Ange ditt sökord

Hornhinneinflammation, keratit, är vanligtvis smärtsamt och drabbar oftast ett öga. Alla kan drabbas och orsaken varför det uppstår varierar. Foto: Shutterstock

Hornhinneinflammation, keratit, är vanligtvis smärtsamt och drabbar oftast ett öga. Alla kan drabbas och orsaken varför det uppstår varierar. Foto: Shutterstock

Du ser och upplever ganska snart problem med ögonen och då gäller det att ta dessa på allvar. Foto: Shutterstock

Du ser och upplever ganska snart problem med ögonen och då gäller det att ta dessa på allvar. Foto: Shutterstock

Vid hornhinneinflammation är det viktigt att sätta in behandling tidigt för att undvika permanent synnedsättning. Foto: Shutterstock

Vid hornhinneinflammation är det viktigt att sätta in behandling tidigt för att undvika permanent synnedsättning. Foto: Shutterstock

Hornhinneinflammation (keratit) – orsak, symtom och behandling

Om du har drabbats av en infektion i ögat kan det uppstå en inflammation i hornhinnan, hornhinneinflammation, även kallat keratit. Vanliga symtom är smärta i ögat, nedsatt syn eller att du blir känslig för ljus och orsaken kan till exempel vara en gren i ögat eller att du hanterar dina kontaktlinser felaktigt. För att undvika eventuellt permanent försämrad syn krävs alltid behandling.

Annons:

Allra vanligast är att ett öga drabbas men hornhinneinflammation kan uppstå i båda ögonen. Inflammationen är i de flesta fall behandlingsbar och ger inga bestående men på synförmågan. I vissa fall kan det dock uppstå ärrbildning på hornhinnan vilket kan medföra nedsatt syn i olika omfattning beroende på var ärren sitter.

Orsak till hornhinneinflammation (keratit)

I främre delen av ögat hittar du hornhinnan, en genomskinlig konstruktion som är cirka 0,5 millimeter tjock via vilken ljuset lyser och som gör det möjligt för oss att se. Hornhinnan är dessutom ett slags skydd för ögat.

Den vanligaste orsaken till hornhinneinflammation är en infektion orsakad av bakterier eller virus. Om ögat till exempel råkar ut för en yttre skada kan även hornhinnans yttersta lager skadas. Då kan konsekvensen bli att det uppstår horhinneinflammation eftersom det yttre lagret ska hålla bakterier borta.

Vanliga orsaker till hornhinneinflammation

 • Infektion orsakad av bakterier.
 • Infektion orsakad av virus.
 • Yttre skador på ögat och hornhinnan.
 • Svamp.
 • Kontaktlinsbärande – felaktigt användande, långvarigt linsbärande eller dålig hygien vid hantering av linserna ökar risken.
 • Torra ögon.
 • Försämrad kvalitet i tårvätskan.
 • Felställda och inflammerade ögonlock.
 • Ögonfransar som skaver mot ögonytan.
 • Exponering av solljus.
 • Nedsatt känsel i hornhinnan till följd av sjukdom eller vissa ögoningrepp.
 • Vissa sjukdomar.

Vid hornhinneinflammation kan det uppstå en så kallad autoimmuninflammation i hornhinnan. Det betyder att kroppens eget immunförsvar attackerar hornhinnevävnaden och i sin tur orsakar en inflammation.

Symtom vid hornhinneinflammation (keratit)

Ögonen är en kroppsdel där du ofta relativt snabbt märker om något inte står rätt till. Vilket eller vilka symtom du upplever varierar från fall till fall men om du känner igen dig i ett eller flera av symtomen eller är orolig bör du kontakta vården för att snabbt ta reda på vad dina problem orsakas av och hur man kan behandla.

Vanliga symtom vid hornhinneinflammation

 • Kraftig värk i det drabbade ögat.
 • Det drabbade ögat är rött.
 • Det drabbade ögat rinner.
 • Ögat är ljuskänsligt.
 • Du upplever en känsla av ett främmande föremål i ögat.
 • Synen kan bli disig.
 • Synen kan bli suddig.

Oftast drabbas ett öga men det händer att båda ögonen drabbas samtidigt. Faktorer som påverkar symtomen är bland annat var hornhinneinflammationen är placerad, hur stor den är, vad orsaken är och hur känsligt ögat är. Symtomen påminner i många fall om en vanlig ögoninflammation.

Diagnos vid hornhinneinflammation (keratit)

För att ta reda på om du har drabbats av hornhinneinflammation behöver du träffa en ögonläkare. Anledningen är just att hornhinneinflammation har liknande symtom som en del andra ögonsjukdomar.

Inledningsvis tar man prover på ögat för att utreda orsaken till dina besvär och tar hjälp av en mikroskopundersökning som sker på mottagningen. Eftersom obehandlad hornhinneinflammation kan leda till blindhet är det viktigt att behandlingen inleds så snart som möjligt.

Behandling vid hornhinneinflammation (keratit)

Behandlingen vid hornhinneinflammation varierar beroende på orsaken till inflammationen. En behandlingsperiod kan pågå mellan allt från veckor till månader. Oavsett orsak så innebär behandlingen vanligtvis någon form av ögondroppar och salvor, applicerade direkt på ögonytan. I vissa fall kan man även behöva sätta in behandling som tas oralt.

Antibiotikadroppar Om hornhinneinflammationen har uppstått till följd av en bakterinfektion kan man behandla med antibiotikadroppar.

Antivirusögondroppar och tabletter Är orsaken ett herpesvirus kan man använda antivirusögondroppar och tabletter. Här föreligger en risk att inflammationen kan bryta ut igen.

Bakteriedödande ögondroppar För att undvika att bakterier förvärrar hornhinneinflammationen kan man även vid virusinfektioner ibland sätta in bakteriedödande ögondroppar.

Svampmedicinering Är orsaken svamp kan man behöva sätta in medel mot detta.

Kortison Behandlingen kan även komma att kompletteras med kortison.

UV-ljus Om hornhinneinflammationen är svår kan man sätta in behandling med UV-ljus som förstärker hornhinnan. Detta görs med lokalbedövning och är smärtfritt.

Laser Vid omfattande inflammationer som lämnar hornhinneärr kan man i vissa fall behandla dessa ärr med laser.

Kirurgi Vid allvarliga fall kan det bli aktuellt med en hornhinnetransplantation.

Under behandlingsperioden genomför man regelbundet kontroller för att följa ögats status och hur effektiv behandlingen är.

Så förebygger du hornhinneinflammation (keratit)

Hur ögat påverkas efter en hornhinneinflammation varierar. Det kan förekomma ärrbildning på hornhinnan och beroende på placering kan det påverka synen olika mycket. Detta är något som man kan komma att kunna åtgärda senare med laserslipning eller transplantation av hornhinnan men det varierar från person till person. En mer direkt åtgärd till följd av en hornhinneinflammation kan bli att du som använder kontaktlinser får rådet att undvika detta under några månader och i vissa fall, resten av livet.

För att undvika hornhinneinflammation finns det några förebyggande åtgärder du kan tänka på:

 • Säkerställ att ögonytan är tillräckligt fuktig, till exempel med hjälp av fuktdroppar och behandling av ögonlockskanten.
 • Undvik ögonskador. Vanliga ögonskador kan uppkomma om du till exempel arbetar i trädgården och får torra grenar i ögat eller liknande. Använd skyddsglasögon i situationer där ögat är extra utsatt.
 • Undvik att använda kontaktlinser oavbrutet under längre perioder.
 • Tänk på att alltid ha god handhygien när du hanterar dina kontaktlinser.

Vid tidig upptäckt och behandling behöver inte hornhinneinflammation vara så farligt. Det viktigaste är att du söker hjälp hos vårdcentralen eller en ögonspecialist om du upplever besvär med dina ögon. Med hjälp av förebyggande åtgärder minskar du även risken att drabbas av hornhinneinflammation.

Annons:

Källor:

Hälsobyn.fi, St Eriks Ögonsjukhud, Memira

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: