Svenska kvinnor och män rör sig för lite - ökar risken för sjukdomar

Svenska kvinnor och män rör sig för lite - ökar risken för sjukdomar

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-09-14
Författare: Anders Åker

Trots att hälsan i världen blir allt bättre så är undantaget fysisk aktivitet och en global undersökning visar att en femtedel av de svenska männen och en fjärdedel av kvinnorna rör sig farligt lite.

Men Sverige är långt ifrån det land där man är mest stillasittande. Framförallt är det de stora skillnaderna mellan kvinnor och män som är oroväckande stora menar författarna bakom undersökningen som publicerats i Lancet Global Health.

Kopplat till hälsobesvär

Siffror från undersökningen visar att omkring 1,4 miljarder av jordens befolkning rör sig så pass lite att det kan innebära en hälsofara. Att röra sig mindre än 150 minuters motion på medelnivå per vecka kan kopplas till bland annat ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, bröst- och ändtarmscancer och psykisk ohälsa samt öka risken för en ohälsosam vikt.

Trots mål satta av världshälsoorganisationen WHO:s medlemsländer om att förbättra världens rörlighet har ingenting hänt sedan 2001.

I rika länder rör vi oss minst

I undersökningen, som gjordes 2016, samlade man in enkätsvar från 1,9 miljoner vuxna människor i 168 länder om deras motionsvanor. Resultaten visar framför allt att det är i rika länder vi rör på oss minst, och i botten ligger länder som Kuwait, Irak och Saudiarabien. I topp när det gäller att röra på sig ligger afrikanska Uganda, Mozambique och Lesotho. Uppdelat i världsdelar rör man sig mest i Oceanien och minst i Latinamerika och Karibien.

I 55 av de 168 länderna var andelen av befolkningen som rör sig ohälsosamt lite över en tredjedel. Anledningen till detta tror artikelförfattarna är att det är vanligare med stillasittande arbeten samt stillasittande transporter i höginkomstländer.

Kvinnor rör sig mindre än män

Överlag rör sig kvinnor mindre än män – störst skillnad mellan könen är det i Bangladesh, där 40 procent av kvinnorna rör sig ohälsosamt lite, men männen bara 16 procent. Skillnader tros vara kvinnors begränsade rörelsefrihet i många delar av världen, också något WHO måste jobba för att minska.

För Sverige var siffrorna inte heller alltför ljusa. 21,5 procent av männen och 24,7 procent av kvinnorna rör sig alldeles för lite. Både Norge och Tyskland har sämre siffror, men Finland var bättre, där bara 16 procent rör sig ohälsosamt lite.

Prata om välledvnadssjukdomar

I slutet på september ska världens ledare träffas på FN i New York för att prata om hur de ska hantera epidemin av vällevnadssjukdomar.

Om inte trenden bryts kommer det hållbara utvecklingsmålet om att öka den fysiska aktiviteten inom sju år inte att nås.

Fakta Allmänna rekomendationer för motion

Den allmänna rekommendationen är två och en halv timmes måttlig fysisk aktivitet (t ex promenader eller cykling) eller en timmes hård fysisk träning per vecka.

 

Veckans fråga

Röker eller snusar du?

Nyhetsbrev

E-postadress