Ange ditt sökord

 Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

World Aids Day – DOKTORN.com i samarbete med Noaks Ark

Den första december är det World Aids Day och lagom till detta kan Doktorn.com bekräfta sitt senaste samarbetsprojekt, en kunskapskampanj tillsammans med Noaks Ark Skåne.

Annons:

Det var under Almedalsveckan 2012 som Noaks Ark Skåne närmade sig Doktorn.com för en öppen dialog om möjligheter och tankar kring kommunikationen för HIV/Aids. En dialog som nu mynnar ut i en broschyr riktad främst till utlandsresenärer och där tyngdpunkten ligger på råd och bakgrund kring HIV/Aids och förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar på populära semesterorter. För att få så stor räckvidd som möjligt är projektet öppet för alla aktörer inom HIV-området som arbetar med att ge stöd och information. Kampanjen möjliggörs med stöd från läkemedelsföretagen Gilead och GlaxoSmithKline som i Sverige arbetar på uppdrag av Viiv Healthcare.

Ny broschyr

Kunskapskampanjen består av en helt ny broschyr som förutom att distribueras via egna broschyrställ på 500 vårdcentraler även skickas till ett 100-tal vaccinationscentraler.

Vi vet att det är viktigt med kunskap. Ur okunskap föds ohälsa och med ett helt annat resemönster utsätter sig många svenskar för samma risker men på andra breddgrader än vi gjorde för bara några år sedan. Därför ligger den här kunskapskampanjen helt rätt i tiden. Med våra kommunikationskanaler kan vi naturligt nå ut till de som det berör. Framförallt vill vi inte skrämma, vi vill öka kunskapen. Det är så viktigt att vara medveten om vilka risker man utsätter sig för och vad det innebär och samtidigt konstatera att vi människor är såväl ”lata” som ”slarviga”. Vi utsätter oss för onödiga risker och HIV går idag inte att bota. Därför är det här ett av våra viktigaste samarbetsprojekt hittills” säger initiativtagaren hos Doktorn.com, Anders Åker.

Vi valde att kontakta Doktorn.com eftersom vi upplevde att de har ett bra nätverk för att nå ut brett med information. Utlandsresenärer är en prioriterad målgrupp eftersom statistiken visar att det är vid utlandsresor många blir smittade med hiv och andra STI. Svårigheten med målgruppen är att den inte är homogen utan väldigt varierad. De flesta reser idag utomland för kortare eller längre tid. Genom att samarbeta med Doktorn.com når vi ut till vårdcentraler och vaccinationskliniker där vår målgrupp finns”, berättar Margarita Lopéz verksamhetschef på Noaks Ark Skåne. ”Förhoppningen är att vi ska få ut information också om sexuell hälsa till utlandsresenärer.”

Sedan tidigare erbjuder Doktorn.com interaktiva tjänster för såväl Läkemedelsverket som Försäkringskassan. Projektet med Noaks Ark Skåne är en del i att öka kunskapen inom olika terapiområden men även att verka förebyggande. Erlandsson & Bloom AB som driver Doktorn.com går även in och finansierar delar av projektet själva.

Film – “Vem som helst”

I samand med den här nyheten har Doktorn.com skapat en liten promotionfilm.
 
“Vi vet att det är många människor som lever med sjukdomen i det tysta. Vår tanke med den här lilla filmen är enbart att lyfta din tanke, att vem som helst faktiskt kan drabbas av AIDS/HIV. Och att det den första december är World Aids Day. Så enkelt är det – lika enkelt som att det bästa skyddet mot AIDS/HIV är kondom.”
 

Fakta utlandsprojektet

Projektet syftar till att öka kunskapen om hiv och STI hos personer som regelbundet reser utomlands, eller reser utomlands under en längre period, till länder med hög förekomst av hiv och övriga STI. Broschyren, som är en del i projektet, handlar om att skydda sig på resan och har som huvudbudskap att använda kondom under hela samlaget. Kondom det bästa sättet att skydda sig idag då det inte finns vaccin eller botemedel för hiv.

Fakta Noaks Ark Skåne

Noaks Ark Skåne är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation som startades 1987 för att begränsa hiv epidemin och dess konsekvenser. Syftet var att förebygga spridningen av hiv och STI samt öka välbefinnandet hos personer som lever med hiv och deras närstående. Utgångspunkt för arbetet är den enskilde individens specifika behov och livssituation. Arbetet på föreningen sker enligt en modell som binder samman information och utbildning, stöd till hivpositiva och närstående samt samhällelig attitydpåverkan. Detta speglas i verksamhetsplanen och genom de olika projekt som Noaks Ark Skåne bedriver.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: