Ange ditt sökord

Solen är kanske den mest klassiska boven i dramat när man pratar om hudcancer men det finns även andra riskfaktorer.  Foto: Shutterstock

Solen är kanske den mest klassiska boven i dramat när man pratar om hudcancer men det finns även andra riskfaktorer. Foto: Shutterstock

Hudcancer – orsak, symtom och behandling

Hudcancer är en form av cancer som har ökat de senaste åren. Om det beror på att vi även vintertid vistas utomlands i solen eller om man har ”glömt” riskerna med solarium får dock vara osagt. Vad som däremot är känt är att hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige.

Annons:

För många är hudcancer knutet till begreppet malignt melanom. Vi kommer förklara de vanligaste formerna av hudcancer och det är viktigt att vara medveten om att malignt melanom är en typ av hudcancer. Eftersom hudcancer är mycket vanligt och i vissa fall dödlig om den får sprida sig forskas det i dag mycket på området och det kommer nya och mer effektiva behandlingsmetoder (i den här artikeln kan du läsa mer om vikten av näring och kost för att klara av din cancerbehandling). Med just hudcancer kan man själv också både lära sig förebygga och tidigt känna igen eventuella symtom.

Orsaker till hudcancer

Solen är en nyckelfaktor till att vi drabbas av hudcancer. Det handlar om ultravioletta strålar från solen vilket också är samma typ av strålning som i solarium vilket är orsaken till att dessa två hör ihop. För mycket naturlig sol eller för ofta i solarium kan öka risken för att du ska drabbas av hudcancer. Man kan säga att det finns två typer av risk som du kan utsätta dig för när det kommer till UV-strålning: dels skador som uppstår när du bränner dig och dels den skada som lång tid i solen ger upphov till. Olika tumörtyper beror på olika solexposition, en del på att man bränt sig, andra på att du varit i solen under många år utan att bränna dig (vanligt hos personer som har yrken där man vistas utomhus mycket).

De ultravioletta strålarna skadar cellernas arvsmassa och det kan påbörja canceromvanlingen av cellerna. Det finns särskilda grupper av personer som är extra utsatta när det kommer till ultravioletta strålar och det är unga personer och barn eftersom deras hud inte är fullt utvecklad, det är personer som tidigare har brännskadats och det är människor med ljus hy (särskilt om man bor nära områden med mycket sol, exempelvis medelhavet).

Solen är kanske den mest klassiska boven i dramat när man pratar om hudcancer men det finns även andra riskfaktorer. Ärftlighet kan orsaka hudcancer och då rör det sig till exempel om personer med ljus, fräknig hy eller personer med nedsatt immunförsvar. Många som drabbas av malignt melanom har haft cancerformen tidigare i släkten.

De flesta av oss har födelsemärken på huden, vissa har mer andra mindre. Födelsemärken, eller nevi som de också kallas, kan orsaka malignt melanom. Dysplastiska nevi betyder att man har många och oregelbundna födelsemärken och personer som har den typen löper en ökad risk för hudcancer. Det är också viktigt att personer med många, olika stora, födelsemärken är noga med att skydda sig i solen och undviker att sola solarium.

Olika typer av hudcancer: Malignt melanom

Att ett födelsemärke förändras är ett av de vanligaste symtomen på malignt melanom. Ofta känner du din eller en familjmedlems kropp väldigt väl och man brukar tydligt kunna se om och när ett födelsemärke plötsligt ändrar form, växer, blöder eller börjar klia och ändrar färg. Ofta söker folk väldigt sent, det kan vara olika orsaker till detta: man kan vara rädd eller att ett märke sitter otillgängligt (på ryggen, fotsulan under en nagel) – dessutom har det gått ganska långt om det börjar blöda. Det är alltid bra att tidigt kontakta vården om man är osäker på en hudförändring!

Som vi tidigare nämnde är det inte ovanligt att personer med många födelsemärken, eller nevi, drabbas av malignt melanom. Om du vet med dig att du har många födelsemärken ska du vara uppmärksam om det sker förändringar på dina födelsemärken, det gäller självklart även dig som har något enstaka födelsemärke. Upptäcks förändringar eller är du orolig ska du kontakta en läkare som undersöker din hud. Vanligt är att man opererar bort födelsemärket och analyserar det för att avgöra om du har malignt melanom. Man undersöker också de lymfkörtlar som finns närmast det drabbade området för att se om det finns cancerceller i dessa – något som kan vara ett tecken på att sjukdomen har spridit sig.

Man kan behandla malignt melanom på olika vis. Kirurgi är ett sätt, då skär man bort den hudförändring som anses skadlig och även en bit utanför för att vara säker på att man fått bort hela det drabbade området. Finns en risk för spridning eller att det finns cancerformer i andra delar av kroppen försöker man, i den mån det går, operera bort även dessa.

Strålbehandling används för att skada och ta död på cancercellerna men malignt melanom-cellerna blir snabbt immuna mot strålbehandling och därför använder man mer sällan den metoden för att behandla, däremot kan den användas för att lindra symtom. Samma sak gäller för cystostatika, läkemedel som är tänkt att stoppa delningen av celler. Malignt melanom-cellerna bygger snabbt upp ett motstånd mot även den typen av behandling även om man på senare tid utreder om inte cystostatika ändå kan ha en viss effekt. Under de senaste året har nya läkemedel forskats fram. Läkemedel som stärker immunförsvaret med hjälp av antikroppar så att immunförsvaret blir mer effektivt mot tumörceller. Ibland kan illamående uppstå till följd av cancerbehandling,

Det finns nya behandlingar, men alla erbjuds inte detta eftersom man på sjukhusnivå  och myndighetsnivå diskuterar hälsoekonomi (dvs kostnaden för behandling i jämförelse hur mycket behandlingen sparar liv och minskar lidande). 80-85 procent av de som drabbas av malignt melanom i huden botas och prognosen för den här typen av cancer har förbättrats. Det är viktigt att tidigt upptäcka sjukdomen, undvika att den sprider sig och att vara uppmärksam på hudförändringar och förändringar hos födelsemärken som du har. Här kan du läsa mer om malignt melanom på Melanomföreningens hemsida. Du kan även besöka Nätverket mot cancer, en ideell organisation som arbetar för alla cancerpatienter oavsett sjukdom eller var i landet du bor, här på deras hemsida. 

Olika typer av hudcancer: Skivepitelcancer

Skivepitelcancer förekommer på de delar av huden där man är mest utsatt av solen. Den växer inledningsvis i hudens yttersta lager för att sedan sprida sig djupare ner i huden. Du känner igen det som en rodnad, en fjällande fläck och den kan finnas var som helst på din hud men vanligast är i ansiktet, på örat eller händerna. Märker du av plötsliga hudförändringar, var uppmärksam, kontakta en läkare om du är osäker.

Om den här formen av cancer får växa och sprida sig djupare ner i huden bildas en knuta. Även den kan fjälla och vara röd och även sårig. Det här är en sårtyp som är mycket svårläkt. Läkaren kontrollerar din hudförändring och för att vara säker tar man ett prov, en så kallad biopsi, som skickas för analys. Där kan man få besked om det rör sig om skivepitelcancer.

Hur man behandlar skivepitelcancer beror lite på vilken form hudförändringen har tagit; hur stor eller utbredd hudförändringen är. En vanlig variant är att man kirurgiskt avlägsnar hudförändringen under lokalbedövning. En annan är fryskirurgi (kryokirurgi) och som namnet skvallrar om så fryser man ner den drabbade huden vilket gör att cellerna dör. Även den här typen av behandling genomförs under lokalbedövning och man kan idag bota cirka 95 procent av patienterna som har skivepitelcancer genom kirurgi.

I vissa fall används även strålbehandling och/eller fotodynamisk terapi. Strålbehandlingen koncentreras i en hög dos eller i mindre doser om det är större tumörer medan fotodynamisk terapi innebär att man med en salva gör tumören ljuskänslig och sedan belyser den med ett ljus som dödar tumörcellerna.

Olika typer av hudcancer: Basalcellscancer

Basalcellscancer drabbar oftare män än kvinnor och är även känt som basaliom. Det är en godartad form av hudcancer och är relativt vanlig. Den har olika kännetecken men en vanlig variant är en typ av glänsande knuta i huden som har slingrande blodkärl. En annan typ är ett sår som inte läker, eller du tror att det läker, och så återkommer det. Det finns även en variant där huden blir skrovlig och fjällande och oavsett vilken form är det vanligast att ansiktet drabbas.

För basalcellscancer gäller samma typ av behandling som vi har nämnt för skiveptielcancer:

  • Kirurgi
  • Fryskirurgi / Kryokirurgi

Vilken metod man använder beror på var hudförändringen sitter, vilken typ av behandling den behandlande läkaren är mest erfaren med och vad som är bäst för patienten. När det kommer till basalcellscancer botas i regel alla patienter. Däremot kan sjukdomen återkomma på andra platser på kroppen och kräver då ny behandling på den nya platsen.

Beskedet ”cancer”

Ett cancerbesked många gånger förknippat med ett trauma. Även om du bara råkar ut för mildare typer som basalcellscancer kan själva beskedet att man har en form av cancer vara svårt att ta till sig. Bland de mildare formerna klarar du dig ofta undan genom att avlägsna det drabbade hudområdet.

Malignt melanom däremot är en allvarligare form och det är viktigt att vara noga med att granska sin egen kropp efter eventuella hudförändringar, särskilt om du vet med dig att du har vistats ovanligt mycket i solen, har lätt att bränna dig eller har ovanligt många födelsemärken. Av de drygt 50 000 personer som varje år får ett cancerbesked är det cirka 2 800 som har malignt melanom.

Undvik riskfaktorerna

Att undvika de mest kända riskfaktorerna, som överdrivet solande och solarium, är en förebyggande åtgärd. Du kan läsa mer om hur du solar säkert i den här artikeln och det finns några enkla saker att tänka på:

  • Smörj in dig med solkräm med hög solskyddsfaktor
  • Skydda alltid barn och ungdomar då deras hud inte hunnit utvecklas som hos vuxna
  • Undvik solen när den är som starkast (cirka 11-15 på dagen)
  • Är du ovan vid solen? Sola bara kortare perioder i början
  • Läs alltid instruktioner och rekommendationer när du besöker ett solarium

Forskningen inom cancer och dess olika former går ständigt framåt och många gånger bidrar ett ökat antal fall till att man även intensifierar forskningen. Hudcancer ökar och det kan till exempel bero på att fler reser till varmare länder med, för oss, ovanlig sol vid en tidpunkt då vi i Sverige har mörker. Vi utsätter våra kroppar för plötsligt och starkt solljus.

Det kan även bero på att debatten kring solarium och solning har avtagit. Samma råd och rekommendationer kvarstår dock och genom förebyggande och uppmärksammande samt med kunskap om vilka behandlingar som finns skapar man bättre förutsättningar att minska antalet fall av hudcancer.

Mer läsning:

Se film om sol och hud här nedan.
Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: