Ange ditt sökord

 Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Övervikt och obesitas (fetma)

Om du har övervikt är du långt ifrån ensam om det. Antalet med övervikt i vårt land och resten av världen ökar stadigt. Det är nu dags att börja motarbeta den trenden och se över dina rutiner kring mat och motion.

Annons:

Övervikt är en stor hälsorisk som bland annat medverkar till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Det har konstaterats att det finns en direkt koppling mellan midjemåttet i cm och den ökande risken för dessa sjukdomar. Din läkare kan ordinera medicin som, i kombination med rätt kost och motion, hjälper dig att gå ner i vikt.

Vad är övervikt och obesitas (fetma)

Att prata om övervikt och obesitas (tidigare kallat fetma) är laddat i vårt samhälle, trots att så många som en  miljon har obesitas och två och en halv miljon människor har övervikt i Sverige. På bara tjugo år har förekomsten av obesitas fördubblats i Sverige.
Övervikt eller obesitas hos en person kan ha flera olika orsaker; bland annat ärftlighet, livsstil eller miljö. Det finns alltså många faktorer som spelar in, där den kanske viktigaste är den förändring som skett i våra levnadsvillkor de senaste 50 åren. Övervikt och obesitas kan därför betraktas som en livsstilssjukdom.

Hur mäts övervikt och obesitas

Ett vanligt sätt att mäta sin kropp är att räkna ut kroppens BMI (Body Mass Index), hur mycket man väger i förhållande till sin kroppslängd. Body Mass Index (BMI) är ett medicinskt mått på kroppsvikt och kan ses som en vägledning.

• Normalvikt brukar definieras som ett BMI mellan 18,5 och 25.
• Vid övervikt så pratar man om ett BMI mellan 25-30
• Obesitas definieras som ett BMI på 30 och uppåt

Övervikt och obesitas brukar också definieras genom att mäta midjan i centimeter. Midjemåtten kan användas för att avgöra om man har bukfetma. Det är framförallt bukfetman som är en stor riskfaktor, både för att utveckla diabetes, åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.

• För män innebär ett midjemått på över 94 cm en klart ökad hälsorisk. Över 102 cm så ses risken som allvarlig.
• För kvinnor är ett midjemått över 80 cm hälsofarligt och ses som allvarligt när måttet överstiger 88 cm.

Risker med övervikt och  obesitas  / fetma

Övervikt och obesitas ökar risken för att man ska drabbas av följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2-diabetes. Risken ökar också kraftigt för åderförkalkningssjukdomar som proppar i hjärta och hjärna, liksom risken för gallsten och för vissa cancersjukdomar. Psykiska besvär som depressioner är också vanligt vid övervikt och fetma. Hos kvinnor, särskilt vid bukfetma, kan östrogenbalansen rubbas och ge uteblivna ägglossningar, menstruationsrubbning och ibland infertilitet. Det har visat sig extra farligt att jojo-banta.

Behandling vid obesitas / fetma

Det finns olika metoder för att behandla obesitas. Det bästa sättet för att gå ner i vikt och behålla den nya vikten, är ofta att ändra sina mat- och motionsvanor. Här kan man behöva ta hjälp av en kostrådgivare eller dietist.  Genom att röra på sig mer förbrukas mer energi. Det krävs inte hård träning, även lätt fysisk aktivitet gör att konditionen förbättras och kroppens förbränning ökar.

Att förändra sin livsstil utgör alltid grunden i all behandling, men ibland kan ett tillägg av receptbelagda läkemedel underlätta en viktnedgång. En mer långsiktig metod är operation. Det finns flera olika metoder men gemensamt för alla är att man efter operationen inte längre kan äta som tidigare. Kirurgisk behandling är bara aktuell vid svår obesitas där BMI är över 35 och man testat alla andra möjligheter.

Att tänka på när du besöker din läkare/sjuksköterska
• Väga & mäta för att räkna ut BMI
• Mäta midjemått
• Kontrollera blodfetter och blodtryck

Medicinska behandlingar vid övervikt och obesitas

Läkemedelsbehandling av obesitas kan ge en mer uttalad viktnedgång än enbart livsstilsförändring, men det är minst lika viktigt med kostomläggning och fysisk aktivitet.
Men det är inte alla med obesitas som har behov av att behandlas med läkemedel. Om en patient går ned ordentligt i vikt genom diet och motion, finns inget behov av läkemedelsbehandling,

För andra patientgrupper kan läkemedel vara en hjälp. Läkemedlen hjälper till att förbättra livskvaliteten, samt minska risken för komplikationer som ibland uppkommer på grund av obesitas. Målet är att förhindra att man till exempel får diabetes typ 2, högt blodtryck, blodfettsrubbningar eller hjärt-kärlsjukdomar.

Det finns idag tre receptbelagda läkemedel för behandling av obesitas i Sverige. De har indikation vid BMI 30 eller högre, eller vid ett BMI på 27 eller högre om patienten har komplikationer av sin övervikt. Alla dessa ingår inte i läkemedelsförmånen, varför patienten kan behöva bekosta det själv.

Viktigt är att läkemedel som behandlar obesitas alltid kombineras med att man äter energisnål mat och motionerar. Behandlingen bör ordineras av en läkare med erfarenhet av behandlingsprogram vid obesitas.

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: