Minskad risk för demens tack vare kaffe

Minskad risk för demens tack vare kaffe

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2009-05-07
Uppdaterad: 2014-03-12
Författare: Redaktionen

Kaffedrickande i medelåldern kan minska risken för demens/Alzheimers sjukdom (AD) senare i livet. Detta konstaterar den finska studien ”Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar, åldrande och demens” som publiceras i januarinumret av Journal of Alzheimer’s Disease.

Studien har genomförts vid Kuopios universitet i Finland i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm och Folkhälsoinstitutet i Helsingfors, Finland. Efter en genomsnittlig uppföljning på 21 år fullföljde 1 409 personer (71 procent) i åldrarna 65 till 79 år den förnyade undersökningen 1998. Totalt identifierades 61 fall av demens (48 med AD).

- Vårt mål var att studera förhållandet mellan kaffe- och tekonsumtion i medelåldern och risken för demens/AD senare i livet, säger forskningsledaren Miia Kivipelto från Kuopios universitet i Finland och Karolinska Institutet i Stockholm.
Studien fann att de medelålders personer som drack kaffe hade lägre risk för demens och AD senare i livet jämfört med dem som inte drack eller endast drack lite kaffe. Den lägsta risken (65 procent minskning) påträffades bland måttliga kaffedrickare (drack 3–5 koppar kaffe/dag). Tedrickande var relativt ovanligt och förknippades inte med demens/AD.

- Med hänsyn till den stora kaffekonsumtionen över hela världen kan resultaten få viktiga konsekvenser för att förebygga eller fördröja debuten av demens/AD. Fyndet behöver bekräftas av andra studier, men det öppnar en möjlighet för att koståtgärder kan ändra risken för demens/AD, menar Miia Kivipelto. Identifiering av mekanismerna för hur kaffe skyddar mot demens/AD kan även bidra till utvecklingen av nya terapier för dessa sjukdomar.

 

Veckans fråga

Sätt betyg på din sommar - hur har just din sommar varit hittills?

Nyhetsbrev

E-postadress