Ange ditt sökord

I rapporten pekar Cancerfonden ut ett antal områden, som digitalisering, för en primärvård med bättre möjligheter att upptäcka cancer tidigare. Foto: Shutterstock

I rapporten pekar Cancerfonden ut ett antal områden, som digitalisering, för en primärvård med bättre möjligheter att upptäcka cancer tidigare. Foto: Shutterstock

Fler cancerfall kan upptäckas inom primärvården

Primärvården är eftersatt och personalen får inte rätt förutsättningar att identifiera patienter där cancer kan misstänkas.

Annons:

Det konstaterar Cancerfonden i en ny rapport som handlar om hur primärvården kan bli bättre på att upptäcka fler cancerfall tidigare.

Pekar ut ett antal områden

I rapporten pekar Cancerfonden ut ett antal områden för en primärvård med bättre möjligheter att upptäcka cancer tidigare. Man menar att regionerna måste säkra regelbundna utbildningsinsatser för att öka primärvårdspersonalens kompentens inom tidig upptäckt av cancer samtidigt som stödet för utveckling och införande av digital infrastruktur, såsom kvalitetsregister och digital vårdinformation måste förstärkas.

Cancerfonden lyfter även fram behovet av säkrad forskningstid och karriäroch lönestrukturer som lockar till forskning i primärvården som måste inrättas för att öka kunskapen kring cancerdiagnosticering inom primärvården. Man efterlyser även en starkare nationell styrning och anser att det befintliga systemet med 21 självstyrande regioner står i vägen för att effektivt utveckla cancervård i takt med att ny teknik utvecklas.

– Fler kan botas eller leva längre med god livskvalitet om vården bli snabbare på att upptäcka cancer hos patienter, men för lite fokus på allmänläkarnas kompetensutveckling och arbetsmiljö har lett till problem när primärvården möter patienter med cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Digitala utvecklingen på efterkälken

Den digitala utvecklingen inom primärvården är på efterkälken. Det finns ett behov av en fungerande digital infrastruktur som kan ge primärvårdens personal lättillgänglig och relevant information om patienter.

– Det behövs en mer handfast styrning från regeringen om vi ska få till en effektiv digitalisering av vården, idag är ansvaret alldeles för utspritt vilket har lett till att Sverige inte har ett journalsystem som ser till patientens hela vårdsituation, säger Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Annons:

Källor:

Cancerfonden "Cancerfondsrapporten"

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: