Vegetarisk kost kan kopplas till depression

Vegetarisk kost kan kopplas till depression

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Brist på viktiga ämnen i kroppen kan kopplas till ökad risk för depression och män som äter vegetariskt kan ligga i riskzonen.

Det menar brittiska forskare vid University of Bristol.

Långsiktig studie om föräldrar och barns hälsa

I en långsiktig studie om föräldrar och barns hälsa ingick 9 700 män. Samtliga män var gifta med en gravid partner och av dessa män var 350 vegetarianer eller veganer.

>Eftersom antalet veganer var för få valde forskarna att slå ihop vegetarianer och veganer när man granskade studieresultaten. 

Brist på viktiga ämnen

Brist på omega-3-fettsyror, vitamin B12 och folat förknippas med depression och forskarna kunde se att halterna av samtliga av dessa ämnen var lägre hos de som enbart åt vegetarisk eller vegansk kost. Även halterna av järn och zink var lägre. Däremot menar forskarna att vegetarianer kan ha ett högre intag av omega-6-fettsyror, ett ämne som också har kopplats till depression.

Fynden bekräftar teorin att det är viktigt att du som väljer att äta vegatarisk eller vegansk kost faktiskt får i dig de ämnen som din kropp behöver.

Större studier behövs

Studien är liten men forskarna konstaterar ändå att allt tyder på att det finns en koppling mellan vegetarisk och vegansk kost och att sannolikheten att drabbas av depression ökar.

För att dra några konkreta slutsatser behöver forskarna dock göra fler, större och bredare studier då den aktuella studien inte bara var liten utan även enbart gällde män.

 

Veckans fråga

Har du någon gång gått i psykoterapi?

Nyhetsbrev

E-postadress