Ange ditt sökord

Anorexi är en ätstörning där kroppsuppfattningen blir förvriden. Foto: Getty Images

Anorexi är en ätstörning där kroppsuppfattningen blir förvriden. Foto: Getty Images

Psykedelisk psilocybin kan behandla anorexi

I en ny studie har man funnit att psilocybin, det huvudsakliga psykoaktiva ämnet i magiska svampar, kan vara ett lovande nytt behandlingsalternativ för anorexi. De flesta kvinnorna upplevde att livskvaliteten förbättrades.

Annons:

I en liten försöksstudie fick tio kvinnor med ätstörningar en enda dos av psilocybin med stöd av en terapeut och tålde drogens kortvariga effekter utan att uppleva några allvarliga biverkningar. De flesta patienterna rapporterade en positiv upplevelse med drogen och att deras livskvalitet förbättrades, samt att de kände sig mer optimistiska. Efter tre månader hade fyra deltagare minskade eller helt försvunna symtom.

Hopp om framtida behandling vid anorexi

Dessa resultat, publicerade i tidskriften Nature Medicine, behöver bekräftas i större studier för att fastställa om psilocybin effektivt kan lindra anorexis grundsymtom. Dessa initiala resultat kan ändå signalera hopp om ett framtida nytt behandlingsalternativ för denna potentiellt dödliga sjukdom.

Behovet av nya behandlingar är akut, eftersom anorexia nervosa “har den högsta dödligheten av alla psykiatriska sjukdomar och är ökänt kostsam och svår att behandla och återhämta sig från”, säger Rebecca Park, docent vid University of Oxford Department of Psychiatry, som inte var involverad i forskningen.

Anorexia nervosa är potentiellt en dödlig sjukdom

Anorexia nervosa är en allvarlig psykisk sjukdom där människor blir besatta av sin kroppsvikt och bild av sig själv, begränsar sitt matintag och ibland tränar överdrivet för att öka viktnedgången. Tillståndet är välkänt svårt att behandla, med hälften av patienterna som vårdas på sjukhus för störningen som upplever återfall inom ett år efter utskrivning. Trots att upp till 4% av kvinnor och 0,3% av män påverkas – med sannolikt underskattade fall bland män, liksom med andra ätstörningar – finns det inga godkända mediciner tillgängliga för behandling av sjukdomen.

Behandling med psilocybin vid anorexi

Psilocybin, hallucinogenen i magiska svampar, har redan visat löfte som behandling för andra psykiska hälsotillstånd, såsom depression, alkoholmissbruk och tvångssyndrom. Det tros fungera genom att aktivera receptorer i hjärnan som normalt reagerar på “må-bra”-hormonet serotonin, även kallat 5-HT2a, vars funktion kan vara nedsatt hos patienter med anorexi.

Studie kring psilocybin och anorexi

I den här första studien av sitt slag försökte forskare fastställa om psilocybin kunde vara en säker och välanvänd behandling för störningen. De gav tio kvinnor i åldrarna 18 till 40 år en 25 milligram dos syntetisk psilocybin samtidigt som de fick psykologiskt stöd från utbildade terapeuter. Tre månader efter behandlingen rapporterade 90% av gruppen att de hade en mer positiv syn på livet, medan 80% betygssatte upplevelsen som en av de “fem mest meningsfulla i livet” och 70% ansåg att deras allmänna livskvalitet förbättrades. Patienternas oro kring vikt och kroppsform minskade. Även om de flesta deltagarna rapporterade dessa positiva upplevelser gick endast fyra in i remission efter tre månader, vilket innebär att deras karakteristiska ätstörningssymtom, som viktbekymmer, minskade till nivåer som bland den allmänna befolkningen.

Orsaker till förbättrat välmående i studien

Vad som kan ha drivit denna förbättring i symtomen är fortfarande spekulativt, men enligt Dr. Walter Kaye, seniorförfattare och professor i psykiatri vid University of California, San Diego, är det möjligt att psilocybinadministration kan omvända den ändrade serotonin funktionen vid anorexia nervosa och hjälpa patienterna att utveckla en ny syn på sina symtom och beteenden.

Studiens begränsningar

Författarna noterade begränsningarna i studien, främst att den “saknade könsmässig, raslig och kulturell mångfald”, eftersom alla tio patienter var kvinnor och nio identifierade sig som “vita”. Den explorativa studien saknade också en kontrollgrupp av deltagare som tog en placebo i stället för psilocybin.

Trots att dessa är “viktiga preliminära positiva resultat” betonade Park att psilocybin fortfarande är en “experimentell behandling” och mer data behövs innan det psykedeliska ämnet kan godkännas för användning vid anorexi. Framtida forskning bör inkludera större grupper av patienter med varierande symtomsvårighetsgrad och testa olika doser av psilocybin. Studier bör också utforska ytterligare hur psilocybin kan hjälpa till att lindra symtom på ätstörningar, noterade hon.

Läs om anorexia nervosa.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: