Högt blodtryck och hög vilopuls som ung? Då kan det finnas ökad risk att du drabbas av psykisk sjukdom

Högt blodtryck och hög vilopuls som ung? Då kan det finnas ökad risk att du drabbas av psykisk sjukdom

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Att lida av högt blodtryck och hög vilopuls som ung kan visa sig ha ett samband med att att psykiska besvär som schizofreni och tvångssyndrom bryter ut senare i livet.

Det visar en studie från Karolinska institutet och Helsingfors institut.

Svenska värnpliktsregistret

Studien bygger på uppgifter i det svenska värnpliktsregistret som innehåller en stor mängd hälsodata och inkluderar över en miljon svenska män. 

Det forskarna tittade närmare på i uppgifterna var vilopuls och blodtryck. Dessa värden jämfördes sedan med information i register över psykiska problem.

Samband mellan högt blodtryck och hög puls och psykisk sjukdom

Under arbetet med studien kunde forskarna se starka samband mellan högt blodtryck och hög puls i 18-årsåldern och psykiatriska diagnoser senare i livet.

Det rörde sig bland annat om diagnoser som tvångssyndrom och schizofreni. 

Starkast samband

De värnpliktiga som ingick i registret och som hade allra högst vilopuls löpte en nästan 70 procent högre risk att senare i livet diagnostiseras med tvångssyndrom jämfört med de som hade lägst puls.

Tvångssyndrom eller tankar som är ångestrelaterade visade sig nämligen ha starkast samband med hög puls. 

Hönan eller ägget

En aspekt är att det är svårt att säga vad som kommer först, om högt blodtryck och hög puls bidrar till psykiska problem eller om hög puls och högt blodtryck ska ses som ett varningstecken på en eventuellt kommande diagnos. 

I en kommentar säger en av forskarna bakom studien, Antti Latvala vid Helsingfors universitet, att det utifrån den aktuella studien tyvärr är omöjligt att säga.

Behövs mer forskning

Antti Latvala konstaterar att det finns tidigare forskning som pekar på att högt blodtryck och hög puls och vissa psykiska problem kan ha ett samband.

Forskarna behöver dock veta mer för att kunna använad dessa faktorer, i kombination med andra riskfaktorer, för att bedöma om det föreligger en eventuell sjukdomsrisk. 

 

Veckans fråga

Kommer du att vaccinera dig mot TBE i år?

Ja
23% (25 röster)
Är redan vaccinerad
25% (27 röster)
Nej
28% (31 röster)
Nej, orolig för biverkningar av vaccinering
6% (7 röster)
Har gjort det tidigare år men tänker inte göra det i år
3% (3 röster)
Osäker/Vet ej
15% (17 röster)
Totalt antal röster: 110

Nyhetsbrev

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Doktorn.com" Insert the code below on: Doktorn.com - All URLs ----------------------------------------------------------------------------------------------