Ange ditt sökord

Ny studie tyder på att däggdjur liksom andra arter inte rent biologiskt undviker inavel. Foto: Shutterstock

Ny studie tyder på att däggdjur liksom andra arter inte rent biologiskt undviker inavel. Foto: Shutterstock

Para sig med släktingar? I naturen är det helt okej

Dagens forskning har utgångspunkten att inavel är skadligt och bör undvikas. Ny studie visar att detta är mer komplicerat än vad man tidigare trott. Djur kan till och med föredra att para sig med släktingar.

Annons:

Vi skyr inavel – och har utgått från att djur gör samma sak. Men forskning visar att djur faktiskt inte bryr sig om det är en bror, syster, kusin eller utomstående när de väljer partner.

Inavel är skadligt och bör undvikas under alla omständigheter. Det är utgångspunkten för dagens forskning om evolution. Men en ny studie vid Stockholms universitet, visar att frågan egentligen är mycket mer komplicerad.

– Man utgår från att djur regelmässigt undviker att para sig med en släkting om de har möjlighet, men fyrtio år av evolutionsteoretiska studier visar att djur klarar sig genetiskt och till och med föredrar att para sig med släktingar under ett stort antal olika förutsättningar, säger zoologen Raïssa de Boer.

Fyrtio års forskning

Studien är en metastudie av fyrtio års forskning där 139 olika experimentella studier på 88 arter, allt från insekter till däggdjur, ingår. Studien gjordes vid Stockholms universitet och är publicerad i Nature Ecology and Evolution.

– Man utgår från att djur regelmässigt undviker att para sig med en släkting om de har möjlighet, men fyrtio år av evolutionsteoretiska studier visar att djur klarar sig genetiskt och till och med föredrar att para sig med släktingar under ett stort antal olika förutsättningar, säger zoologen Raïssa de Boer.

Tack vare studiens bredd är den ett viktigt tillägg i debatten mellan teoretiska och empiriska studier om och när djur bör undvika inavel.

– Vi tar itu med ”elefanten i rummet”, nämligen det utbredda antagandet att djur alltid undviker inavel när det är möjligt, säger Raïssa de Boer.

Släktskap spelar ingen roll

Studien visar tvärtom att djur sällan försöker undvika att para sig med släktingar, ett resultat som visade sig konsekvent genom ett brett spektrum av olika förhållanden och experimentella tillvägagångssätt.

– Djur verkar helt enkelt inte bry sig om ifall deras potentiella partner är en bror, syster, kusin eller en utomstående individ när de väljer vem de ska para sig med, säger zoologen Regina Vega Trejo.

Undvikandebeteende vid inavel

Studien tittar också på undvikandebeteenden när det gäller inavel bland människor och jämför resultaten med liknande experiment på djur.

– Vi jämförde olika studier som tittat på om människor undviker inavel när de får titta på bilder på ansikten som manipulerats digitalt för att se mer eller mindre relaterade ut. Precis som för andra djur visar det sig att det inte finns några bevis för att människor heller föredrar att undvika inavel, säger Raïssa de Boer.

Inavel kan betyda stora risker för en befolkning, särskilt vid små populationer när en art riskerar att dö ut. Studien fokuserar dock inte på eventuella biologiska konsekvenser av inavel, utan på hur djur väljer eller undviker olika partners. Resultaten av studien kommer att få stora konsekvenser för framtida forskning inom bevarandebiologi.

– Våra resultat hjälper till att förklara varför många studier inte lyckats med att hitta tydligt stöd för undvikande av inavel. Resultatet erbjuder en mer användbar färdplan för att bättre förstå hur kognitiva och ekologiskt relevanta faktorer formar strategier för att undvika inavel hos djur, säger John Fitzpatrick, docent i zoologi vid Stockholms universitet.

När djuren får välja

I program där man jobbar med att bevara en hotad art använder man sig ibland av partnerval. Praktiskt betyder det att man låter djur själva bestämma vem de ska para sig med, vilket inte alltid leder till önskat resultat.

– Ett primärt mål för bevarandeinsatser utanför den naturliga miljön är att upprätthålla genetisk mångfald, och partnerval förväntas generellt uppnå detta mål. Våra resultat uppmanar till försiktighet vid tillämpning av partnerval inom bevarandeprogram, säger John Fitzpatrick.

Annons:

Källor:

Stockholms universitet

dx.doi.org

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: