Vännens goda humör smittar av sig

Vännens goda humör smittar av sig

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Barn påverkas av sin omgivning och hur de mår rent psykiskt har också att göra med hur deras vänner mår. En brittisk studie visar nämligen att gott humör ”smittar” bland ungdomar.

De ungdomar med många välmående vänner löpte dessutom bara hälften så stor risk att bli deprimerade jämfört med de som helt saknade psykiskt välmående vänner.

Viktigt med glada vänner vid depression

Det är viktigt att omge sig med bra människor som får en att trivas både med sig själv och i kompisgruppen, inte minst för barn och ungdomar. Goda vänner får oss att skratta och må bra, vilket förstås höjer vår livskvalitet.

Trots det är det förstås ingen omöjlighet att barn kan bli deprimerade. Om så är fallet är det enligt forskarna av stor betydelse för barnen att de har många välmående vänner för att kunna ta sig ur depressionen. Anledningen tros då vara att vännernas goda humör smittar av sig på barnet.

I studien definieras många vänner som fem eller fler glada vänner.

Undersökte hur sinnesstämningar sprids

Resultaten från den aktuella studien grundar sig på uppgifter om tusentals amerikanska skolungdomar och deras välmående och vänskapskrets.

För att kunna ta reda på hur olika sinnesstämningar sprider sig bland barn och ungdomar lät forskarna sedan undersöka och jämföra förhållandena över tid. På så vis kunde de se att gott humör smittar av sig på andra barn, depressiva symtom gjorde däremot inte det.

 
 

Veckans fråga

Har du någon gång gått i psykoterapi?

Nyhetsbrev

E-postadress