Ange ditt sökord

Komplementär medicin vid fetma & diabetes mellitus

Komplementär medicin vid fetma & diabetes mellitus

Komplementär medicin omfattar naturläkemedel och kroppsinriktade behandlingsmetoder. Vad finns det för olika alternativa behandlingar kring fetma och diabetes?

Annons:

Fetma

Den definition för övervikt och fetma som används i detta sammanhang är: en onormal ansamling av fett speciellt i underhudens bindvävnad. Definitionen uttrycks i BMI (body mass index) som beräknas genom att ta kroppsvikten i kg dividerat med kroppslängden i meter x kroppslängden i meter. Övervikt definieras som 23.9-29.9 kg/m2 och fetma som BMI över 30 kg/m2. De komplementära behandlingar som oftast används inkluderar akupunktur, kosttillägg och substanser från växtriket.

Kliniska studier:

Akupunktur; Det finns fyra RCT (randomised clinical trials det vill säga randomiserade kliniska prövningar; vilket är studier som kan anses ha bra vetenskapligt värde). Två studier värderade hungerkänsla och var positiva för nyttjande av akupunktur, det vill säga att hungerkänslan minskade. Två studier mätte kroppsvikt som resultat efter akupunkturbehandling.

De negativa studierna hade dock en högre metodologisk kvalitet. I SBUs (Statens beredning för medicinsk utvärdering) granskning av vetenskapliga litteraturen om fetma bedömdes studierna med akupunkturbehandling och befanns ha ”stora svagheter och lågt bevisvärde varför inga slutsatser kan dras”. Det måste sålunda konstateras att de vetenskapliga svagheterna i studierna omöjliggör några slutsatser om akupunkturs effekter.

Örtmediciner;

Ayuerveda som är en urgammal indisk behandlingsform med örtmedicin, finns studerat i en dubbel-blind RCT om 70 individer som fick behandling i 3 månader. De som fick ayuervedabehandlingen hade mer viktminskning än de som fick placebo. Ytterligare studier skulle behöva bekräfta denna positiva tendens och gärna över längre tid. Guar gum (Cyamopsis tetragonolobus) (gummi eller kåda från fröer i guarplantan) har varit föremål för 22 dubbelt-blind placebo-kontrollerade RCTstudier med 392 patienter.

Studierna har varit av tillfredsställande kvalitet och två av dem har rapporterat positiva resultat. Emellertid, när man granskar 11 studier tillsammans (så kallad meta-analys) så framkommer ingen effekt på viktminskning (- 0,04 kg). Guarana, är en starkt koffeinhaltig växt men har inte heller visat effekt på viktminskning liksom flera andra prövade växtextrakt.

Det måste betonas att det finns säkerhetsinvändningar mot att använda flera örtextrakt inte minst genom att de påverkar och interagerar med läkemedel av olika sorter exempel insulin, förutom då att de är förenade med egna biverkningar.

Kosttillägg;

Det finns ett flertal kosttillägg på marknaden som inte alls varit föremål för vetenskaplig bedömning. Chitosan, som är malda skal från krabba, räka och hummer har däremot varit föremål för fem dubbelblind-RCT-studier omfattande totalt 386 patienter. Studiekvaliteten har varit god men behandlingsperioden endast 28 dagar i alla studierna. Dessutom fick patienterna lågkalorikost det vill säga 1000-2000 kcal per dag.

Man måste konstatera att effektiviteten för att använda chitosan för viktminskning är inte visad. Biverkningarna är framförallt förstoppning men Chitosan kan också fördröja upptaget i tarmen av p-piller.

Diabetes Mellitus

Det är känt att många, cirka 20 procent, av diabetespatienter använder komplementära mediciner. Det är lika välbekant att patienter inte nämner detta för sjukvårdens läkare eller sjuksköterskor. Blodsockerkontroll är viktig vid diabetes och många komplementära mediciner antas påverka glukoskontrollen genom att exempel öka insulinproduktionen eller minska insulinresistensen.

Det finns numera 108 vetenskapliga studier som granskat 36 substanser från växtriket och 9 vitaminer/ mineraler omfattande totalt 4565 patienter. De flesta studier omfattar så kallad diabetes typ 2 patienter (patienten behöver inte insulin för att överleva). Studierna karaktäriseras av ett litet antal patienter per studerad substans. Det går inte att utvärdera studierna mera noggrant men skall ändå framhållas att cirka 75 procent av studierna talar för att blodsockerkontrollen förbättras. Man måste också notera att biverkningarna i studierna var mycket litet.

De vetenskapliga data som finns är sålunda otillräckliga för att dra någon slutsats om enstaka örter eller supplement för behandling av diabetes mellitus. Dock kan flera komplementära mediciner med ytterligare studier visa sig ha positiva effekter och de som för närvarande visat sig mest lovande i RCT-studier är Coccinia indica (en inhemsk frukt från murgröna i Indien som användes i Ayuerveda medicinen) och amerikansk ginseng (roten från den fleråriga växten ginseng). Krom (en metall) är det mest studerade tillägget.

Positiva preliminära resultat finns också för Gymnema sylvestre (bladen från ett afrikanskt träd, oftare använt för att ta bort dålig smak från läkemedel), Aloe vera (en liljeväxt från öarna Aruba och Bonaire) , vanadium (en metall), Momordica charanti (bitter melon, indisk medicinalväxt använd i Ayuerveda medicinen) och nopal (mexikansk kaktus).

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: