Ange ditt sökord

Alternativ behandling vid impotens

Alternativ behandling vid impotens

Komplementär medicinsk behandling vid impotens utgörs främst av akupunktur, örtmediciner och hypnoterapi. Docent Thomas Kjellström granskar här den vetenskapliga dokumentationen av de olika behandlingsalternativen.

Annons:

Med impotens menas här en oförmåga hos mannen att erhålla eller upprätthålla erektion och därigenom kunna genomföra samlag. Nedsatt funktion i erektionen är ett vanligt problem och man uppskattar att ungefär 50 procent av den manliga befolkningen i USA, i åldrarna 40-70 år lider av impotens. Något som har betraktats som ett stort hälsoproblem av det nationella hälsoinstitutet.

Orsaken till impotens kan vara organisk, till exempel kärl- eller nervsjukdom vid diabetes, den kan vara psykisk eller ett resultat av flera olika faktorer. Eftersom problemet är så vanligt är det förståeligt att det finns gott om medel som uppges ha god effekt.

Sedan läkemedlet Viagra introducerades har intresset för behandling ökat kraftigt. I många studier på impotens är effekten av placebo (det vill säga inaktiv substans) dock mycket stor, upp emot 25 procents förbättring har noterats i flera studier, bara av att man tror att preparatet har effekt.

Det krävs därför studier där patienten helt slumpmässigt (randomiserat) får antingen aktiv eller inaktiv (placebo) substans och man måste då kunna mäta skillnader mellan grupperna i ett eller annat avseende (så kallade RCT-studier (Randomised Clinical Trials, eller randomiserade kliniska studier). Detta är vetenskapliga studier som kan anses ha bra vetenskapligt värde.

Akupunktur, substanser från växtriket och hypnoterapi är de komplementära behandlingsmetoder som oftast används. Så kallad biofeedback-träning har prövats utan att man kunnat påvisa effekt.

Akupunktur

För impotens som inte orsakats av kärl eller nervsjukdom finns en randomiserad studie dokumenterad. Nio patienter fick akupunktur på avsedda ställen två gånger i veckan under sex veckors tid. Patienterna jämfördes med individer som fick inaktiv akupunktur. Förbättring noterades i både den grupp som fått akupunktur och i den som fått inaktiv behandling. Det gick inte att säkerställa att förbättringen varit större hos de patienter som fått aktiv akupunktur.

Det finns också okontrollerade studier som rapporterar positiva effekter på erektionsförmåga och sexuell aktivitet. Det finns därigenom ingen riktigt vetenskapligt säkerställd effekt av akupunktur.

Örtmediciner

Ginko Biloba har testats på patienter som fått sexuellt nedsatt funktion av antidepressiv behandling. Sextiotre patienter fick ginkgoextrakt dagligen i en okontrollerad studie (det vill
säga en studie där behandlingsgruppen inte jämfördes med exempelvis placebo) och man fick positiva effekter på flera sätt även förbättrad erektionsförmåga.

Ginkgo (i kombination med Muira puama) har också testat på i övrigt friska kvinnor med sexuell dysfunktion. Det gav förbättringar avseende ökad lust, intensitet av orgasmen, tillfredsställelse med sexlivet med mera. Det saknas dock en vetenskapligt god studie för att kunna bedöma effekten av Ginkgo.

Ginseng, tonikum från växten Panex ginseng eller Panex quinquefolius har fått en väldigt stor spridning som afrodisiakum (medel som anses stimulera sexualdriften). I en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen finner man ingen RCTstudie som bekräftar effekten. Nyligen har också FDA (närmast motsvarande Läkemedels- och Livsmedelsverket i USA) konstaterat att det inte finns någon påvisad effekt av intag av ginseng.

Det finns alltså enstaka positiva effekter rapporterade, som dock inte uppfyller kravet på god dokumentation. Yohimbine är en alkaloid som kommer från barken av det västafrikanska trädet Corynanthe yohimbe och är traditionellt använt för att förbättra den sexuella förmågan och viriliteten.

Det har funnits ett preparat som marknadsfördes som ”Afrodex” på afrikanska marknaden till 1973. Den effektiva substansen har en så kallad alfa-2-adrenerg blockerande effekt och kan dessutom ge högt blodtryck, ångest, maniska symtom förutom att påverka (interagera med) vanligen använda andra läkemedel.

Det finns sju RCT studier, av god kvalitet, de omfattar 419 patienter med både organisk och icke-organisk erektil dysfunktion. Yohimbin visar en bättre effekt än placebo på ett säkerställt sätt. Det finns ingen direkt jämförande studie med Viagra (sildenafil) men indirekt jämförelse antyder att effekten av yohimbine är mindre men att det också ger relativt mindre biverkningar. Yohimbine är sålunda vetenskapligt godtagbart för behandling.

Hypnoterapi

Det finns två RCT – studier om effekten av hypnos på den sexuella funktionen. Båda studierna är utförda på patienter utan känd organisk underliggande orsak till impotens och man fann att hypnos var säkerställt mer effektivt än placebo i tablettform. Dessa båda studier är utförda av samma forskningsgrupp och man skulle gott önska sig fler studier, från andra forskningsgrupper, för att kunde bekräfta fynden.

Bäckenbottengymnastik

Bäckenbottengymnastik finns studerad i en RCT – studie där man fann att det i vissa fall kunde vara ett alternativ till kirurgisk behandling.

Sammanfattning

Det finns övertygande vetenskapligt stöd för effekten av yohimbin i behandlingen av impotens, både av organiska och icke-organiska orsaker. Riskerna med behandlingen är trots allt rimliga vilket gör att det kan vara ett alternativ till behandling. Det hade varit önskvärt med direkt jämförande studier mot Viagra (sildenafil). För andra terapier såsom hypnoterapi är det vetenskapliga stödet inte övertygande.

Slutligen måste man komma ihåg att den kraftiga effekten av placebo vid detta tillstånd vilket gör att listan på substanser som anses ha effekt är mycket lång. Samtliga karakteriseras av bristen på vetenskapligt stöd för effekter, brist på studier av biverkningar och toxicitet samt att mekanismen är okänd.

Observera

Erektionssvårigheter hos män kan vara ett tidigt tecken på allmän kärlsjukdom. Har man långvariga erektionsproblem bör man därför påtala det för sin läkare för att bland annat kontrollera blodcirkulationen och tecken på åderförfettning (åderförkalkning).

 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: