Ange ditt sökord

Övervikt och fetma (obesitas)

Övervikt och fetma (obesitas)

Om du är överviktig är du långt ifrån ensam om det. Antalet överviktiga i vårt land och resten av världen ökar stadigt. Det är nu dags att börja motarbeta den trenden och se över dina rutiner kring mat och motion.

Annons:

Övervikten är en stor hälsorisk som bland annat medverkar till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Det har konstaterats att det finns en direkt koppling mellan midjemåttet i cm och den ökande risken för dessa sjukdomar. Din läkare kan ordinera medicin som, i kombination med rätt kost och motion, hjälper dig att gå ner i vikt

Vad är övervikt och fetma

Att prata om övervikt och fetma är laddat i vårt samhälle, trots att så många som en halv miljon är feta och två och en halv miljon människor är överviktiga i Sverige. På bara tjugo år har fetma fördubblats i Sverige.
Övervikt och fetma beror på att vi äter mer än vad kroppen hinner förbränna. Övervikt eller fetma hos en person kan ha flera olika orsaker; bland annat ärftlighet, livsstil eller miljö. Det finns alltså många faktorer som spelar in, där den kanske viktigaste är den förändring som skett i våra levnadsvillkor de senaste 50 åren. Övervikt och fetma kan därför betraktas som en livsstilssjukdom.

Hur mäts övervikt och fetma

Ett vanligt sätt att mäta sin kropp är att räkna ut kroppens BMI (Body Mass Index), hur mycket man väger i förhållande till sin kroppslängd. Body Mass Index (BMI) är ett medicinskt mått på kroppsvikt och kan ses som en vägledning.

• Normalvikt brukar definieras som ett BMI mellan 18,5 och 25.
• Vid övervikt så pratar man om ett BMI mellan 25-30
• Fetma definieras som ett BMI på 30 och uppåt

Övervikt och fetma brukar också definieras genom att mäta midjan i centimeter. Midjemåtten kan användas för att avgöra om man har bukfetma. Det är framförallt bukfetman som är en stor riskfaktor, både för att utveckla diabetes, åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.

• För män innebär ett midjemått på över 94 cm en klart ökad hälsorisk. Över 102 cm så ses risken som allvarlig.
• För kvinnor är ett midjemått över 80 cm hälsofarligt och ses som allvarligt när måttet överstiger 88 cm.

Risker med övervikt och fetma

Övervikt och fetma ökar risken för att man ska drabbas av följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och åldersdiabetes. Risken ökar också kraftigt för åderförkalkningssjukdomar som proppar i hjärta och hjärna, liksom risken för gallsten och för vissa cancersjukdomar. Psykiska besvär som depressioner är också vanligt vid övervikt och fetma. Hos kvinnor, särskilt vid bukfetma, kan östrogenbalansen rubbas och ge uteblivna ägglossningar, menstruationsrubbning och ibland infertilitet. Det har visat sig extra farligt att jojo-banta.

Behandling vid fetma

Det finns olika metoder för att behandla fetma. Det bästa sättet för att gå ner i vikt och behålla den nya vikten, är att ändra sina mat- och motionsvanor. Vi behöver äta tre måltider om dagen och ett till tre mellanmål. Genom att röra på sig mer förbrukas mer energi. Det krävs inte hård träning, även lätt fysisk aktivitet gör att konditionen förbättras och kroppens förbränning ökar.

Att förändra sin livsstil utgör alltid grunden i all behandling, men ibland kan ett tillägg av receptbelagda läkemedel underlätta en viktnedgång. En mer drastisk metod är operation. Det finns flera olika metoder men gemensamt för alla är att man efter operationen inte längre kan äta som tidigare. Kirurgisk behandling är bara aktuell vid svår fetma där BMI är över 35 och man testat alla andra möjligheter.

Att tänka på när du besöker din läkare/sjuksköterska
• Väga & mäta för att räkna ut BMI
• Mäta midjemått
• Kontrollera blodfetter och blodtryck

Medicinska behandlingar vid övervikt och fetma

Läkemedelsbehandling av fetma kan ge en mer uttalad viktnedgång än enbart livsstilsförändring, men det är minst lika viktigt med kostomläggning och fysisk aktivitet.
Men det är inte alla med fetma som har behov av att behandlas med läkemedel. Om en patient går ned ordentligt i vikt genom diet och motion, finns inget behov av läkemedelsbehandling,

För andra patientgrupper kan läkemedel vara en hjälp. Läkemedlen hjälper till att förbättra livskvaliteten, samt minska risken för komplikationer som ibland uppkommer på grund av fetman. Målet är att förhindra att man till exempel får diabetes typ 2, högt blodtryck, blodfettsrubbningar eller hjärt-kärlsjukdomar.

Alla kan få läkemedel om läkaren anser det nödvändigt, men följande patientgrupper får subventionering(rabatt) av läkemedelskostnaden (utan rabatt kostar det annars: Xenical 21 kr/dag och Alli 18-24 kr/dag).
• Personer med BMI över 30
• Personer med BMI över 27-28 som dessutom har andra så kallade riskfaktorer, främst diabetes, som ökar risken för att insjukna i någon hjärt-kärlsjukdom

Viktigt är att läkemedel mot fetma alltid kombineras med att man äter energisnål mat och motionerar. Behandlingen bör ordineras av en läkare med erfarenhet av behandlingsprogram mot fetma.

Två läkemedel mot fetma i Sverige

Det finns två registrerade läkemedel mot fetma i Sverige. Medicinerna verkar på olika sätt, och de verksamma ämnena i respektive läkemedel är:

Orlistat – ingår i läkemedlen Xenical och Alli, verkar genom att minska upptaget av fett i tarmen.

 

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons:

Vi skänker 2 kr till Cancerfonden för varje ny prenumerant!

Gratis nyhetsbrev – få senaste hälsonyheterna från DOKTORN.com direkt i din inkorg.