Ange ditt sökord

Statusanalyserna kunde peka ut vilka facebookanvändare som visade på psykotiska och narcissistiska personlighetsdrag. Foto: Shutterstock

Statusanalyserna kunde peka ut vilka facebookanvändare som visade på psykotiska och narcissistiska personlighetsdrag. Foto: Shutterstock

Din statusuppdatering avslöjar om du är psykopat

Analyser av de statusuppdateringar du gör på Facebook kan inte bara avslöja narcissistiska utan också psykopatiska personlighetsdrag hos användaren.

Annons:

Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin och Lunds universitet.

Unik möjlighet 

Då Facebook revolutionerat hur människor samspelar på internet menar Danilo Garcia, forskare vid Sahlgrenska akademins forskningscentrum Centre for Ethics, Law and Mental Health att Facebook erbjuder en unik möjlighet för psykologisk forskning.

I studien ville Danilo Garcia och hans kollegor ta reda på om statusuppdateringar på Facebook precis som psykologiska personlighetstester skulle kunna avslöja mörka personlighetsdrag. 

Första studien i sitt slag

Drygt 300 Facebookanvändare i USA fick svara på en vetenskaplig enkät med frågor som testar utåtriktade, neurotiska, psykopatiska, narcsissistiska och machiavelliska personlighetsdrag. De fick även skicka in sina femton senaste statusuppdateringar. 

Statusuppdateringarna studerades sedan med en metod för att mäta betydelsen av ord, så kallad latent semantisk analys. Personlighetstesterna och innehållsanalyserna blev underlag för studien som är den första kvantitativa semantiska studien av sitt slag.

Kunde peka ut facebookanvändare

Statusanalyserna kunde peka ut vilka facebookanvändare som visade på psykotiska och narcissistiska personlighetsdrag i personlighetstesterna. Enligt studien använde dessa personer oftare negativt laddade eller udda formuleringar, statusuppdateringar som gav utslag för psykopati kunde till exempel handla om prostituerade, halshuggning, porr och slaktare.

Personer som i statusuppdateringar framhävde sina egna goda egenskaper, till exempel genom att konstatera att andra inte förstår vad som är sann lycka, visade på narcissistiska personlighetsdrag när man jämförde med personlighetstesterna. 

Neurotiska personlighetsdrag

Neurotiska personlighetsdrag, hur många vänner du har på Facebook och hur ofta du uppdaterar din status gick också att utläsa från analysen av statusuppdateringarna.

Studien visar att facebookanvändare med utåtriktad och öppen personlighet överlag har många vänner på Facebook och uppdaterar sin status oftare än andra.

Fakta psykologiska begrepp 

  • Personer med narcissistiska drag är självupptagna, självförhärligande och har en överdriven tro på sin egen förmåga.
  • Neurotiska störningar är fobier, ångeststörningar och andra störningar som uppkommer till följd av trauman eller extrem stress. Dessa störningar är irrationella, och beror på personlighet eller omedvetna konflikter.
  • Personer med psykopatiska drag är starkt fokuserade på sina egna önskemål, och brister i empati till andra. Dessa personer bryter ofta normer och regler, och har högre benägenhet att begå brott.
  • Personer med machiavelliska drag är cyniska, känslomässigt kyliga och oberörda av moral. Dessa personer bedrar och manipulerar människor i sin omgivning för att få fördelar.

Källa: Studien The dark side of Facebook ,publicerad i den vetenskapliga tidskriften Personality and Individual Differences, Göteborgs Universitet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: