Ange ditt sökord

Här kan du testa om du är deprimerad med hjälp av MADRS-självskattningstest - ett  test som är väl validerat och beprövat. Foto: Shutterstock

Här kan du testa om du är deprimerad med hjälp av MADRS-självskattningstest - ett test som är väl validerat och beprövat. Foto: Shutterstock

Testa dig själv – Depression (MADRS)

Det finns många olika självskattningstest som man kan göra för att se om man är deprimerad och eller lider av ångestproblem. En del test har en seriös ansats, andra inte. Med hjälp av ett skattningsformulär kan du själv besvara ett antal frågor om ditt upplevda tillstånd och dina känslor. Här kan du testa om du är deprimerad med hjälp av MADRS-självskattningstest - ett test som är väl validerat.

Annons:

MADRS betyder Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (Montgomery Åsberg 1979). Skalan är utvecklad ur ett annat större batteri av frågor kallat CPRS (Comprehensive psychopatological rating scale).

Instrumentet består av nio frågor där man kan få mellan 0 till 6 poäng (så teoretiskt kan man ha mellan 0-54 poäng totalt). Ju högre poäng desto mer deprimerad. Instrumentet är mycket väl studerat och används i många vetenskapliga utvärderingar av depression världen över. Avsikten med formuläret är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill alltså att du skall försöka gradera hur du mått under de senaste tre dygnen.

Testa och se om du lider av depression

Formuläret innehåller en rad påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Välj det alternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt.

Ladda ner MADRS självskattning (PDF-dokument, 75 kB)

Referens: Montgomery SA, Asberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. Br J Psychiatry 1979 Apr;134:382-9

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: