Ange ditt sökord

Över hälften fortsätter att röka även efter att ha fått diagnosen KOL. Ändå vill de flesta sluta röka, men de har svårigheter att klara av det.  Foto: Shutterstock

Över hälften fortsätter att röka även efter att ha fått diagnosen KOL. Ändå vill de flesta sluta röka, men de har svårigheter att klara av det. Foto: Shutterstock

Frågor kan hjälpa KOL-patienter till rökstopp

Över en halv miljon människor i Sverige lever med lungsjukdomen KOL, allt som oftast orsakade av långvarig rökning. Med hjälp av 14 frågor kan dessa personer få hjälp. Det visar en doktorsavhandling från Karolinska institutet.

Annons:

Det är nästan bara rökare som drabbas av den allvarliga lungsjukdomen KOL, därför är rökstopp den enskilt största åtgärden en KOL-patient kan göra. 

Bedömningsinstrument med 14 frågor

Lena Lundh, distriktsköterska och verksam vid Akademiskt Primärcentrum, har i sin doktorsavhandling intervjuat 34 KOL-patienter och sjuksköterskor med specialkunskap om KOL. Hon har också testat ett bedömningsinstrument bestående av 14 frågor som kan vara till hjälp för att identifiera olika hinder som kan uppstå i strävan mot ett rökfritt liv. 

Dessa frågor har sedan testats på 109 personer med KOL och har bland annat handlat om upplevd stress, ambivalens och strategival.

Frustration hos både sjuksköterskor och patienter

Utifrån resultatet framgår att sjuksköterskorna känner både frustration och maktlöshet över att så många patienter som har KOL, trots stöd och rådgivning, inte förmår sluta röka. 

Frustrationen återfinns även bland patienterna. Det är över hälften som fortsätter att röka även efter att ha fått diagnosen KOL. Ändå vill de flesta sluta röka, men de har svårigheter att klara av det. 

Ju mer press desto färre försök att bli rökfri

Av resultatet att tyda upplever KOL-patienterna en oro över att misslyckas med sitt rökstopp och att de ska ge upp försöken att sluta.

Enligt Lena Lundh är tanken på att sluta röka ständigt närvarande och ju mer press patienterna kände desto färre försök gjordes att bli rökfri. Den upplevda stressen är förstås något som påverkar vardagen negativt. 

Särskilt viktigt att nå KOL-patienter som gett upp

Det finns stöd att få från vården, men Lena Lundh säger att det saknas verktyg som kan stärka och stimulera den egna motivationen att bli rökfri. Det är där de 14 frågorna kommer in som ska mäta och ge besked om vilka faktorer som påverkar och hindrar KOL-patienten från att sluta röka. 

Särskilt viktigt är det att nå de patienter som har gett upp om att lyckas sluta röka. Då vill man inge nytt hopp och visa på alternativ, säger Lena Lundh.

Man bör inte diskutera åtgärder om man inte vet vilka hinder som patienten upplever. Därför hoppas hon att verktyget med de 14 frågorna ska bli användbart för sjuksköterskor i deras dagliga arbete med KOL-patienter, så att de kan förstå problemet på ett annat sätt och erbjuda individanpassat stöd. 

Läs mer i artiklarna:
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Fimpa för gott – så gör du! 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: