Ange ditt sökord

En privat sjukvårdsförsäkring är ofta ganska omfattande och innebär allt från sjukvårdsrådgivning till vårdplanering och specialistvård. Foto: Shutterstock

En privat sjukvårdsförsäkring är ofta ganska omfattande och innebär allt från sjukvårdsrådgivning till vårdplanering och specialistvård. Foto: Shutterstock

Risker med privata sjukvårdsförsäkringar ska utredas

Allt fler svenskar har en privat sjukförsäkring eller sjukvårdsförsäkring, vanligtvis något som bekostas av arbetsgivare eller fack. Försäkringsformen ska ge tillgång till allt från sjukvårdsrådgivning till rehabilitering men har även varit föremål för debatt då det visat sig att den med privata sjukvårdsförsäkringar kan få förtur inom vården. Nu ska frågan utredas av regeringen.

Annons:

Utredningen förväntas vara klar redan i slutet av mars.

Över en halv miljon har privat sjukvårdsförsäkring

Enligt statistik från Svensk Försäkring hade över 600 000 personer i Sverige en privat sjukvårdsförsäkring 2018.

Majoriteten av dessa, 70 procent, bekostas av arbetsgivaren.

Så fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Över 600 000 personer i Sverige har en privat sjukvårdsförsäkring, uppger Svensk Försäkring. 70 procent av försäkringarna bekostas av arbetsgivaren. Även många fackförbund erbjuder sina medlemmar en privat sjukförsäkring. En privat sjukvårdsförsäkring är ofta ganska omfattande och innebär allt från sjukvårdsrådgivning till vårdplanering och specialistvård. Försäkringarna innehåller även förebyggande insatser och rehabilitering samt kan hjälpa till ekonomiskt vid längre sjukskrivningar.

Normalt får du 80 procent av din inkomst vid sjukdom, en sjukförsäkring kan halvera ditt tapp, det vill säga att du får 90 procent av inkomsten. Många sjukförsäkringar erbjuder även ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt med 25 procent eller mer. Många sjukvårdsförsäkringar är dessutom kopplade med olycksfallsförsäkringar.

Man får vad man betalar för

Du betalar för den omfattning du vill att försäkringen ska ha och hur gammal du är. Skälet är att ju äldre du blir desto större är risken att drabbas av sjukdomar och plötsligt dödsfall, därför har också försäkringsbolagen en övre gräns för hur gammal du får vara för att teckna en försäkring.

En orsak till att just privata sjukvårdsförsäkringar har varit föremål för debatt är principen att ju mer du betalar desto mer omfattande och snabbare service får du. Innan jul visade en granskning som Dagens Nyheter genomförde att de med privata sjukvårdsförsäkringar får förtur i vården, något som fick regeringen med socialminister Lena Hallengren (S) i spetsen att reagera.

Risker med privat sjukvårdsförsäkring ska utredas

Regeringen ger nu Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att beskriva riskerna med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde till hälso- och sjukvården framför patienter som får offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

– Vård ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. Nu ger vi Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att utifrån dagens kunskap undersöka och beskriva riskerna för att försäkringspatienter ges företräde och att behovsprincipen rundas, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Fakta: Privat sjukförsäkring

Ett antal försäkringsföretag erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar. Innehållet kan variera men omfattar i regel sjukvårdsförsäkring, sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabilitering.

Försäkringsgivare har samarbetsavtal med privata kliniker. Vid behov av högspecialiserad vård som endast tillhandahålls på Sveriges storsjukhus, kommer även den som har sjukvårdsförsäkring att få sin vård utförd men utan förtur.

Mer än hälften av alla sjukvårdsförsäkringar betalas av arbetsgivare. Under 2018 hade nästan 14 procent av alla sysselsatta en privat sjukvårdsförsäkring. Vanligast är sjukvårdsförsäkring inom bygg- och anläggning där 20 procent av sjukvårdsförsäkringarna finns. Inom finansiella tjänster finns 19 procent av sjukvårdsförsäkringarna och inom detaljhandel finns 14 procent.

Vad är skillnaden på sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring? Det här är en vanlig fråga. Många förväxlar de här två försäkringarna. Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring hjälper dig att få rätt vård snabbt om du blir sjuk och till exempel behöver opereras. En sjukförsäkring ersätter ditt inkomstbortfall i samband med en sjukskrivning så att du får upp till cirka 90 procent av din lön.

Annons:

Källor:

Svensk försäkring, Regeringen, Bliwa

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: