Ange ditt sökord

Komplementär behandling vid illamående och kräkning

Komplementär behandling vid illamående och kräkning

Illamående och kräkning är vanliga symtom vid besvär från övre mag-tarmkanalen, vid graviditet och cytostatikabehandling. I allmänhet är illamående och kräkning beskedliga symtom om än inte så trevliga.

Annons:

Illamående och kräkning är mycket vanliga vid infektioner, graviditet, gallbesvär, magsårsbesvär, vid rörelsesjuka och ofta förekommande som biverkning till olika mediciner, inte minst vid cancerbehandling. Många patienter i livets slutskede har problem med illamående. Flera ämnesomsättningsrubbningar med påverkan på saltbalansen till exempel njursvikt, högt blodsocker, högt kalcium och lågt natrium ger också illamående och kräkningar.

Kräkningar initieras i kräkcentrum i hjärnstammen som koordinerar rörelsen. För att kunna påstå att en behandling har en vetenskaplig dokumenterad effekt krävs det helst studier där patienten helt slumpmässigt (randomiserat) behandlats med antingen aktiv eller inaktiv substans. Man måste sedan kunna mäta skillnader mellan grupperna.

Akupunktur

Stimulering av relevanta punkter med akupunktur, akupressur, handledsband och elektriska apparater betraktas ofta som så lika att de kan bedömas enhetligt. För behandling av illamående och kräkningar under graviditet finns sju studier av god kvalitet med nära 700 försökspersoner. Akupunktion har varit positiv i sex av dessa studier och det finns därför ett visst stöd för att sådan behandling ger effekt.

Problemet med studierna är att man inte riktigt kunnat visa att patienterna varit ovetande om vilken sorts behandling de fått och att därför effekten av behandling kanske inte är mer än en placeboeffekt. Däremot har akupunkturbehandling visat klart positiva effekter i behandling av illamående och kräkningar efter operationer (postoperativt). Det finns 19 studier inom detta område där drygt 1500 patienter ingått. Resultaten visar att 20-25 procent av vuxna skulle ha nytta av sådan behandling.

Motsvarande studier på barn har inte visat någon effekt och där ska det således inte användas. Vid illamående som kommer efter kemoterapibehandling visar fem studier att akupunktur är effektivt. Vid rörelsesjuka det vill säga illamående av rörelser finns också visst stöd för att behandlingen är effektiv. Det enda problemet med dessa studier är att undersökningarna gjorts på rörelsesjuka i en experimentell situation.

Biofeedback

Biofeedback innebär att följa, förstärka eller återföra information om kroppsegna (fysiologiska) processer så att patienten kan lära sig att reglera dessa signaler själv (en form av psyko-fysiologisk självreglering). Detta har också prövats vid illamående och kräkning i vetenskapliga studier. Emellertid har det visats att detta inte ger någon effekt inte heller på rörelseorsakat illamående.

Örtmediciner

Ginger (Zingiber officinale), ingefära är väl studerat i bland annat sex studier av god kvalitet, dessa omfattade nära 500 patienter. Sammantaget var effekten positiv för ingefära och bättre än placebo för postoperativt illamående, sjösjukeillamående och för cytostatikainducerat illamående. Pepparmyntsolja är också testat men utan visad effekt.

Hypnoterapi

Självhypnos är testat både på barn och vuxna och förefaller vara till hjälp både för förväntat (mestadels vid kemoterapibehandling) illamående och kräkningar och hos både barn och vuxna.

Avslappning

Avslappningsträning är ganska väl studerat och ger goda effekter för att för hindra illamående och kräkningar framförallt vid kemoterapi mot cancer. Vitamin B6, pyridoxine B6 vitamin i dosen 30–75 mg/dag är undersökt på illamående och kräkningar vid graviditet. Resultaten visar på viss effekt. Det rör sig än så länge visserligen bara om två studier men de båda omfattar över 400 kvinnor.

Andra terapier

Musik har visat sig ha en lindrande effekt i kombination med sedvanlig terapi mot kemoterapiorsakat illamående.

Sammanfattningsvis

För illamående och kräkningar under graviditet kan man, om sedvanlig behandling inte fungerar eller som tillägg, använda B6 vitamin och akupunktur men inte ingefära. Akupressur och ingefära kan komplettera behandlingen vid framförallt postoperativt illamående och kräkningar. Hypnoterapi och akupunktur/akupressur kan komplettera behandlingen vid illamående vid kemoterapibehandling. Ingefära och akupunktur kan vara värt att prova vid illamående vid rörelsesjuka om vanlig behandling har biverkningar.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: