Ange ditt sökord

Autism kan inte botas, men med träning och anpassning kan personer med autism få en enklare vardag. Foto: Shutterstock

Autism kan inte botas, men med träning och anpassning kan personer med autism få en enklare vardag. Foto: Shutterstock

Autism (autistiskt syndrom)

Autism är en medfödd funktionsnedsättning ofta karaktäriserad av svårigheter i kommunikation samt begränsade beteenden och intressen.

Annons:

Personer med autism saknar ofta en oförmåga att uppfatta socialt beteende och samspel på samma sätt som andra människor.

Tecken på autism

Symtomen vid autism varierar från person till person men generellt lider personer med autism av en genomgripande störning i utvecklingen. Utvecklingen av tal, beteende och socialt samspel påverkas i olika grad hos olika personer. Till exempel så kan vissa personer med autism inte tala alls, medan andra kan ha en helt utvecklad talförmåga. Andra tecken på autism kan vara svårigheter att koncentrera sig, en förkärlek för rutiner, starka reaktioner på förändringar samt behov av att man repeterar information.

Överaktivitet kan förekomma men kan även innebära att patienten samtidigt har diagnosen ADHD. Matvanorna kan också variera hos personer med autism. För vissa krävs fasta rutiner som innebär samma mat varje dag, och en förändring av detta kan orsaka vredesutbrott hos personen. 

Vad orsakar autism?

Vad som orsakar denna funktionsnedsättning är inte helt känt trots många studier och forskning i ämnet. Hur hjärnan utvecklar, tar in och bearbetar information från omgivningen påverkas av våra gener.

Autism, som visar sig som begränsningar i beteendet, kan därför antas vara orsakat av biologiska och genetiska faktorer.

Diagnos

För att diagnosen autism ska kunna fastställas krävs att man kan se tecken på begränsningar inom tre kärnområden som är: ömsesidigt socialt samspel, kommunikation och beteende. Dessa symtom ska då uppkomma före 3-års ålder. Andra tecken som kan tillkomma är till exempel svårigheter med mat och sömn. Föräldrar och personal på förskolor eller inom skolan kan vara av stor hjälp vid diagnosen.

Om man märker att ett barn inte utvecklas som förväntat, det vill säga om barnet på något sätt är på försenat i sin utveckling, eller visar brist på vissa sociala förmågor och färdigheter såsom samspel med andra, ska man ta kontakt med barnavårdcentralen eller en barnläkarmottagning för vidare råd och utredning.

Behandling

Autism kan inte botas, men med träning och anpassning kan personer med autism få en enklare vardag. Det gäller att ställa en diagnos så fort som möjligt och att särskild träning för barn med autism påbörjas tidigt.

På så vis får barnen en större chans och möjlighet att lära sig nya färdigheter som gör anpassningen till samhället och senare vuxenlivet mycket lättare.

Dagboken – ett hjälpmedel i vardagen

För den som lever med autism är det viktigt att kunna hantera det dagliga livet på ett tryggt och effektivt sätt och för många har dagboken blivit ett viktigt hjälpmedel i vardagen. Dagboken kan också fungera som en kommunikativ plattform som hjälper personer med autism att dela viktig information med såväl anhöriga som lärare och annan personal i hemmet, skolan och omsorgen. Det kan också bli ett verktyg för personer runtomkring att förstå personer med autism och lära sig mer om bemötande.

I vår digitala tidsålder har även dagböcker blivit digitala. Säkerheten har varit en knäckfråga då man delar personlig information men tekniken har gått framåt. Idag finns det säkra lösningar så att man kan skriva om dagen som varit, dela bilder, lära sig teckenspråk och kommunicera med anhöriga och lärare på ett tryggt sätt. Jämfört med de gamla handskrivna dagböckerna som kunde komma på avvägar eller rivas sönder innebär den nya typen av kommunikation en förenklad vardag för den som lever med autism och för omgivningen.

Att leva med autism

Som tidigare nämnts varierar autism stort från person till person. Vissa personer med funktionsnedsättningen kommer att behöva vård och särskilt stöd livet ut medan andra kan klara sig vardagen på egen hand eller med minimal hjälp. Det viktigaste är att diagnosen ställs i god tid och att den särskilt anpassade behandlingen/träningen påbörjas så snart som möjligt.

Personer i omgivningen runt den som har autism (föräldrar, lärare, vårdpersonal, vänner och släkt) behöver ha tillräckligt med information om diagnosen och personens behov så att rätt stöd ges. I vuxen ålder precis som hos barn spelar struktur och ordning i vardagen en mycket stor roll för personer med autism. Dagliga rutiner samt anpassade aktiviteter även på fritiden kan vara väldigt positivt för personer med denna diagnos.

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: