetesläkemedel ökar inte risk för sköldkörtelcancer
24 april, 2024 Hjärta & Kärl

Diabetesläkemedel ökar inte risk för sköldkörtelcancer

En ny skandinavisk studie från Karolinska Institutet har inte funnit några belägg för att läkemedel för behandling av diabetes och fetma, ökar risken för sköldkörtelcancer. Studien, publicerad i BMJ, ger viktig information som kan lugna oro kring eventuella risker med GLP-1-analoger.

Ökad cancerrisk vid högt BMI i tonåren – varningssignal för framtiden
21 november, 2023 Cancer

Ökad cancerrisk vid högt BMI i tonåren – varningssignal för framtiden

En ny forskningsstudie från Göteborgs universitet har kastat ljus över en alarmerande koppling mellan högt BMI under tonåren och ökad risk för 17 olika cancerformer senare i livet. Resultaten av studierna, publicerade i tidskrifterna Obesity och Cancer Medicine, har oroande implikationer för den pågående fetmaepidemin bland ungdomar och dess påverkan på den framtida cancerbördan.

Annons:
AI som stöd vid misstänkt prostatacancer
26 oktober, 2023 Cancer

AI som stöd vid misstänkt prostatacancer

Artificiell intelligens (AI) har potentialen att förbättra och effektivisera bedömningen av misstänkt prostatacancer. Läkare i Göteborg och Stockholm samarbetar för att utveckla ett AI-verktyg som kan revolutionera diagnosprocessen.

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning
8 oktober, 2023 Cancer

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning

Kvalitetsregistret för utvärdering och uppföljning av behandling av njurcancer är ovärderligt för patienter och vården. I vissa regioner fungerar inrapportering till registren, i andra inte lika bra. I en debatt med politiker och ansvariga tjänstemän som Njurcancerföreningen bjöd in till, fanns en samsyn kring att kvalitetsregister fyller en viktig funktion för att kunna följa upp effekter och kostnader för nya läkemedel, inte minst inom cancerområdet.

Ökad genetisk förklaring till bröstcancer
26 september, 2023 Cancer

Ökad genetisk förklaring till bröstcancer

Forskning visar att det finns många fler gener än de mer välkända BRCA1- och BRCA2 att ta hänsyn till, när man bedömer risken för bröstcancer. Antalet kvinnor som fick en genetisk förklaring till sin bröstcancer fördubblades genom den nya inkluderande screeningtekniken Detta ger en helt ny syn på ärftlig bröstcancer i Sverige.

Varför nämns sällan sexualitetens påverkan vid en cancerbehandling?
19 september, 2023 Cancer

Varför nämns sällan sexualitetens påverkan vid en cancerbehandling?

Vilka sexuella problem kan uppstå efter en cancerbehandling och vilken hjälp kan man få? I många fall har ordet sex inte nämnts alls när patienten skrivs ut från sjukhuset, trots att de flesta patienter önskar mer information om sexuell hälsa utifrån sin cancersjukdom, visar forskning.

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: