Ange ditt sökord

När vi blir arga ökar pulsen, adrenalin och noradrenalin frisätts, musklerna spänns och hjärtat slår hårdare. Foto: Getty Images

När vi blir arga ökar pulsen, adrenalin och noradrenalin frisätts, musklerna spänns och hjärtat slår hårdare. Foto: Getty Images

Problem med ilska: 5 handfasta tips

Problem med att hantera ilska kan leda till allvarliga konsekvenser för både individen och dess närstående. Ilska kan orsaka problem i relationer, på arbetsplatsen och påverka den allmänna hälsan negativt. En ny studie från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet visar att en fyra veckor lång internetbehandling kan hjälpa personer med ilska och aggression. Resultaten har publicerats i Journal of Consulting and Clinical Psychology och ger hopp om nya behandlingsmetoder för dem som lider av ilskeproblem.

Annons:

Ilskestudien: en banbrytande behandlingsstudie

Studien, benämnd “ilskestudien”, är den första som jämför olika internetförmedlade känsloregleringsstrategier mot ilska. Denna forskning är betydelsefull eftersom den fördjupar vår förståelse av emotionsreglering och hur evidensbaserade metoder kan spridas och användas mer effektivt. Studien inkluderade 234 deltagare med betydande ilskeproblem. Dessa personer lottades till fyra veckors behandling med antingen känslomässig närvaro, kognitiv omtolkning eller en kombination av båda strategierna.

Behandlingsmetoder:

  • Känslomässig närvaro: Deltagarna tränade på att lägga märke till och acceptera sina känslor och tankar utan att döma eller agera på dem.
  • Kognitiv omtolkning: Deltagarna tränade på att ompröva tankar och situationer och hitta alternativa tankar som inte triggar jobbiga känslor.

Resultaten visade att alla tre behandlingsmetoderna minskade självrapporterad ilska och aggressivitet, men den kombinerade behandlingen var mest effektiv, särskilt för dem med mycket höga nivåer av ilska vid studiens början.

Den snabba rekryteringen: ett bevis på behovet

Vanligtvis är det svårt att rekrytera deltagare till behandlingsstudier. Men till ilskestudien gick rekryteringen rekordsnabbt, och rekryteringssajten fick stängas efter några veckor på grund av högt söktryck. Detta tyder på att det finns ett uppdämt behov av psykologisk behandling av ilska. Många personer som har problem med ilska skäms och internetformatet passar denna grupp extra bra eftersom de inte behöver vänta i ett mottagningsrum eller sitta öga mot öga med en terapeut och prata om sin ilska.

Ilska: en naturlig men komplex känsla

Ilska är en av människans grundaffekter och kan sträcka sig från mild irritation till intensivt raseri. Känslan uppstår ofta när våra gränser överskrids eller när förväntningar och behov inte uppfylls. Trots att ilska kan vara en viktig drivkraft för att sätta gränser och försvara oss själva, kan den också vara destruktiv om den är felriktad eller tar orimliga proportioner.

Fysiologiska reaktioner på ilska

När vi blir arga startar en kedja av fysiologiska reaktioner i kroppen. Pulsen ökar, hormoner som adrenalin och noradrenalin frisätts, musklerna spänns och hjärtat slår hårdare. Denna kamp-eller-flykt-reaktion mobiliserar energi för att hantera upplevda hot. Du kanske känner igen att du till exempel blir varm eller darrig när du är arg. Det är effekter av kroppens sätt att mobilisera energi för att hantera hotet som hjärnan signalerar om.

Vardagliga exempel på ilska och dess konsekvenser

Ilska kan uppstå i många olika situationer i vardagen. Här är några exempel:

  • Arbetsplatsen: Kalle blir ständigt avbruten av sin chef mitt i viktiga arbetsuppgifter. Han känner sig underskattad och överväger att säga upp sig i ett utbrott av ilska.
  • Familjelivet: Anna märker att hennes partner aldrig hjälper till med hushållsarbetet. Efter en lång dag på jobbet exploderar hon av ilska över en smutsig diskho.
  • Trafiken: Johan sitter fast i bilköer varje dag på väg till jobbet. En morgon, när en annan bilist tränger sig in framför honom, tappar han humöret och börjar tuta frenetiskt.

Hantera Ilska: strategier och tips

Att hantera ilska på ett konstruktivt sätt kan förbättra både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Här är några strategier för att hantera ilska:

1. Identifiera triggers: Försök att identifiera specifika situationer, tankar eller beteenden som ofta leder till att du blir arg. Ju mer du förstår dina triggers, desto bättre kan du hantera dem.

Exempel: Om du ofta blir arg när du är trött efter jobbet, kanske du kan planera in tid för vila innan du tar itu med kvällens aktiviteter.

 2. Se över sårbarhetsfaktorer: Notera om ilskan ofta uppstår när du är trött, hungrig eller stressad. Om du upptäcker ett mönster, kan du försöka förebygga dessa situationer.

Exempel: Se till att äta regelbundna måltider och ta korta pauser för att minska stress under dagen.

3. Kommunicera tydligt: Lär dig att uttrycka dina känslor på ett tydligt och konstruktivt sätt i stället för att låta ilska byggas upp inom dig. Använd “jag-budskap” för att uttrycka hur du känner dig utan att skylla på andra.

Exempel: “Jag blir frustrerad när du inte kommer i tid till vårt möte” i stället för “Du är alltid sen och bryr dig inte om andra människor!”

4. Byt perspektiv: Försök att sätta dig in i andras perspektiv. Vad tror du att den andra personen känner och tänker? Hur tror du att hen upplever situationen?

Exempel: Om din kollega missar en deadline, försök att förstå om det finns något i hens situation som kan ha påverkat detta.

5. Använd avslappningstekniker: Andningsövningar, meditation eller progressiv muskelavslappning kan hjälpa till att dämpa ilska både i stunden och på sikt.

Exempel: När du känner ilskan stiga, ta några djupa andetag och räkna till tio innan du reagerar.

När bör jag söka hjälp för min ilska?

Om du ofta har svårt att kontrollera ilskan, upplever att den är lättriggad eller att den leder till problem i relationer och vardagen, är det en varningssignal att du kan behöva professionell hjälp. Att söka hjälp för ilskeproblem är ett tecken på styrka och mod, och det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa dig att hantera dina känslor på ett hälsosamt sätt.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) & ilska

KBT är en vanlig och effektiv behandlingsmetod för att lära sig hantera ilska. Terapin fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden. Genom att utforska och identifiera de specifika situationer som utlöser ilska kan du börja förstå dina mönster och hur ilskan kan förebyggas och hanteras i stunden.

Ilska och våld

Svårigheter att hantera ilska kan ibland leda till våldsamt beteende. Våld kan uttryckas på flera olika sätt, såsom att skrämma eller hota någon, uttrycka sig nedsättande och kränkande, förstöra någons ägodelar, eller utöva fysiskt och sexuellt våld. Våld är alltid oacceptabelt och om du utsätter någon för våld bör du söka professionell hjälp.

Sammanfattning om ilska

Internetbehandling mot ilska visar lovande resultat och kan vara ett effektivt alternativ för dem som har svårt att hantera sin ilska. Genom att lära sig känna igen triggers, kommunicera tydligt, och använda avslappningstekniker kan du minska ilska och dess negativa effekter. Om du upplever att ilska tar över och leder till problem i ditt liv, är det viktigt att söka hjälp för att hantera denna känsla på ett konstruktivt sätt. Med rätt stöd och strategier kan du förbättra din livskvalitet och dina relationer, och leva ett mer balanserat och harmoniskt liv.

Läs om depression och ångest hos barn.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: