Ange ditt sökord

Klassrumsmiljön kan vara oerhört tuff för en elev med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Foto: Getty Images

Klassrumsmiljön kan vara oerhört tuff för en elev med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Foto: Getty Images

NPF-familjers dagliga kamp

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer kämpar dagligen med att få adekvat stöd från samhället. De ställs inför utmattning och sjukskrivning i hög grad. Denna artikel belyser de utmaningar som NPF-familjer möter och föreslår lösningar för att förbättra deras situation. Det är dags att sätta NPF-frågan högt på den politiska agendan.

Annons:

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer möter enorma svårigheter när de söker stöd och hjälp från samhället. Många upplever att de kastas runt mellan olika myndigheter och aktörer, och att ingen tar ett helhetsgrepp om deras situation. Kunskapsbrist om NPF och brist på nödvändigt stöd är vanligt förekommande.

Skolan som en central utmaning vid NPF

Skolan framstår som en av de största utmaningarna för NPF-familjer. Många elever med NPF riskerar att slås ut och drabbas av psykisk ohälsa, missbruk, arbetslöshet eller kriminalitet i stället för att få det stöd de behöver. Den höga frånvaron av elever med NPF är ett ökande problem i flera kommuner, vilket drabbar både eleverna och deras anhöriga.

Anhörigas bristande samhällsstöd vid NPF

Bristen på samhälleligt stöd för barn med NPF och deras anhöriga är tydlig. Eleven drabbas hårt men även föräldrar och anhöriga får det många gånger oerhört tufft. Enligt Riksförbundet Alltentions enkätundersökning (2019) bland anhöriga till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såg man att många känner sig frustrerade, trötta och har en känsla av att hela tiden ”gå på knäna”. Det som står ut är att skolan för många är det största hindret. Detta beskrivs av föräldrar som menar att innan skolstarten fungerade tillvaron ändå ok, men sedan rasade livet och ekonomin.

Endast en liten andel av föräldrarna får det stöd de behöver, och informationsträffar och föreläsningar, även om de är viktiga, räcker inte alltid till.Omkring hälften (44 procent) av föräldrarna i enkäten uppger att de är eller har varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom och 23 procent svarar att de ”riskerar att bli”.

Lösningar och krav på politiker

Det är avgörande att politiker och beslutsfattare tar ansvar för att förbättra situationen för NPF-familjer. Här är några konkreta förslag som bör genomföras:

 • Beslut måste fattas för att ge elever med NPF bättre förutsättningar i skolan och stödja hemmasittande barn tillbaka till skolan.
 • Fortbildning inom NPF måste bli en prioritet inom skola, vård och socialtjänst.
 • Information om stöd måste finnas tillgänglig på en och samma plats för alla berörda.
 • Stöd och hjälp måste erbjudas utifrån familjernas specifika behov och samordnas genom en individuell plan (SIP).
 • Lokala föreningar och deras expertkunskap måste tas tillvara för att förbättra situationen på kommunal och regional nivå.

Rättigheter och praktiska tips för föräldrar

För att föräldrar till barn med NPF ska kunna navigera den komplexa lagstiftningen och få det stöd de behöver, är det viktigt att:

 • Förstå barnets rättigheter i skolan enligt Skollagen.
 • Ta kontakt med skolans rektor eller specialpedagog för att få information om särskilt stöd och elevhälsa.
 • Lösa problem så nära eleven som möjligt och försöka samarbeta med skolan.
 • Använda intyg och dokumentation för att tydliggöra barnets behov.
 • Be om stöd från en arbetsterapeut i skolan.
 • Dokumentera alla kontakter med skolan för framtida referens.
 • Begära kontinuerlig feedback och snabba uppföljningar på åtgärder.
 • Vara medveten om åtgärdsprogram och hur de ska utformas enligt Skolverket.

Ta reda på vilka rättigheter ditt barn har i skolan. Ring Skolverkets Upplysningstjänst för att ta reda på vad som gäller. Telefon: 08-527 332 00. Telefontid: Vardagar 09.30–11.30 och 13.00–15.00 E-post: [email protected]

Råd för elev med NPF

Att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), som till exempel ADHD, kan innebära specifika utmaningar i skolan och vardagen. Här kommer några tips på hur man kan hantera dessa utmaningar på ett framgångsrikt sätt:

 1. Få en korrekt diagnos: Att få en rätt diagnos är avgörande. Det kan hjälpa dig att förstå dina egna behov och ge dig tillgång till det stöd och de anpassningar som kan underlätta din skolgång och vardag.
 2. Kommunicera dina behov: Var tydlig med dina behov gentemot lärare, skolpersonal och andra som kan stötta dig. Det är viktigt att de förstår hur de kan hjälpa dig på bästa sätt.
 3. Använd anpassningar: Ta del av de anpassningar som erbjuds. Anpassningar kan vara till exempel skärmväggar för att minimera distraktioner eller möjligheten att sitta längst fram i klassrummet för bättre fokus.
 4. Skapa struktur: Använd metoder för att organisera och strukturera din skolgång. Det kan vara att bryta ner uppgifter i mindre delar eller använda skriftliga instruktioner.
 5. Planera läxor och tidsramar: Samarbete med föräldrar eller vårdnadshavare kan vara till hjälp när det kommer till att planera och hålla koll på deadlines för läxor och projekt.
 6. Sök stöd från likasinnade: Det kan vara värdefullt att ha kontakt med andra med NPF eller personer som förstår din situation. Gemenskap och delade erfarenheter kan vara till stor hjälp.
 7. Få stöd från vuxna: Att ha en vuxenkontakt på skolan som förstår din situation och kan hjälpa dig att utveckla strategier för att hantera skolan är värdefullt. Denna person kan fungera som en mellanhand mellan dig och andra lärare och skolpersonal.
 8. Var öppen för anpassningar: Var inte rädd för att be om anpassningar eller ändringar som du tror skulle vara till hjälp. Tydlighet är nyckeln, och att vara öppen för att testa olika metoder kan hjälpa dig att hitta vad som fungerar bäst för dig.
 9. Sätt realistiska förväntningar: Förstå dina egna gränser och sätt realistiska förväntningar på dig själv. Ibland kan det vara nödvändigt att ta korta pauser eller anpassa din arbetsbörda för att undvika överbelastning.
 10. Tro på dig själv: Det viktigaste är att tro på dig själv och din förmåga att lyckas. Oavsett vilka utmaningar du står inför, kom ihåg att du har potentialen att nå dina mål och uppnå framgång i skolan och livet. Att bli sedd och känna att lärarna tror på dig är en viktig del av denna resa.

Besök Attention Ung för att få mer stöd och råd. Attention Ung

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom adhd, autism, Tourettes syndrom och språkstörningar.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: