Ange ditt sökord

Typiska symptom vid Alzheimers är att episodiskt minne och tidsuppfattningen påverkas i ett tidigt skede.Typiska symptom vid Alzheimers är att episodiskt minne och tidsuppfattningen påverkas i ett tidigt skede. Foto: Shutterstock

Typiska symptom vid Alzheimers är att episodiskt minne och tidsuppfattningen påverkas i ett tidigt skede.Typiska symptom vid Alzheimers är att episodiskt minne och tidsuppfattningen påverkas i ett tidigt skede. Foto: Shutterstock

Alzheimers sjukdom – symtom och behandling

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och omkring 70 procent av alla demenssjuka har Alzheimers.

Annons:

Samtidigt som du lider av minnesproblematik får du också problem med uppmärksamhetsförmåga och språkförståelse.

Hur påverkas hjärnan vid Alzheimers sjukdom?

Det som sker vid Alzheimers är att nervcellerna börjar förtvina och dö i onormal omfattning. När nervcellerna skrumpnar kan man förutom minnesstörningar också få svårt att uttrycka sig, få försämrat lokalsinne samt svårigheter med kroppsrörelser.

Man kan även få koncentrationssvårigheter och ett sämre omdöme. De så kallade synapser eller kopplingar som underlättar kommunikation och överföring av information mellan nervcellerna i hjärnan ombildas kontinuerligt. I en frisk hjärna kan dessa synapser tillbakabildas och nya uppstå medan det vid Alzheimers sjukdom sker en rad förändringar som leder till död av synapser och nervceller.

Bakomliggande orsaker till Alzheimers sjukdom

Det är oklart vad som orsakar Alzheimers även om man lyckats identifiera ett antal riskfaktorer.

Riskfaktorer:

  • Hög ålder, som anses vara den främsta riskorsaken.
  • Genetik. Man har hittat en sort av Alzheimers sjukdom som beror på genetiska faktorer, så kallad familjär Alzheimers. Har man en förälder som lider av Alzheimers har man en ökad risk för att drabbas.
  • Högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt anses också påverka risken.
  • Upprepade skallskador av typen som åsamkas vid t.ex. boxning.
  • Dålig kosthållning. Äter man en ensidig kost kan det skada cellerna i hjärnan och då leda till sämre minne.
  • Utbildningsnivå kan påverka. Ohälsosam livsstil är vanligare bland lågutbildade och kan vara en bidragande orsak till sambandet.

Symtom vid Alzheimers sjukdom

Typiska symptom vid Alzheimers är att episodiskt minne och tidsuppfattningen påverkas i ett tidigt skede. Den drabbade är ofta medveten om det i början och kan försöka dölja symptomen. Man kan få problem att tala samt känna sig orolig och nedstämd. Andra tidiga symptom är att man får svårt att följa med i TV-program eller förstå sammanhang när man läser tidningen. Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp. I början av sjukdomen kan omgivningen uppfatta de ännu svaga symptomen som följder av ett naturligt åldrande.

Så småningom blir det svårare att hantera vardagliga situationer såsom inköp, betalning av räkningar eller resor på egen hand. Det kan vara svårt för de som drabbats att avgöra vad som är lämpligt beteende i sociala sammanhang i takt med att sjukdomen utvecklas. Det försämrade minnet och den ofta förvrängda verklighetsuppfattningen kan också göra situationen svårhanterlig för närstående. Hallucinationer, vanföreställningar och beteendeförändringar tillhör sjukdomsbilden och i slutfasen får man även kroppsliga symptom. Det blir allt besvärligare att klä på sig, sköta hygien och att äta. Ofta försvinner gångförmågan helt vid svår Alzheimers. Den sista tiden i livet är den sjuke oftast helt beroende av vård och omsorg. Många avlider till slut av lunginflammation, hjärtsvikt eller av någon annan sekundär sjukdom.

Initial utredning vid misstänkt sjukdom

Via Minnesmottagningen.se finns möjlighet att göra en initial digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner. Här tillhandahålls också vägledning och råd om hur du håller hjärnan frisk.

Utredningen, som genomförs genom att ladda ner en app (Minnesmottagningen), består av ett antal frågeformulär samt ett test av minne och andra kognitiva funktioner. Efter genomfört test går en specialist igenom testresultatet och testpersonen får en rapport som innehåller:

– Sammanfattade resultat och utlåtande om hjärnhälsa

– Råd för att hålla hjärnan frisk

– Vägledning och råd kring eventuellt behov av fortsatt utredning

I Minnesmottagningen-appen finns också information och verktyg hur man kan jobba med förebyggande aktiviteter relaterat till hjärnhälsa baserat på professor Miia Kivipeltos banbrytande och prisbelönta forskning om livsstilsfaktorer (FINGER-studien).

Näring och Alzheimers sjukdom

Det har länge varit känt att kognitiv funktion kan påverkas av näring. Hos äldre är undernäring och viktnedgång också indikatorer på snabbare sjukdomsförlopp vid Alzheimers och ett lågt intag av omega-3-fettsyror är associerad med ökad risk för mild kognitiv svikt och Alzheimers. En nyutkommen studie har även visat att patienter med Alzheimers sjukdom är mer benägna att ha brist på vissa näringsämnen som DHA, EPA och vitamin B än friska personer i samma ålder.

Det finns idag näringsprodukter på apotek som innehåller en sammansättning av näringsämnen riktad mot de särskilda näringsbehoven hos den här gruppen. Sammansättningen av näringsämnen är noggrant utvecklad och är svår att få i sig via normal kost.

Behandling vid Alzheimers sjukdom

Det går i dagsläget inte att bota Alzheimers men det finns läkemedel som delvis mildrar symtomen. Det är också viktigt att man äter en allsidig kost och får i sig vitaminer eftersom de är nödvändiga för hjärnans funktion. Högt blodtryck tillhör en av riskfaktorerna och därför kan blodtrycksänkande behandling, kanske redan i medelåldern, minska risken att insjukna3. Börjar man märka av de första symptomen bör man vända sig till läkare. Det är tyvärr vanligt att man dröjer med att söka vård vilket kan leda till att situationen till slut blir så akut att sjukvården måste tillämpa snabba och mindre effektiva lösningar för den som är sjuk.

Många personer som drabbats av Alzheimers utvecklar tillsammans med närstående metoder som kan underlätta vardagen, till exempel tydliga och upprepande rutiner4. I förhållanden där den ena drabbats av Alzheimers är det viktigt att man försöker bibehålla ett socialt liv i den mån det är möjligt för bägges skull. I vissa fall kan personer med Alzheimers känna sig utanför och försöker därför undvika sociala situationer men man bör uppmana till den typen av stimulans. Det är vanligt att man vårdas i hemmet till en början men i takt med att symptomen förvärras kan man behöva överväga ett demensboende. Det bedrivs mycket forskning kring Alzheimer men för närvarande finns inget botemedel och Alzheimers är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden idag.

Digital dagbok – ett hjälpmedel i vardagen för personer med behov av kognitivt stöd, läs mer här
Annons:

Källor:

Källor: Hjärnfonden. Alzheimers sjukdom, symptom & behandling,  Alzheimerföreningen. Alzheimers sjukdom, 1177 Vårdguiden. Demens – Alzheimers sjukdom,  Svensk Demenscentrum. Alzheimers sjukdom, Patient- och anhöriginformation Souvenaid, Nutricia

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: