Ange ditt sökord

Många av patienterna känner sig misstrodda och ifrågasatta när det kommer till kroppsskador som man har orsakat själv. Foto: Shutterstock

Många av patienterna känner sig misstrodda och ifrågasatta när det kommer till kroppsskador som man har orsakat själv. Foto: Shutterstock

Självskadepatienter upplever sig dåligt bemötta hos psykiatrin

Patienter som har ett självskadebeteende upplever att de inom psykiatrin bemötts med både oförståelse och misstänksamhet.

Annons:

Det är slutsatsen i en ny uppsatts som bland annat Sveriges radio P4 Halland rapporterar om.

Undersökt bemötandet

Det är två psykiatrisjuksköterskor som står bakom uppsatsen där man har valt att titta närmare på hur självskadepatienter upplever att de blir bemötta i psykiatrin. 

Tyvärr är resultatet nedslående då det visar sig att patienter har en dålig bild av bemötandet de får.

Nedvärderade och misstrodda

Många av patienterna känner sig misstrodda och ifrågasatta när det kommer till kroppsskador som man har orsakat själv.

Enligt en av rapportförfattarna, Alexandra Källström, känner patienterna att de varken blir tagna på allvar eller får hjälp direkt.

Efterlyser praktiska övningar

Alexandra Källström säger till radion att hon och hennes kollega efterlyser praktiska övningar i psykiatrin när det rör sig om just bemötandet av självskadepatienter.

Enligt Alexandra Källström konstaterar att även om det är en utmanande patientgrupp är det bra om man utgår från den kunskap man har då detta skulle kunna göra skillnad i alla fall i några av fallen.

Fakta uppsatsen

Alexandra Källström och hennes kollega har gjort tre djupintervjuer med patienter med självskadebeteende och utifrån dessa visar de hur patienter utsätts för bristande bemötande av såväl allmänhet och av hälso- och sjukvården, bland annat utstår patienter nedvärderande kommentarer och fördömanden, även tidigare forskning visar hur bemötandet brister. Slutsatsen är att ökad teoretisk kunskap inte räcker till utan att det behövs praktisk träning. 

Annons:

Källor:

Magisteruppsats, Upplevelser av stigmatisering inom hälso- och sjukvården hos patienter med självskadebeteende.  

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: