Ange ditt sökord

Med ökad livslängd ökar behovet av behandling för symtomgivande prostataförstoring. Foto: Shutterstock

Med ökad livslängd ökar behovet av behandling för symtomgivande prostataförstoring. Foto: Shutterstock

Ta reda på om du lider av prostatabesvär – läs mer om hur du enkelt kan få hjälp

Åldersförstorad prostata utvecklas hos de flesta män vid stigande ålder. Ca 30 % av männen utvecklar besvär som gör att de under sin livstid kommer att behöva en aktiv botande behandling med värmebehandling eller operation.

Annons:

Om du drabbats av godartad prostataförstoring är du inte ensam – varannan man över 50 år drabbas och omkring hälften av dessa får påtagliga besvär som påverkar livskvalitén. Prostataförstoring kan finnas samtidigt som prostatacancer och kan ge snarlika symptom. Det är viktigt att alla män med tydliga besvär genomgår en urologisk utredning. Många som drabbas har kraftiga vattenkastningsbesvär men kan bara botas med rätt behandling först efter en komplett urologisk diagnostik.

Läs mer om prostatacancer samt hur PSA-prov ska tolkas

Vad orsakar och kännetecknar prostatabesvär?

Vid ökande tillväxt förträngs urinrörets passage genom prostatakörteln. Urinblåsans muskelkraft kan i början kompensera förträngningen genom att arbeta med högre tryck. När urinblåsan inte längre orkar kompensera med högre öppnings- och tömningstryck kommer ökande symtom: tömningssymtom som innebär startsvårigheter, klen stråle, portionsvis tömning och ofullständig tömning, lagringsbesvär med hastiga och okuvliga urinträngningar och frekventa tömningar både dag och natt.

Fem snabba

Svara på påståendena och ta reda på om du kan ha prostatabesvär.

    1. Jag har svårt att komma i gång med att tömma blåsan
    2. Jag behöver tömma blåsan ofta och med mindre än två timmars mellanrum
    3. Jag har en mycket svag urinstråle
    4. Jag måste gå upp många gånger varje natt för att tömma blåsan
    5. Jag upplever det som svårt att hålla tätt även efter toalettbesök

Vattenkastningsbesvär kan orsakas av flera olika tillstånd: urinrörsförträngning, kronisk prostatit, prostatacancer, blåshalsträngsel, funktionsrubbningar i urinblåsan, blåssten, blåscancer, bråckbildning på urinblåsan, vissa nervskador samt läkemedelsbiverkningar. Åldersförstorad prostata är den vanligaste orsaken till vattenkastningsbesvär men det krävs alltid en utredning som bekräftar den bakomliggande orsaken. Om du har besvär kan du ta reda på hur svåra de är genom att fylla i ett frågeformulär med sju frågor –  IPSS(International Prostate Symtom Score).

För att få ta del av en aktiv behandling krävs att man samtidigt har:

1) bekräftad prostataförstoring

2) uttalad symtombild enligt IPSS frågeformuläret

3) påvisat trögt och långsamt urinflöde .

Med ökad livslängd ökar risken för och behovet av behandling för symtomgivande prostataförstoring. Kraven på tillgänglighet och kostnadskontroll ökar i en alltmer ansträngd sjukvårdsekonomi.

Behandlingsmetoder

Medicinsk behandling

Läkemedelsbehandling av prostataförstoring kan vara värt att prova som ett första steg om man har lätta till måttliga besvär. Alfablockerare kan ge en symtomlindrande effekt men har ingen effekt på prostataförstoringens fortsatta tillväxt. Biverkningar är relativt vanliga i form av yrsel, trötthet, huvudvärk och blodtrycksfall.  5-alfareductashämmare bryter också prostatakörtelns fortsatta tillväxt och har en långsamt insättande symtomlindrande effekt men bara vid kraftig prostataförstoring. Många patienter drabbas av en försämrad sexualfunktion med mest sänkt intresse och ibland även impotens. Läkemedelsbehandling botar ej och har enbart en viss symtomlindrande effekt.

Värmebehandling

Minimalinvasiv (behandlingsalternativ som oftast görs på mottagningen) modern behandling med mikrovågor (CoreTherm®) har funnits i Sverige i drygt 20 år. Tekniken gör det möjligt att följa temperaturutvecklingen och vävnadsskadan i prostata vilket ger läkaren en möjlighet att ta bort lagom mycket i det enskilda fallet och därmed ”skräddarsy” behandlingen. Behandlingen sker efter lokalbedövning i prostata genom en specialkateter med samma medicin som tandläkare använder. Behandlingen blir smärtfri och tar mycket kort tid (cirka 10 minuter) Du kommer att behöva en stent (CoreFlow) eller en urinkateter tre till fyra veckor efter ingreppet under tiden det är svullet i prostata. Sveda och urinträngningar av katetern kan uppstå de första dygnen, något som i regel därefter snabbt går över. Behandlingen är botande och utförs oftast bara en gång och för det flesta behövs sedan ingen annan åtgärd. Även riktigt stora prostatakörtlar kan värmebehandlas med gott resultat. Eventuella biverkningar är få och för de flesta av mild natur. Nya data antyder att risken att drabbas av prostatacancer senare i livet är lägre för de som värmebehandlats än de som opererats.

Kirurgiskt ingrepp/operation

Den klassiska behandlingen, sedan 70-talet, Transuretral Resektion av Prostata (TURP) – kallad ”hyvling”, är en operation som innebär att de inre delarna av prostata som orsakar trängsel ”hyvlas bort” med en ”elektrisk kniv” via urinröret. Stora prostatakörtlar är olämpliga för ”hyvling” och de har vanligtvis opererats genom buken med en öppen operation. Båda metoderna kräver sjukhusvård efter ingreppet och är förenade med vissa komplikationsrisker. Vid måttlig prostataförstoring och samtidig avflödesträngsel görs ibland en Transuretral Incision av Prostata (TUIP) (operativ öppning av blåshalsen).

Behandlingsvalet för dig med åldersförstorad prostata

Enligt Patientlagen skall patienten få information om alla vetenskapligt rekommenderade behandlingsalternativ och ges möjlighet att välja den behandling som han föredrar. Vanligen rekommenderar urologer ”vänta och se” eller medicinsk behandling till patienter med lätta besvär. Vid måttliga besvär rekommenderas medicinsk behandling, värmebehandling eller operation. Vid svåra besvär rekommenderas värmebehandling eller operation.

En tidigt insatt aktiv behandling bör övervägas på patienter med måttliga eller svåra besvär. Detta leder till ökad livskvalitet och snabbare symtomfrihet, mindre komplikationer till prostataförstoringen och stora besparingar för samhället.

Sonny Schelin Med. Dr, Överläkare Urologenheten, Kirurgkliniken Länssjukhuset i Kalmar, Specialistläkargruppen i Kalmar

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: