Ange ditt sökord

I familjer där en familjemedlen har gjort ett självmordsförsök är behovet av stöd stort. Foto: Shutterstock

I familjer där en familjemedlen har gjort ett självmordsförsök är behovet av stöd stort. Foto: Shutterstock

Utbildning för anhöriga kan minska risken för självmord

Genom att i form av utbildning ge stöd till anhöriga skulle man kunna minska risken för psykisk ohälsa hos inte bara den självmordsbenägna själv utan även för de närmaste.

Annons:

Det konstaterar Mia Rajalin, legitimerad psykolog och doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för psykiatri vid Umeå universitet.

Närståendeutbildning effektiv

En närståendeutbildning skulle kunna vara ett både effektivt sätt att få bättre förståelse men också att minska belastningen hos närstående till självmordsbenägna personer. 

Närstående drabbas även själva många gånger av psykisk ohälsa som depression och ökad stresskänslighet och närstående behöver därför eget stöd menar Mia Rajalin.

Tidiga upplevelser av våld och självmord är riskfaktorer

Mia Rajalins avhandling visar att tidiga upplevelser av våld och självmord i familjen är riskfaktorer att själv drabbas av självmordsbenägenhet och svårigheter i relationer. Familjehistoria och upplevelser av våld under uppväxten har betydelse och behöver uppmärksammas tidigt konstaterar Mia Rajalin.

Detta för att förebygga senare psykisk ohälsa i livet. 

Stort behov av stöd

I familjer där en familjemedlen har gjort ett självmordsförsök är behovet av stöd stort. Bland annat behöver många hjälp med att förstå och hantera situatione och också den skuld de upplever. Utifrån dessa erfarenheter har Mia Rajalin utvärderat en utbildning riktad till närstående till självmordsbenägna patienter.

Närståendeutbildningen inkluderar psykoedukation och färdighetsträning i grupp och visade sig vara effektiv i att möta just deltagarnas behov. Mia Rajalin säger i en kommentar att man genom en närståendeutbildning kan ge familjemedlemmarna fördjupad kunskap om bakomliggande faktorer vid självmord och självmordsförsök. Familjemedlemmarna kan även få förståelse för den egna reaktionen och förbättrad förmåga till kommunikation vilket kan bidra till att enklare lösa problemen på ett långt sikt.

Implementeras över hela landet

Mia Rajalin konstaterar att eftersom den aktuella utbildningen har uppskattats av deltagarna och har visat sig genomförbar skulle man kunna införa liknande program på en bredare front.

Därför hoppas Mia Rajalin på att närståendeutbildningar kan implementeras inom den psykiatriska vården i hela Sverige.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: