Ange ditt sökord

Ett sätt att testa sin syn är genom att använda ett så kallat Amslerkort. Foto: Shutterstock

Ett sätt att testa sin syn är genom att använda ett så kallat Amslerkort. Foto: Shutterstock

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år, Foto: Shutterstock

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år, Foto: Shutterstock

Testa om du har synbesvär kopplat till gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration) innebär att det finns sjukliga förändringar i gula fläcken på ögats näthinna. Det är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över 60 år. Det finns två olika sorters åldersförändringar i gula fläcken, torra och våta, där den torra är den vanligaste.

Annons:

Varför åldersförändringar i gula fläcken uppstår är inte klarlagt, men risken att få sjukdomen ökar ju äldre man blir och den är vanligare hos kvinnor än hos män. Gula fläcken är ett område på ca 2-3 mm mitt i ögats näthinna där man ser som skarpast. Det gör man på grund av att här sitter de flesta syncellerna på näthinnan tätt packade. När man blir äldre kan gula fläcken förändras, vilket gör att man kan få svårt att se och framförallt att se skarpt.

Åldersförändringar

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år och den blir vanligare med stigande ålder. Ungefär 25–30 procent av alla personer över 70 år har sjukdomen i någon form.

Det finns två olika former av åldersförändringar i gula fläcken – torra och våta. På medicinspråk kallas de torr eller våt AMD (Age-Related Macular Degeneration). Den våta formen föregås alltid av den torra formen.

  • Den torra formen är den vanligaste, och drabbar cirka 80-90 procent. Synförsämringen sker ofta långsamt och leder till att man succesivt förlorar det centrala seendet, dvs man får allt svårare att läsa och till slut kan man ha bara det perifera seendet kvar. Torra åldersförändringar i gula fläcken innebär att de ljuskänsliga cellerna bryts ner, och allt eftersom celler slutar att fungera ser man sämre. Den torra formen kan inte behandlas med läkemedel, men det finns studier gjorda på olika antioxidanter, fettsyror, vitaminer och mineraler som kan förebygga och bromsa utvecklingen. En kombination av dessa näringsämnen har visat goda resultat på bromsande effekt av sjukdomen.
  • Den våta formen drabbar cirka 10-20 procent av de som har den torra. Vad som då har hänt är att de torra förändringarna har irriterat näthinnan så pass mycket att näthinnan blir inflammerad och svullnar. Saker och ting som man tidigare sett vara raka blir krokiga, så kallat krokseende har uppstått. Synen kan försämras snabbt, ibland på några dagar eller veckor och kan snabbt ge allvarlig synnedsättning. Anledningen är att nya, tunna blodkärl bildas under gula fläcken. Dessa blodkärl är sköra och läcker vätska och blod under gula fläcken, vilket gör att den svullnar. Synskärpan i mitten av synfältet försämras, medan det yttre synfältet inte påverkas. Den våta formen ger svårare besvär men behandling med läkemedel via sprutor i ögat kan förhindra att synen blir sämre och ibland även förbättra den, förutsatt att den upptäcks och behandling sätts in i tid.

Vanliga symtom vid åldersförändringar i gula fläcken

Vid torra åldersförändringar i gula fläcken förändras synen långsamt och det kan ta flera år innan man upptäcker att man har sjukdomen. Det är först när så pass många synceller i gula fläcken blivit så skadade eller brutits ned att delar av dess funktion gått förlorat. Det kan upplevas som att man har blinda fläckar i sitt synfält och det blir suddigt. Man har till exempel svårt med att känna igen ansikten.

Ett vanligt symtom på våta åldersförändringar i gula fläcken är en onormal synupplevelse, ett så kallat krokseende. Raka linjer ser ut att vara krokiga och ansikten kan se förvrängda ut. Det beror på att näthinnan svullnat och de nybildade och sköra blodkärlen läcker vätska under gula fläcken.

Diagnos vid åldersförändringar i gula fläcken

För att diagnostisera åldersförändringar i gula fläcken görs en ögonbottenundersökning. Detta kan göras på en ögonklinik eller hos vissa optiker som har ögonbottenkameror. Synskärpan undersöks och gula fläcken kontrolleras med en speciell ögonbottenkamera som fotograferar näthinnan för att se om det är åldersförändringar som försämrat synen. Man får också veta vilken typ av förändringar man har, den torra eller den våta formen.

Testa synen med ett Amslerkort

Det finns många ögonsjukdomar och symtom som kan tyda på ögonsjukdomar, exempelvis i gula fläcken. Ett sätt att testa sin syn är genom att använda ett så kallat Amslerkort. Det är ett kort med ett rutmönster med en svart prick i mitten som man kan titta på med ett öga i taget. Om rutmönstrets linjer upplevs som förvrängda, suddiga eller att det saknas delar av rutmönstret i synfältet så bör man genast uppsöka en ögonläkare för vidare utredning.

Så här kan ett förvrängt Amslerkort se ut:

Amsler grid

Ladda ner ett Amslerkort och testa din syn här

Läkemedelsbehandlingar

För våta förändringar i gula fläcken finns det behandlingar med läkemedel. Läkemedelsbehandling är den vanligaste behandlingen du får vid våta åldersförändringar i gula fläcken. Det är viktigt att du behandlas med något av de läkemedel som är godkända för den här typen av behandling. Läkemedlet injiceras in i ögat med en spruta. Efter några behandlingar ser du ofta bättre.

Läkemedlet hjälper till att bromsa skadliga blodkärl från att bildas under gula fläcken och hindrar dessa från att läcka vätska.

Förebygga åldersförändringar i gula fläcken

Världens största placebokontrollerade ögonstudier, AREDS och AREDS2, visade att en kombination av vitaminer (antioxidanter), zink och koppar samt Lutein och Zeaxanthin kunde minska risken för utveckling av åldersförändringar i gula fläcken med 27 procent. Dessa studier visar att man bromsar förloppet av sjukdomen så att ingen försämring sker. Intressant att notera är att intag av enbart vissa enskilda vitaminer eller antioxidanter inte hade samma effekt som kombinationen av de olika ämnena. Studien genomfördes av The National Institutes of Health i USA.

De ämnen som ingick i senaste AREDS2-studien var:

  • Vitamin C: 500 mg
  • Vitamin E: 268 mg
  • Koppar: 2 mg
  • Zink: 25 mg
  • Lutein: 10 mg
  • Zeaxantin: 2 mg

Det finns idag kosttillskott innehållande dessa ämnen på svenska marknaden, viktigt är att kontrollera att de innehåller minst ovanstående mängder av lutein och zeaxantin då dessa är en viktig del i sammanhanget och svårt att få i sig via vanlig kost i rätt mängd. En normal västerländsk diet ger cirka 1-3 mg lutein vilket gör det svårt att nå upp till de nivåer som används i studien, utan kosttillskott eller en rejäl förändring av kosten.

Goda råd

Det är viktigt att man själv kontrollerar synen på båda ögonen regelbundet genom att hålla för ett öga i taget. Om man märker att synen blir sämre, om man plötsligt börjar se raka linjer som krokiga eller att ord faller bort ur texter är det bäst att söka sig direkt till en ögonmottagning.

Att få en tidig diagnos och behandling är avgörande för att bevara synen. Därför ska man inte vänta med att boka tid hos ögonläkare på ögonklinik eller privat ögonmottagning, alternativt hos optiker med ögonbottenkamera som är i kontakt med ögonläkare. Man blir inte blind på grund av AMD, det är det centrala seendet som försämras. Får man en tidig diagnos kan det vara på plats att se över kosten och/eller kosttillskott för att bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Att leva med nedsatt syn

Att få nedsatt syn får konsekvenser på det dagliga livet. Vardagssysslor är inte lika enkelt att utföra och många kan känna att de blir isolerade och förlorar sin självständighet. Det kan vara svårt att läsa, se på TV, handarbeta och vid mer avancerade förändringar får man inte köra bil. Den personliga friheten kan bli inskränkt. Men det finns mycket hjälp att få i form av tekniska och optiska hjälpmedel exempelvis specialglasögon och förstoringsglas. För den med gravt nedsatt syn finns hjälp i form av färdtjänst och hemsjukvård.

På ögonkliniken eller synvårdscentraler finns mycket information om vart man ska vända sig för att få hjälp.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: