Allt fler fall av gonorré i Sverige - högsta siffran på 30 år

Allt fler fall av gonorré i Sverige - högsta siffran på 30 år

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Det finns inga tecken på att antalet fall av könssjukdomen gonorré minskar, tvärtom ökar antalet fall för varje år och en region i landet är särskilt drabbad.

Det är Folkhälsomyndigheten som för statistik över utvecklingen. 

Högsta siffran på 30 år

Antalet rapporterade fall av gonorré uppgick 2016 till 1 781 fall. En siffra som är den högsta på trettio år enligt Folkhälsomyndigheten. En anledning till att det finns fler inrapporterade fall är att fler människor idag väljer att testa sig. Då ökar även antalet fall i statistiken menar Folkhälsomyndigheten.

En annan anledning är att att man ser ett minskat kondomanvändande hos ungdomar vilket är alarmerande då kondom inte bara skyddar mot gonorré utan även mot andra, sexuellt överförbara, sjukdomar.

Vanligast i Stockholm

Av alla rgioner i landet är gonorré allra vanligast i Stockholm, också om man ser till antalet gonorréfall per invånare, 40 fall per 100 000 invånare. Även Västra Götalandsregionen och Skåne har ett högt antal rapporterade fall. 

Att fler testar sig är positivt då man kan upptäcka gonorré i tid. Obehandlad gonorré kan leda till komplikationer senare i livet och man riskerar även att föra smittan vidare. 

 

Veckans fråga

Har du någon gång gått i psykoterapi?

Nyhetsbrev

E-postadress