Ange ditt sökord

Om man misstänker en förändring av synen är det bra att konsultera en optiker eller ögonläkare. Foto: Getty Images

Om man misstänker en förändring av synen är det bra att konsultera en optiker eller ögonläkare. Foto: Getty Images

Halofenomen (ögonsjukdom med synpåverkan) – orsak, symtom och behandling

Halofenomen är en visuell upplevelse där ljusringar eller halos uppträder runt ljuskällor. Detta fenomen kan vara en indikator på olika underliggande ögonsjukdomar som påverkar synförmågan.

Annons:

Halofenomen innebär att man ser ljusringar runt ljuskällor. Vid halofenomen syns förändringar i ögats ljusgenomsläppliga organ som resulterar i onormal ljusbrytning. Orsakerna till detta varierar, men det vanligaste är katarakt och akut glaukom.

Vanlig orsak till halofenomen – katarakt (grå starr)

En av de mest frekventa orsakerna till halofenomen är katarakt, även känt som grå starr. Katarakt innebär inlagringar i ögats lins, vilket kan orsaka ljusbrytning och därmed ge upphov till halos runt ljuskällor. Vidare kan akut glaukom, som innebär ödem i kornealepitelet, också orsaka halofenomen genom att störa ljusets brytning.

Andra möjliga orsaker inkluderar keratokonus, en degenerativ ögonsjukdom som leder till konformade förändringar i hornhinnan, samt olika former av korneala dystrofier, där hornhinnans struktur är onormal.

Symtom vid halofenomen

Symtomen på halofenomen kan variera beroende på den underliggande orsaken. Vid katarakt kan halofenomenet vara konstant och följas av nedsatt synskärpa. Å andra sidan kan vid akut glaukom halofenomenet vara intermittent och kombineras med andra symtom som rött öga, smärta och illamående under attacker.

Utredning av halofenomen

För att fastställa diagnosen och bedöma symtomen kan olika utredningsmetoder användas. Det inkluderar synundersökning för att mäta synskärpan och undersöka synfältet, ögontrycksmätning för att utvärdera eventuellt förhöjt ögontryck och oftalmoskopi för att inspektera ögonbotten och ljusets väg genom ögat. Dessutom kan blodkärl i ögat kontrolleras för att upptäcka eventuella vaskulära förändringar.

Halofenomen och behandlingsmöjligheter

Behandlingen av halofenomen beror på den underliggande orsaken och kan variera beroende på patientens individuella situation. Om akut trångvinkelglaukom misstänks bör patienten remitteras akut till en ögonläkare för vidare utvärdering och behandling. Vid misstanke om katarakt eller andra ögonsjukdomar kan en icke-akut remiss övervägas för fortsatt utredning och eventuell behandling.

Det är viktigt att betona att denna artikel endast ger en övergripande översikt över halofenomen och dess möjliga orsaker och behandlingar. Vid upplevda symtom bör patienter alltid konsultera en ögonläkare för en korrekt diagnos och individuell behandlingsrekommendation.

Läs mer om katarakt (grå starr)

Läs mer om glaukom.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: