Ange ditt sökord

En nära och förtroendefull relation med terapeuten är en framgångsfaktor för psykoterapi.  Foto: Shutterstock

En nära och förtroendefull relation med terapeuten är en framgångsfaktor för psykoterapi. Foto: Shutterstock

Trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Patienter som utvecklar en trygg anknytning till sin terapeut uppvisar bättre och mer hållbara resultat av sin psykoterapi.

Annons:

Det visar en avhandling i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.

Framgångsfaktor för psykoterapi

En nära och förtroendefull relation där patienten känner sig trygg att utforska sina tankar, känslor och erfarenheter tillsammans med terapeuten är en framgångsfaktor för psykoterapi. Det var patienter och terapeuter överens om – de hade dock olika syn på vad som utgjorde hinder i behandlingen.

– När det inte fungerade så bra tyckte patienterna att terapeuten var för tillbakadragen och passiv medan terapeuterna upplevde att patienten höll emotionell distans i samtalen. Detta kan ses som faktorer som har hindrat utvecklingen av en trygg anknytning, säger Peter Lilliengren, nybliven doktor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Anknytningsterorin

På senare år har anknytningsteorin fått allt mer inflytande på psykoterapiområdet. Inom forskningen har det länge varit känt att kvaliteten på relationen mellan patient och terapeut har samband med utfallet oavsett psykoterapiform. Den mest undersökta variabeln är den s.k. terapeutiska alliansen som avser hur väl samarbetet fungerar mellan patient och terapeut.

– Viss forskning visar att den terapeutiska alliansen och trygg anknytning till terapeuten i grunden handlar om samma fenomen medan annan forskning pekar på viktiga skillnader mellan dessa begrepp. För att kunna studera kvalitén på patientens anknytning till terapeuten separat från alliansen utvecklade vi därför ett särskilt skattningsinstrument, säger Peter Lilliengren.

Trygg anknytning

Relationerna mellan trygg anknytning till terapeuten, terapeutisk allians och utfallet av behandlingen undersöktes med det nya instrumentet. Resultaten visade att en trygg anknytning till terapeuten var relaterat till förbättring även efter kontroll gjorts för den terapeutiska alliansen.

– Vi såg också att en trygg anknytning till terapeuten, men inte terapeutisk allians, predicerade fortsatt förbättring efter avslutad terapi. Detta innebär att trygg anknytning till terapeuten kan vara särskilt betydelsefullt för hållbarheten i resultaten, säger Peter Lilliengren.

Särskilt betydelsefull

Avhandlingen bygger på data från unga vuxna (18-24 år) patienter som genomgått psykoanalytiskt orienterad psykoterapi.

– Det är möjligt att en trygg anknytning till terapeuten är särskilt betydelsefullt i just denna terapiform. Men det är också möjligt att det är en gemensam faktor i alla psykoterapiformer eftersom anknytningsteorin i grunden handlar om allmänmänskliga interpersonella processer.

Framtida forskning

Just betydelsen av anknytning i olika terapiformer är något för framtida forskning menar Peter Lilliengren.

– Forskningen bör titta närmare på hur trygg, respektive otrygg, anknytning till terapeuten utvecklas i olika terapiformer. Men också hur detta relaterar till förändring samt hur terapeuten på bästa sätt kan bidra till en positiv utveckling, avslutar Peter Lilliengren.

Fakta anknytningsteorin 

Anknytningsteorin innebär i korthet att kvalitén på våra tidiga omvårdnadsrelationer har betydelse för hur våra relationer till oss själva och andra utvecklas genom livet. Grundaren av anknytningsteorin, psykiatern och psykoanalytikern John Bowlby, menade även att patienten behöver utveckla en tillräckligt trygg anknytning till sin terapeut för att en djupgående emotionell bearbetning ska kunna komma till stånd.

Annons:

Källor:

Pressmeddelande från Stockholms universitet, länk till avhandlingen (extern)

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: