Ange ditt sökord

Med stöd av kulturförvaltningen vid Region Stockholm har personal vid två geriatriska vårdavdelningar i ett par år genomfört konstvandringar. Foto: Shutterstock

Med stöd av kulturförvaltningen vid Region Stockholm har personal vid två geriatriska vårdavdelningar i ett par år genomfört konstvandringar. Foto: Shutterstock

Konstvandring höjer livskvaliteten hos svårt sjuka

Konstvandringar höjer livskvaliteten hos sjuka äldre, väcker tankar och minnen och ger en paus från sjukdomen.

Annons:

Forskare på Malmö universitet och Lunds universitet har följt arbetet på vårdavdelningar på Nacka sjukhus.

–  Konstvandringarna stimulerar det friska hos patienten, istället för att allt handlar om sjukdomen. De börjar prata med varandra på ett annat sätt, säger Åsa Alftberg, universitetslektor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Genomfört konstvandringar ett par år

Med stöd av kulturförvaltningen vid Region Stockholm har personal vid två geriatriska vårdavdelningar i ett par år genomfört konstvandringar. Projektets titel är Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus. De elva konstverken, varav tio köpts in för ändamålet, finns på avdelningarna och konstvandringarna leds av ordinarie vårdpersonal. Patienterna är ofta multisjuka och har någon form av kognitiv funktionedsättning, ibland demens.

Förra året gjorde Åsa Alftberg tillsammans med forskaren Max Liljefors, Lunds universitet, ett följe­forskningsprojekt kring dessa visningar. Resultatet har de  sammanställt i rapporten Konst som resurs i geriatrisk vård.

Engagerade patienterna

Forskarna slogs av engagemanget och delaktigheten från patienternas sida. Visningarna ledde till livliga samtal som spann över ”olika nivåer och stämningar, från munterhet och humor till allvar och eftertänksamhet, från tankar om allmänna ting till reflektioner om det personliga.”

–  Det är inte så viktigt vem konstnären är eller hur verken kommit till. Fokus ligger på dialog. Visningarna ska väcka tankar, känslor, ge ett andrum och få patienterna att tänka på något helt annat, säger Åsa Alftberg.

Handbok ska stimulera dialog

Visningarna uppskattas enligt Åsa Alftberg av såväl personal och vårdtagare som deras anhöriga. Ett syfte med projektet är också att stimulera social interaktion mellan patienterna, mellan patienter och personal samt mellan patienter och anhöriga på besök. Till konstvandringarna hör en handbok som presenterar varje konstverk med bild och en kortfattad text som ska stimulera dialog.

– Jag är överraskad över att det fungerar så bra. Ett viktigt skäl till det är nog att initiativet kommit från sjuksköterskorna själva, inte uppifrån. Det har gett personalen stolthet och glädje. De har fört in patienterna i konstvärlden för en stund, i stället för den vanliga sjukhusvärlden, säger Åsa Alftberg.

Lyfter fram existensiell hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet”. I rapporten lyfter Alftberg och Liljefors fram ett fjärde begrepp: existentiell hälsa.

– Det handlar om att ha en känsla av sammanhang. Att även när livet krisar och du har blivit svårt sjuk, så finns det kvar en kärna att bottna i och en förmåga att känna glädje. Det kan konstupplevelser bidra till, säger Åsa Alftberg.

Annons:

Källor:

Malmö universitet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: