Gå snabbt - lev längre!

Gå snabbt - lev längre!

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-06-14
Uppdaterad: 2019-06-19
Författare: Anders Åker

Forskning visar på en koppling mellan ditt gångtempo och risken att dö av hjärt- kärlsjukdom och att medelsnabb gångtakt är allra bäst för hälsan.

Studien har publicerats i tidskriften British Journal of Sport Medicine.

Stor andel data till grund

Forskarna vid universitetet i Sydney som ligger bakom studien tittade närmare på dödsorsaken hos 50 000 personers. Man undersökte även vilket gångtempo personerna i studien hade haft.

I sammanställningen av studien tog man sedan hänsyn till andra faktorer som övrig fysisk aktivitet, ålder, kön och BMI hos deltagarna.

Medelsnabb gångtakt bäst

Vad som är rask takt är individuellt beroende på hur vältränad man är men forskarna bakom studien anser att sju kilometer i timmen är ett snabbt tempo. Ett mått, menar forskarna, är att utgå från att ett snabtb tempo är när du går och blir andfådd och svettig. Enligt studien minskar risken för hjärt- kärlsjukdom med 20 procent om du har en medelsnabb gångtakt.

Personerna som drar störst fördel av att hålla en rask takt är personer över 60 år, de kunde minska risken med en för tidig död med 53 procent.

 

Veckans fråga

Röker eller snusar du?

Nyhetsbrev

E-postadress