Ange ditt sökord

Idén med en psykisk förbandslåda kom ursprungligen från en grupp studenter. Foto: Helena Karlsson

Idén med en psykisk förbandslåda kom ursprungligen från en grupp studenter. Foto: Helena Karlsson

Världens första förbandslåda för psykisk hälsa

Kampanjen Hjärnkoll ligger bakom initiativet med världens första förbandslåda med psykisk första-hjälpen.

Annons:

Projektet är ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Rickard Bracken är projektledare för Hjärnkoll och säger att “trots att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken så utgår få arbetsplatser ifrån det.” Tanken är att den nya förbandslådan gör det enklare att agera i början av en psykisk ohälsa, och kan förhindra en sjukskrivning.

Utveckla metoder

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjuskrivningar och kostar organisationer mer än 15 miljarder kronor årligen. Kampanjen hjärnkoll vill lyfta fram problematiken och skriver att “det är superviktigt att arbetslivet visar engagemang i att utveckla metoder för att upptäcka och agera vid psykisk ohälsa.”

Hjärnkoll hoppas att det framöver ska bli lika vanligt att agera när också själen behöver plåster.

Mångbottnat samarbete

Grundidén med en psykisk förbandslåda kom från en grupp studenter. Utifrån den idén har ett mångbottnat samarbete utvecklats mellan myndigheter, näringsliv, arbetsmiljöexperter samt privatpersoner med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Tillsammans har man tagit idén vidare och med finansiering från Swedbank, Eon och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har samarbetet lett fram till en färdig prototyp. Förbandslådan har utarbetats i sammarbete med en industridesigner och har testkörts och utvecklas psykologer och beteendevetare, och människor som drabbats av utbrändhet eller vara nära att drabbas.

Testas runt om i landet

Förbandslådan kommer nu att testas på olika arbetsplatser runt om i landet. Förutom plåster och bandage innehåller lådan en självskattning för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och telefonkontakt för snabb hjälp.

Rickard Bracken förklarar att de företag och organisationer som är med i det här projektet har insett att arbetslivet måste bli bättre på att tidigt uppmärksamma och agera vid psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är inte bara ett hot mot den enskilda individens hälsa utan kostar även samhället och företag stora summor varje år i form av exempelvis sjukskrivningar. 

Fakta

Medverkande organisationer bakom prototypen är kampanjen Hjärnkoll, Swedbank, Eon, Sveriges Byggindustrier, NCC, Byggmästar’n i Skåne, Sveriges företagshälsor, Previa, Feelgood, Doberman, Ledarna, Svenskt Näringsliv, Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) samt Hjärnkolls ambassadörer, som är privatpersoner med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se och www.nyaforbandsladan.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: