Ange ditt sökord

Övervikt och fetma (obesitas)

Övervikt och fetma (obesitas)

Om du är överviktig är du långt ifrån ensam om det. Antalet överviktiga i vårt land och resten av världen ökar stadigt. Det är nu dags att börja motarbeta den trenden och se över dina rutiner kring mat och motion.

Annons:

Övervikten är en stor hälsorisk som bland annat medverkar till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Det har konstaterats att det finns en direkt koppling mellan midjemåttet i cm och den ökande risken för dessa sjukdomar. Din läkare kan ordinera medicin som, i kombination med rätt kost och motion, hjälper dig att gå ner i vikt

Vad är övervikt och fetma

Att prata om övervikt och fetma är laddat i vårt samhälle, trots att så många som en halv miljon är feta och två och en halv miljon människor är överviktiga i Sverige. På bara tjugo år har fetma fördubblats i Sverige.
Övervikt och fetma beror på att vi äter mer än vad kroppen hinner förbränna. Övervikt eller fetma hos en person kan ha flera olika orsaker; bland annat ärftlighet, livsstil eller miljö. Det finns alltså många faktorer som spelar in, där den kanske viktigaste är den förändring som skett i våra levnadsvillkor de senaste 50 åren. Övervikt och fetma kan därför betraktas som en livsstilssjukdom.

Hur mäts övervikt och fetma

Ett vanligt sätt att mäta sin kropp är att räkna ut kroppens BMI (Body Mass Index), hur mycket man väger i förhållande till sin kroppslängd. Body Mass Index (BMI) är ett medicinskt mått på kroppsvikt och kan ses som en vägledning.

• Normalvikt brukar definieras som ett BMI mellan 18,5 och 25.
• Vid övervikt så pratar man om ett BMI mellan 25-30
• Fetma definieras som ett BMI på 30 och uppåt

Övervikt och fetma brukar också definieras genom att mäta midjan i centimeter. Midjemåtten kan användas för att avgöra om man har bukfetma. Det är framförallt bukfetman som är en stor riskfaktor, både för att utveckla diabetes, åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.

• För män innebär ett midjemått på över 94 cm en klart ökad hälsorisk. Över 102 cm så ses risken som allvarlig.
• För kvinnor är ett midjemått över 80 cm hälsofarligt och ses som allvarligt när måttet överstiger 88 cm.

Risker med övervikt och fetma

Övervikt och fetma ökar risken för att man ska drabbas av följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och åldersdiabetes. Risken ökar också kraftigt för åderförkalkningssjukdomar som proppar i hjärta och hjärna, liksom risken för gallsten och för vissa cancersjukdomar. Psykiska besvär som depressioner är också vanligt vid övervikt och fetma. Hos kvinnor, särskilt vid bukfetma, kan östrogenbalansen rubbas och ge uteblivna ägglossningar, menstruationsrubbning och ibland infertilitet. Det har visat sig extra farligt att jojo-banta.

Behandling vid fetma

Det finns olika metoder för att behandla fetma. Det bästa sättet för att gå ner i vikt och behålla den nya vikten, är att ändra sina mat- och motionsvanor. Vi behöver äta tre måltider om dagen och ett till tre mellanmål. Genom att röra på sig mer förbrukas mer energi. Det krävs inte hård träning, även lätt fysisk aktivitet gör att konditionen förbättras och kroppens förbränning ökar.

Att förändra sin livsstil utgör alltid grunden i all behandling, men ibland kan ett tillägg av receptbelagda läkemedel underlätta en viktnedgång. En mer drastisk metod är operation. Det finns flera olika metoder men gemensamt för alla är att man efter operationen inte längre kan äta som tidigare. Kirurgisk behandling är bara aktuell vid svår fetma där BMI är över 35 och man testat alla andra möjligheter.

Att tänka på när du besöker din läkare/sjuksköterska
• Väga & mäta för att räkna ut BMI
• Mäta midjemått
• Kontrollera blodfetter och blodtryck

Medicinska behandlingar vid övervikt och fetma

Läkemedelsbehandling av fetma kan ge en mer uttalad viktnedgång än enbart livsstilsförändring, men det är minst lika viktigt med kostomläggning och fysisk aktivitet.
Men det är inte alla med fetma som har behov av att behandlas med läkemedel. Om en patient går ned ordentligt i vikt genom diet och motion, finns inget behov av läkemedelsbehandling,

För andra patientgrupper kan läkemedel vara en hjälp. Läkemedlen hjälper till att förbättra livskvaliteten, samt minska risken för komplikationer som ibland uppkommer på grund av fetman. Målet är att förhindra att man till exempel får diabetes typ 2, högt blodtryck, blodfettsrubbningar eller hjärt-kärlsjukdomar.

Alla kan få läkemedel om läkaren anser det nödvändigt, men följande patientgrupper får subventionering(rabatt) av läkemedelskostnaden (utan rabatt kostar det annars: Xenical 21 kr/dag och Alli 18-24 kr/dag).
• Personer med BMI över 30
• Personer med BMI över 27-28 som dessutom har andra så kallade riskfaktorer, främst diabetes, som ökar risken för att insjukna i någon hjärt-kärlsjukdom

Viktigt är att läkemedel mot fetma alltid kombineras med att man äter energisnål mat och motionerar. Behandlingen bör ordineras av en läkare med erfarenhet av behandlingsprogram mot fetma.

Två läkemedel mot fetma i Sverige

Det finns två registrerade läkemedel mot fetma i Sverige. Medicinerna verkar på olika sätt, och de verksamma ämnena i respektive läkemedel är:

Orlistat – ingår i läkemedlen Xenical och Alli, verkar genom att minska upptaget av fett i tarmen.

 

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Minskad vikt kan ge mindre smärta
6 augusti, 2020 Övervikt

Minskad vikt kan ge mindre smärta

Vissa hälsotillstånd förvärras av övervikt och fetma. D...

Viktväst kan bidra till att minska din kroppsvikt
5 maj, 2020 Övervikt

Viktväst kan bidra till att minska din kroppsvikt

Svenska forskare har hittat en ny metod som kan bidra t...

Tydlig koppling mellan BMI och risk för blodpropp
29 april, 2020 Övervikt

Tydlig koppling mellan BMI och risk för blodpropp

Fetma i övre tonåren ökar risken att drabbas av blodpro...

Annons:
Fetmakirurgi effektivt även tidigt i livet
27 februari, 2020 Övervikt

Fetmakirurgi effektivt även tidigt i livet

Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för ind...

Annons:
Övervikt – när är det dags att tala med sin läkare?
25 februari, 2020 Övervikt

Övervikt – när är det dags att tala med sin läkare?

Hälften av alla vuxna män och drygt en tredjedel av kvi...

Överviktskirurgi – ett sätt att minska vikten för gott
25 februari, 2020 Mat & Vitaminer

Överviktskirurgi – ett sätt att minska vikten för gott

När försök att gå ner i vikt genom dieter och andra liv...

Övervikt hos unga kvinnor ökar risken för hjärtsvikt
18 februari, 2020

Övervikt hos unga kvinnor ökar risken för hjärtsvikt

Unga kvinnor med svår fetma löper fyra gånger högre ris...

Hälsan påverkas av vår tarmflora
3 februari, 2020 Bättre liv

Hälsan påverkas av vår tarmflora

I befolkningsstudien Malmö Offspring Study forskar man ...

Annons:
Tarmfloran viktig för att öka metabola hälsan
3 februari, 2020 Bättre liv

Tarmfloran viktig för att öka metabola hälsan

Mikrobiotan eller tarmfloran har blivit ett populärt äm...

Slut på kostkriget – ät näringsrikt!
17 december, 2019 Bättre liv

Slut på kostkriget – ät näringsrikt!

Om man varje dag äter grönsaker, bär, fullkorn och fler...

Snarkare drabbas av skador i gomseglet
3 december, 2019 Kvinnans hälsa

Snarkare drabbas av skador i gomseglet

För dig som snarkar finns det en risk att med tiden dra...

Annons:
Så räknar du ut ditt BMI – lär känna ditt midjemått!
11 oktober, 2019 Övervikt

Så räknar du ut ditt BMI – lär känna ditt midjemått!

Midjemåttet och hur mycket man väger är för många ett k...

Studie visar: Ja, det är svårare att hålla vikten med åldern!
11 september, 2019 Övervikt

Studie visar: Ja, det är svårare att hålla vikten med åldern!

Upplever du att det med åldern blir allt svårare att hå...

Finsk studie: koppling mellan övervikt hos barn och mycket skärmtid
29 augusti, 2019 Barn & Graviditet

Finsk studie: koppling mellan övervikt hos barn och mycket skärmtid

Det finns en ökad risk för övervikt och bukfetma hos ba...

Viktoperationen förändrade Pers liv
14 juni, 2019 Övervikt

Viktoperationen förändrade Pers liv

Efter ett liv fyllt av bantningskurer utan resultat bes...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten