Ange ditt sökord

För hemtjänstpersonal innebär de nya riktlinjerna att de kan komma att behöva tillbringa mer tid hos dementa personer. Foto: Shutterstock

För hemtjänstpersonal innebär de nya riktlinjerna att de kan komma att behöva tillbringa mer tid hos dementa personer. Foto: Shutterstock

Nya riktlinjer: Alla dementa ska få matsällskap

Dementa bör kunna få sällskap när ska äta även om de bor kvar hemma, det fastslår Socialstyrelsen i nya riktlinjer.

Annons:

Det är bara en av nyheterna när Socialstyrelsen nu uppdaterar de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Skapa en “socialt lustfylld situation”

De nya riktlinjerna tar fasta på att skapa en “socialt lusftylld situation” för dementa genom att hemtjänstpersonal tillbringar mer tid hos den som dement. Syftet är att förutom att få sällskap under måltider också ha möjlighet att sitta ner och samtala med dementa under hemtjänstbesöket.

I riktlinjerna rekommenderas också att den som drabbas av lätt till medelsvår demenssjukdom och fortfarande bor kvar hemma får möjlighet att erbjudas dagverksamhet.

Utökade utbildningsinsatser och höjd kompetensnivå

För hemtjänstpersonal innebär de nya riktlinjerna att de kan komma att behöva tillbringa mer tid hos dementa personer. För att nå den förbättrade vård som Socialstyrelsen eftersträvar kommer det behövas utbildningsinsatser för att stärka och höja kompetensen hos de dem som jobbar med just demenssjuka.

Enligt beräkningar förväntas insatsen, med utbildning och handledning i personcentrerad vår d och omsorg, samt en utbyggd dagverksamhet ge ökade kostnader på 900 miljoner till 1,1 miljarder kronor under första året.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: