Ange ditt sökord

I Sverige är hiv en kronisk sjukdom som, när den är välbehandlad, varken förkortar livet eller överförs vid sex. Foto: Shutterstock

I Sverige är hiv en kronisk sjukdom som, när den är välbehandlad, varken förkortar livet eller överförs vid sex. Foto: Shutterstock

Världsaidsdagen den 1 december: Behandlad hiv smittar inte vid sex

Det är vetenskapligt bevisat att en person som lever med hiv inte kan smitta en partner vid sex om personen har en välinställd behandling men okunskapen och den fortsatta stigmatiseringen av en behandlingsbar infektion är oroväckande. Det menar såväl organisationer som myndigheter som jobbar med frågan.

Annons:

I Sverige är hiv en kronisk sjukdom som, när den är välbehandlad, varken förkortar livet eller överförs vid sex. Kunskapsläget har förändrats både medicinskt och juridiskt. Ändå möter många som lever med hiv stigma och diskriminering, vilket både Folkhälsomyndigheten och organisationen Noaks Ark uppmärksammar inför Världsaidsdagen, WAD, den 1 december.

WAD Instiftades 1988

Världsaidsdagen (WAD) är en internationell dag som instiftades 1988 och uppmärksammas över hela världen under ledning av FN:s organ UNAIDS för att skapa medvetenhet om hiv och aids och för att minnas de personer som avlidit i aidsrelaterade sjukdomar.

Den 1 december uppmärksammas både de som lever med hiv, och de som världen över har avlidit och avlider i aidsrelaterade sjukdomar. I år bär dagen temat ”Communities make the difference” och lyfter fram att frivillorganisationerna har en nyckelroll för att nå utsatta grupper och individer.

Behandlad hiv smittar inte vid sex

I Sverige betraktas hiv som en kronisk sjukdom. Hiv kan inte botas men tack vare effektiva mediciner lever personer med hiv ett lika långt liv som andra. Kunskapsläget om hiv i form av medicinska, juridiska och sociala aspekter förändras och påverkar hur det är att leva med hiv.  I det nya kunskapsunderlaget Smittsamhet vid behandlad hivinfektion (2019), som baseras på flera forskningsprojekt om överföring av hiv, konstaterar Referensgruppen för Antiviral Terapi, RAV, och Folkhälsomyndigheten att “hiv inte överförs vid sex när en person har välbehandlad hiv”. Detta gäller även när kondom inte används.

I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivåerna så att de blir omätbara. Det innebär att personer som har välbehandlad hiv, det vill säga där virusnivån är minimal, inte behöver berätta om sin hivinfektion innan sex och heller inte behöver använda kondom. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar dessa förhållningsregler.

Utan Virus = Utan risk

U=U är ett av de viktigaste budskapen på flera decennier och sprids över världen konstaterar organisationen Noaks Ark. Det finns ingen risk att få hiv från en partner som lever med hiv och som har en välfungerande behandling och kampanjens fokus är det faktum att en person med välbehandlad hivinfektion inte kan överföra hiv till en partner vid oskyddat sex.

U=U står för Undetectable = Untransmittable där Undetectable betyder att personen har en så välfungerande behandling att hivvirus inte kan mätas med rutinprove och översätts till Utan Virus = Utan risk.

– Oro för hivinfektion kan skapa problem i relationer. Att personer som lever med hiv utsätts för stigmatisering, diskriminering eller väljs bort som sexpartner på grund av hivstatusen är oförsvarligt. U=U sätter en gång för alla stopp på detta. Behandlad hiv överförs inte vid oskyddat sex säger Erica Kanon, biträdande verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm.

Känna till sin status

Även om välbehandlad hiv inte överförs sexuellt rekommenderas kondom för skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner, såsom hepatit, gonorré, klamydia och syfilis, samt som skydd mot oönskade graviditeter. Kondom skyddar även i de fall där hivvirusets nivåer är högre, det vill säga när en person nyligen har fått en hivinfektion och/eller när en längre tid har gått utan att personen känner till sin status och inte fått behandling. Det är därför viktigt att testa sig och att känna till sin hivstatus, både för sin egen skull och för andras.

– Det enda sättet att veta om man har hiv är genom att testa sig säger Peder Ahlin, ansvarig för testmottagningen på Noaks Ark Stockholm. Ett positivt svar idag innebär att personen nu har en fullt behandlingsbar kronisk infektion och kan leva ett gott och långt liv.

Behov av ökad aktuell kunskap

Trots att hiv i Sverige är en kronisk sjukdom som inte förkortar livet och att livskvaliteten för personer med hiv skattas relativt högt finns fortfarande hinder i det sociala livet för personer med hiv.

Det finns ett fortsatt stigma i samhället, det vill säga negativa attityder till personer med hiv som påverkar bemötandet av och vardagen för personer med hiv. Detta framgår i enkätstudien Leva med hiv som genomfördes under 2014 där 4 av 5 personer som lever med hiv är i hög grad oroliga över att berätta om sin hivstatus. 30 procent uppger att de i hög grad har upplevt stigma där vänner och bekanta har tagit avstånd från dem på grund av hiv och behovet av ökad och aktuell kunskap är fortfarande stort.

10 vanligaste frågorna om hiv

 1. Vad är hiv? Hiv är ett virus som angriper och förstör kroppens immunförsvar.
 2. På vilket sätt överförs hiv sexuellt? Det finns ingen risk att smittas vid hiv om personen som är hivpositiv behandlas. Det kallas att ha en välinställd behandling. Annars kan hiv överföras sexuellt genom slemhinnekontakt eller genom att sperma, slidsekret eller mensblod kommer i kontakt med slemhinna. Kondom är bästa skyddet mot hiv vid sexuell kontakt.
 3. Finns det något botemedel mot hiv? Nej, det finns idag inget botemedel mot hiv. Det finns dock effektiva mediciner som bromsar infektionen. Den hivbehandling som finns idag är så effektiv att virusnivåerna blir omätbara, vilket gör att behandlad hiv inte smittar vid sex. Risken att hiv överförs vid graviditet eller förlossning är mycket låg om behandling sätts in i god tid.
 4. Hur många lever med hiv i Sverige idag? Idag finns det cirka 8 000 personer i Sverige med känd hivdiagnos.
 5. Hur många har hiv i världen? Man beräknar att cirka 37 miljoner människor bär på hiv. Värst drabbad är befolkningen söder om Sahara i Afrika, i delar av Asien och Karibien.
 6. Kan man ha hiv utan att märka det? Ja. Hiv är en infektion som kan vara symtomfri under många år. Enda sättet att få reda på sin hivstatus är att ta ett hivtest.
 7. Hur länge måste jag vänta innan jag testar mig? För att testet ska vara helt säkert måste man vänta 6-8 veckor efter smittotillfället.
 8. Hur skyddar man sig mot hiv vid sexuell kontakt? Kondom är det bästa skyddet. Man kan också välja att ha säkrare sex.
 9. Var kan jag testa mig mot hiv? Många mottagningar erbjuder hivtest. Du kan också vända dig till din husläkare eller till en köns-, ungdoms- eller infektionsmottagning. 
 10. Kan man få hiv genom oralsex? Om den hivpositiva personen är välbehandlad finns det ingen risk att smittas av hiv vid oralsex. Om personen inte behandlas finns det en risk, men den är betydligt mindre än vid vaginala och anala samlag utan kondom.

Fakta: hiv och aids internationellt

 • Omkring 37,9 miljoner personer lever med hiv i världen. Av dessa känner en fjärdedel inte till att de har en hivinfektion. 2018 diagnosticerades 1,7 miljoner personer med hiv internationellt.
 • Cirka 62 procent av de som lever med hiv har tillgång till hivmediciner.
 • Över 39 miljoner människor har avlidit i aidsrelaterade sjukdomar. 2018 avled 770 000 personer i aidsrelaterade sjukdomar i världen.

Fakta: hiv i Sverige

 • Cirka 8 000 personer lever med hiv i Sverige. Omkring 10 procent, det vill säga närmare 800 personer, antas ha en hivinfektion utan att veta om det.
 • Medianåldern för när en person i Sverige får sin hivdiagnos är 44 år.
Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten, Noaks Ark, RFSU

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: