Ange ditt sökord

Var femte ung kvinna uppger sig må sämre än sina jämnåriga. Foto: Shutterstock

Var femte ung kvinna uppger sig må sämre än sina jämnåriga. Foto: Shutterstock

Unga kvinnor mår allt sämre – unga män mår bättre

De senaste drygt tjugo åren har unga vuxna kvinnors hälsa förändrats och idag uppger sig var femte ung kvinna må sämre än jämnåriga kvinnor. För män i samma ålder är däremot utvecklingen den motsatta.

Annons:

Det är forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under åren 1990-2014.

Långsiktig undersökning

Forskarna bakom studien har i en långsiktig, befolkningsbaserad undersökning analyserat svar från 1 811 personer i befolkningsstudien MONICA i Norra Sverige. Studiedeltagarna har i samband med en hälsoundersökning svarat på ett frågeformulär där frågor om självskattad hälsa ingår.

Studien har publicerats i tidskriften PLOS One.

Kvinnor skattade sin hälsa som försämrad – män det motsatta

I början av perioden (1990) självskattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än jämnårigas medan samma andel steg till 20 procent 2014.

Män självskattade tvärtemot sin hälsa som bättre i slutet av perioden jämfört med början.

Bekräftar negativ hälsotrend

Var femte ung kvinna uppger sig alltså må sämre än sina jämnåriga. Tuffare arbetsliv och större krav på att vara framgångsrik är några av orsakerna forskarna ser ligga bakom den negativa trenden.

– Ökad sjuklighet och sjukskrivning bland kvinnor har på senare år uppmärksammats i den allmänna debatten. Vår studie visar nu, för första gången, på motsvarande hälsotrender bland unga vuxna kvinnor, säger Annika Forssén, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Luleå och medförfattare av artikeln.

Ökad oro och sjuklighet

Studien visar även en ökad andel studiedeltagare med fetma, oroskänslor och missnöje med sin privatekonomi, både bland män och kvinnor. Samtidigt ökade andelen män och kvinnor med hög fysisk aktivitet under perioden.

– Sämre självskattad hälsa bland unga innebär sannolikt ökad sjuklighet såväl kortsiktigt som långsiktigt. Resultaten visar att arbetet för jämställdhet och män och kvinnors rätt till lika hälsa kräver ett rejält omtag, säger Göran Waller, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare i Kalix samt medförfattare.

Om du känner dig nedstämd, deprimerad, stressad eller bara allmän oro – tveka inte att kontakta vården för att få råd och hjälp. Idag går många och mår dåligt utan att göra något åt det vilket försämrar livskvaliteten och riskerar att i förlängningen påverka hälsan mer och mer negativt. Våga be om hjälp i tid, det gäller också om du ser någon i din omgivning som du misstänker mår dåligt.

Möjliga orsaker till den negativa hälsoutveckling

 • Möjliga orsaker till den negativa hälsoutvecklingen bland kvinnor:
 • Tuffare arbetsförhållanden inom kvinnodominerade yrken som exempelvis vård- och omsorgsyrken
 • Ökad utbrändhet och samvetsstress
 • Brist på jämställdhet i privatlivet
 • Mäns våld mot kvinnor
 • Två motstridiga men samtidiga normsystem i samhället – jämställdhet och traditionella könsuppfattningar – där kvinnor måste motsvara båda (”klara allt”)
 • Generella samhällsvärderingar såsom pressen att vara både framgångsrik, socialt aktiv och vacker
 • Självkänsla baserad på prestationer eller vissa konsumtionsmönster

Möjliga orsaker till den positiva utvecklingen för män:

 • På arbetsmarknaden värderas män fortsatt högre än kvinnor, trots lägre utbildningsnivå
 • Mer delat ansvar för barn och hem är bra för mäns hälsa
 • Jämställdhetsnormen öppnar för mer variation i den så kallade mansrollen
 • Mindre bundenhet till rigida mansnormer i lokalsamhället genom internet
Annons:

Källor:

PLOS One, artikel: Time trends of comparative self-rated health in adults aged 25-34 in the Northern Sweden MONICA Study, 1990-2014. Författare: Mattias Waller Lidström, Patrik Wennberg, Robert Lundqvist, Annika Forssén och Göran Waller

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: