Ange ditt sökord

Fysiskt aktiva unga röker mindre men spelar mer om pengar

En ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att elever som är fysiskt aktiva på fritiden röker mindre men spelar mer om pengar. Studien undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och användning av cigaretter, alkohol samt spelande bland elever i årskurs 9 och gymnasiets andra år.

Annons:

Fysisk aktivitet och rökning

Rapporten visar att elever som är fysiskt aktiva minst sju timmar i veckan har en lägre tendens att röka cigaretter. Tony Nilsson, forskare vid CAN och en av rapportens författare, förklarar att dessa elever rökte mindre under den senaste månaden jämfört med de som är mindre aktiva.

Spelande om pengar högre för fysiskt aktiva elever

Intressant nog visar rapporten att fysiskt aktiva elever spelar mer om pengar. Johan Svensson, också forskare vid CAN, påpekar att liknande resultat har observerats vid studier av elever på idrottsgymnasier. Orsaken till detta samband är dock inte klarlagd.

Ingen skillnad i alkoholkonsumtion

Rapporten noterade inga betydande skillnader i alkoholkonsumtion mellan mer och mindre fysiskt aktiva elever. Detsamma gäller för användning av snus och e-cigaretter.

Självupplevd hälsa bland elever

Forskarna upptäckte också att elever som är mer fysiskt aktiva rapporterar högre självupplevd hälsa. Dessa elever känner sig överlag mer nöjda med sig själva och sin hälsa.

Sammanfattning av rapportens resultat

  • Elever som är mer fysiskt aktiva röker mindre cigaretter.
  • De som är mer fysiskt aktiva spelar oftare om pengar.
  • Ingen signifikant skillnad i alkoholkonsumtion mellan grupperna.
  • Ingen betydande skillnad i användning av snus och e-cigaretter.
  • Mer fysiskt aktiva elever upplever bättre självupplevd hälsa.

Rapporten ger en intressant inblick i hur fysisk aktivitet kan påverka ungdomars beteenden och vanor. Fynden kan hjälpa skolor och föräldrar att bättre förstå och stödja ungdomars hälsa och välbefinnande.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: