Ange ditt sökord

Kaffedrickande i medelåldern minskar risken för demens senare i livet

Kaffedrickande i medelåldern minskar risken för demens senare i livet

Kaffe- och te-drickande i medelåldern kan minska risken för demens/Alzheimers sjukdom (AD) senare i livet.

Annons:

Detta konstaterar den finska studien ”Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar, åldrande och demens” som publiceras i januarinumret av Journal of Alzheimer’s Disease.

Ny studie

Studien har genomförts vid Kuopios universitet i Finland i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm och Folkhälsoinstitutet i Helsingfors, Finland. Deltagare i studien var överlevande från populationsbaserade kohorter som tidigare granskats inom Nordkarelenprojektet och FINMONICA-studien 1972, 1977, 1982 eller 1987 (besök i medelåldern). Efter en genomsnittlig uppföljning på 21 år fullföljde 1 409 personer (71 procent) i åldrarna 65 till 79 år den förnyade undersökningen 1998. Totalt identifierades 61 fall av demens (48 med AD).

– Vårt mål var att studera förhållandet mellan kaffe- och tekonsumtion i medelåldern och risken för demens/AD senare i livet, eftersom den långsiktiga inverkan av koffein på centrala nervsystemet fortfarande var okänd och eftersom de patologiska processer som leder till Alzheimers sjukdom kanske startar flera tiotals år före sjukdomens kliniska manifestation, säger forskningsledaren Miia Kivipelto från Kuopios universitet i Finland och Karolinska Institutet i Stockholm.

Personer i medelåldern hade lägre risk för demens

Vid undersökningen av de medelålders deltagarna bedömdes kaffe- och tekonsumtionen enligt ett tidigare validerat semikvantitativt frågeformulär för livsmedelsfrekvens. Kaffedrickande var kategoriserat i tre grupper: 0–2 koppar (lågt), 3–5 koppar (måttligt) och >5 koppar (högt) om dagen. Vidare var frågan om tekonsumtion uppdelad i två grupper som uteslöt varandra: de som inte drack te (0 koppar/dag) och de som drack te (≥1 kopp/dag).

Studien fann att de medelålders personer som drack kaffe hade lägre risk för demens och AD senare i livet jämfört med dem som inte drack eller endast drack lite kaffe. Den lägsta risken (65 procent minskning) påträffades bland måttliga kaffedrickare (drack 3–5 koppar kaffe/dag). Justeringar för olika förväxlingsfaktorer ändrade inte resultatet. Tedrickande var relativt ovanligt och förknippades inte med demens/AD.

Kivipelto noterar även att:
– Med hänsyn till den stora kaffekonsumtionen över hela världen kan resultaten få viktiga konsekvenser för att förebygga eller fördröja debuten av demens/AD. Fyndet behöver bekräftas av andra studier, men det öppnar en möjlighet för att koståtgärder kan ändra risken för demens/AD. Identifiering av mekanismerna för hur kaffe skyddar mot demens/AD kan även bidra till utvecklingen av nya terapier för dessa sjukdomar.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: