Ange ditt sökord

Den nya policyn tar bland annat upp vikten av tidig patientinvolvering. Foto: Shutterstock

Den nya policyn tar bland annat upp vikten av tidig patientinvolvering. Foto: Shutterstock

Ny policy ska stärka patientmedverkan

För att stärka och utveckla patientmedverkan har nu statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram en ny policy som bland annat tar upp vikten av att involvera dig som patient tidigt.

Annons:

Policyn tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientmedverkan och blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

Tar bland annat upp vikten av tidig patientinvolvering

Policyn tydliggör myndighetens riktlinjer både för patientrepresentanter och för medarbetare på TLV när det gäller patientmedverkan.

– Som nytillträdd generaldirektör är jag glad över att patientmedverkan redan är en prioriterad fråga på TLV. En öppen dialog med patientrepresentanter skapar en bättre förståelse på TLV om hur det är att leva med en viss sjukdom och hur patienterna upplever besök på apotek eller behandlingar i tandvården, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

Den nya policyn tar bland annat upp vikten av tidig patientinvolvering, vikten av att redovisa intressekonflikter, krav på tillgänglighet för alla patientgrupper, ersättningsfrågor med mera.

Kopplas till metodstöd

Policyn är kopplad till TLV:s metodstöd som är ett verktyg för både myndigheten och patientrepresentanter att tillsammans tydliggöra syfte, förutsättningar och förväntningar vid patientmedverkan. Både policyn och metodstödet har tagits fram i dialog med patientrepresentanter och med inspiration från en internationell kartläggning TLV tidigare gjort om hur andra länder arbetar med patientsamverkan.

– Både policyn och metodstödet är viktiga verktyg för att bygga vidare på en bred samverkan med patienterna och fortsätta skapa mesta möjliga hälsa för skattepengarna, säger Agneta Karlsson.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: