Ange ditt sökord

Nya behandlingsformer sökes

Nya behandlingsformer sökes

Allt fler vänder sig till behandlare utanför den vanliga sjukvården. Det kan vara patienter som är undersökta av läkare men där det inte gått att ställa en behandlingsbar diagnos. Vid Centrum för studier av komplementärmedicin söker vägar för samarbete med den svenska vården.

Annons:

En kall oktoberdag hade mag-tarmläkare i Stockholm regionsmöte om integrativ medicin. På scenen stod Torkel Falkenberg, läkare, farmakolog och lektor vid Centrum för studier av komplementärmedicin som stöds av Karolinska Institutet. Torkel Falkenberg presenterade problem och möjligheter med komplementär och alternativ medicin.

Han har tillsammans med ett multidisciplinärt team fått till uppgift att studera alternativ medicin och utveckla riktlinjer, för dessa behandlare. Dessutom kommer de att arbeta för att främja samarbete mellan alternativ medicin och den etablerade sjukvården. Målet är att få en välfungerande vård och om möjligt minska konsumtionen av läkemedel. Centret är också intresserat av att öka patientsäkerheten och att flera patienter ska bli nöjda med den behandling som vården erbjuder. Kineserna har i tusentals år använt alternativa behandlingsmetoder.

Vad som är en traditionell behandling i ett land kan vara alternativ eller komplementär i ett annat. Exempel på alternativa medicinska behandlingar i Sverige är till exempel akupunktur, akupressur, kiropraktik, massage, aromaterapi och naprapati. Det sker en ständig utveckling och vissa grupper som till exempel kiropraktik blir mer och mer en del av den etablerade sjukvården. I flera län har kiropraktorerna till exempel vårdavtal, deltar i olika forskningsprojekt och många lägger stor vikt vid att behandlingen ska vara vetenskapligt beprövad. Behandlingsformer som tidigare var alternativa, blir komplementära och behandlingar som tidigare ansågs vara komplementära blir integrerade i den etablerade vården.

Om alternativa och komplementära behandlingsmetoder ska införas i den etablerade sjukvården, är det väsentligt att kunna bevisa att dessa behandlingar verkligen fungerar. Därför är det viktigt att behandlingar som är beprövade i praksis även undersöks vetenskapligt.

När till exempel ett nytt läkemedel tas fram måste produkten godkännas av läkemedelsverket. För att värdera om ett läkemedel ska få säljas, finns det flera kriterier som måsta uppfyllas. Läkemedlet måste ha en effekt, som är säkerställt vid randomiserade kliniska försök. Detta innebär att deltagarna i en vetenskaplig studie, slumpmässigt är indelade i två eller flera grupper. En grupp får det aktiva preparatet medan en annan grupp får en placebotablett, det vill säga ett sockerpiller.

På detta sätt kan läkemedlets effekt i förebyggande eller läkande syfte mätas. Liknande vetenskapliga studier kan göras på samtliga behandlingsformer, men studierna måste ha en viss storlek för att det säkert ska kunna fastställas om behandlingen har en verklig effekt eller inte.

Främja forskning

Forskning är en viktigt och mycket kostnadskrävande. För små oetablerade behandlingsgrupper är det svårt att få fram kapital och erfarna forskare till att göra kvalitetsforskning. En av uppgifterna för Centrum för studier av komplementärmedicin, är att ge dessa grupper möjlighet att vetenskapligt undersöka behandlingsmetoder, som inte har varit undersökta tidigare. Flera olika naturläkemedel och terapiformer har redan visat sig ha en viss effekt. Johannesört är till exempel ett naturläkemedel mot mild depression, som har visat en effekt jämfört med placebobehandling. När en patient får en behandling är det naturligtvis viktigt att behandlingen inte skadar patienten. För att en medicinsk behandlingsform ska godkännas måsta detta klarläggas.

Om sjukdomen som ska behandlas med läkemedel, kirurgi eller terapiform, är allvarlig, kanske livshotande, kan vissa biverkningar vara acceptabel. Är däremot sjukdomen av lindrigare art accepteras inte samma biverkningar. För att få sälja ett preparat måste tillverkare eller importörer av ett naturläkemedel måste kunna visa att påståenden om dess effekt är effekt är rimliga. Det kan göras genom hänvisning till medicinsk litteratur från Sverige eller länder med liknande medicinsk tradition. Vanliga läkemedel testas däremot för biverkningar redan innan det släpps. Vanlig medicin får enbart säljas på apotek, medan naturläkemedel får säljas överallt.

Alternativ behandling och cancer

I ett av forskningsprojekten som pågår just nu på centrum för studier av komplementärmedicin undersöks cancerpatienter som förutom traditionell vård och läkemedel fått alternativ eller komplementär behandling. Det undersöks om sjukdomsförloppet har ändrats ”exceptionellt”. Med exceptionellt menas att sjukdomsförloppet har taget en positiv eller negativ riktning antingen mot ett tillfrisknande eller mot en försämring efter den alternativa behandlingen. I ett annat projekt försöker centret att utveckla en arbetsmodell, där alternativa medicinska behandlare och den etablerade vården samarbetar och därefter gör en utvärdering.

Hypnosbehandling av colon irritabile

En av föredragshållarna var Martha E. Sjöberg som ärlegitimerad psykolog och hypnosterapeut vid en specialistavdelning på Ersta Sjukhus. Martha behandlar patienter med colon irritabile (irriterad tarm), vilket är en mycket svårbehandlad sjukdom. Marthas patienter kommer från hela Sverige och oftast har de vandrat runt bland olika läkare som inte lyckats hjälpa dem innan de kommer till Ersta Sjukhus. Väntetiden är nu två år eftersom behovet är mycket stort. Behandlingen har visat sig ge goda resultat på dessa svårbehandlade patienter.

Upplägget är att Martha träffar patienten ett antal gånger och lär dem att utföra så kallad självhypnos. Hypnos är egentligen en djup avslappning eller trans. Trans uppkommer när hjärnan slappnar av exempelvis vid en enformig uppgift. När sedan patienten lärt sig slappna av får de med sig en CD-skiva med självhypnos så de kan fortsätta på egen hand i hemmet. Syftet med självhypnosen är att genom avslappning och visualisering förändra kroppsliga sensationer och funktioner. Ersta Sjukhus är därför ett bra exempel på hur komplementärmedicin är integrerad i den etablerade vården.

Hur kommer framtidens vård att se ut?

Ingen vet vilka terapiformer och naturläkemedel som i framtiden kommer att bli en del av den etablerade vården. Däremot är det säkert att om en behandlingsform på lång sikt ska finansieras av skattepengar, måste behandlingen testas vetenskapligt. Centrum för studier av komplementärmedicin är ett bra initiativ där mindra behandlingsgrupper får möjlighet att pröva deras behandlingsformer vetenskapligt.

Det är inte osannolikt att många alternativa och komplimentära behandlingsformer kan förbättra behandlingen av sjukdomar eller tillstånd. Om detta är fallet kan en integration av alternativ och komplementärbehandling vara en tillgång för den etablerade vården och resultera i att flera patienter kan hjälpas.

Komplementär och alternativ medicin:

Terapiformer som inte är en del av landets egen tradition och som inte är väletablerad inom sjukvården. Integrativ medicin: Försök att integrera alternativmedicinska behandlingar i den etablerade sjukvården Randomiserade kliniska försök: Deltagare i en vetenskaplig studie blir slumpmässigt indelade i två eller flera grupper. En grupp får det aktiva preparatet medans en annan grupp får en placebotablett, det vill säga ett sockerpiller eller fuskbehandling. Här mäts om terapin eller läkemedlet har en effekt.

Artikel publicerad i Tidskriften Doktorn nr 1 2007

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: