Ange ditt sökord

Att greppa kontrollen kring din diagnos ger riktigt bra förutsättningar för att du ska kunna leva ett bra liv även med depression. Foto: Shutterstock

Att greppa kontrollen kring din diagnos ger riktigt bra förutsättningar för att du ska kunna leva ett bra liv även med depression. Foto: Shutterstock

Diagnos depression – vad gör jag nu?

Diagnosen depression kan vara både omvälvande och ibland svår att ta till sig. Det kommer upp frågor både före och efter läkarbesöket och dessutom ska du försöka skapa en vardag i tillvaron.

Annons:

Därför är det bra att vara följsam och ha en överblick hur du kan hantera din depression.

Depression

Depression är en relativt vanlig sjukdom som drabbar såväl män som kvinnor. Orsaken är en kombination av faktorer, yttre som inre.

Till exempel kan livsavgörande händelser spela in, en osäkerhet och rädsla inför livet och nuet. Samtidigt vet man att signalsubstanser som återfinns i din hjärna och ditt nervsystem kan bidra till depression. Signalsubstanserna utgör grunden för din sinnesstämning och vid depression vet man att signalsubstanserna och deras samspel med andra celler i hjärnan kommer i obalans.

Är jag deprimerad?

Alla människor kan bli deprimerade, däremot skiljer sig depression från vanlig nedstämdhet och att “bara” vara ledsen. Nedstämdhet kan övergå till depression och det finns ingen skarp gräns för detta, mer riktlinjer och grundförutsättningar för en samlad bedömning till exempel hur länge du har varit nedstämd.

 • Jag har varit nedstämd varje dag under mer än två veckor
 • Jag har varit orkeslös varje dag under mer än två veckor
 • Jag har tappat lusten
 • Jag känner att allt är meningslöst
 • Jag har låg självkänsla
 • Jag tänker på döden
 • Jag har ojämnt humör
 • Jag har värk i kroppen

Har du svarat ja på ett eller flera av påståendena ovan kan du lida av depression, ta kontakt med din vårdmottagning för vidare utredning. Det är inte alltid man själv kommer på symtomen utan att det är personer i din närhet som påpekar dessa.

Behandling vid depression

Det finns tre nivåer av vanlig depression, lätt/lindrig, medelsvår/måttlig och svår/djup depression. Även här är gränsdragningen inte skarp utan flytande. Vid depression är det inte bara bra utan även viktigt att tidigt söka hjälp för att på så vis få behandling så snart som möjligt. För många kan resultat av en behandling visa sig relativt snabbt så om du misstänker depression – var inte rädd att söka hjälp.

Behandling av depression är individuell och beror på typ av depression och vilka förutsättningar just du har.

Vanliga behandlingsmetoder

 • Fysisk motion
 • Psykoterapi
 • Antidepressiva läkemedel
 • Elbehandling (vid svår/djup depression)

Behandlingen anpassas till dig som person och det behov du har

Jag är deprimerad – vad gör jag nu

Har du fått diagnosen depression kan det uppstå hundra frågor. Frågor som kan vara svåra att besvara samtidigt som du möter läkaren. Det är viktigt att ha en öppen dialog med läkaren under behandling för att behandlingen ska optimeras för ditt behov.

En del i behandlingen är därför att sätta ord på de många gånger svåra känslor man som deprimerad kan uppleva. Att föra en dagbok är bra och då inte enbart ta med saker som rör psyket utan även om du känner av fysiska symtom som smärta och trötthet i kroppen. Din dagbok blir din journal som hjälper dig och läkaren i er dialog.

Dialogen med läkaren

När det kommer till behandling och antidepressiva läkemedel är det bra att veta att följsamhet, att du tar din medicinering enligt ordination, är viktigt eftersom man strävar mot att återställa balansen i din kropp.

Att vara osäker på antidepressiva läkemedel är helt naturligt och därför är det bra om du frågar när du pratar med din läkare. Frågar, ifrågasätter och samtidigt lyssnar. För det är viktigare att du känner förtroende för läkaren och den behandling som sätts in än att du går hem med en behandling som du inte vill fullfölja. Tillsammans kan du och behandlande läkare komma fram till en behandling som förhoppningsvis passar just dig.

Livet med depression

Ett liv med en depression kan vara både svårt och begränsande. Depression har ofta en cykel som varierar från att du kan må relativt bra till att du sjunker ner i djupa depressionssvackor. Det är viktigt att följa behandlingen för att på sikt plana ut den cykeln.

Att bli kompis med sig själv är en del av behandlingen. Ta hand om sin kropp, sova gott, äta bra och röra sig fysiskt. Det är inte fel att genom olika hjälpmedel registrera känslostämningar och andra iakttagelser. Genom att göra det kan du själv, och din läkare, se till exempel om det är något särskilt som utlöser dina depressionssvackor, till exempel brist på sömn eller alkoholintag (alkohol kan orsaka depression).

Ta kontrollen över depressionen – för dagbok

Att tekniken nu har kommit långt gör att du exempelvis kan föra en digital dagbok i din smartphone. Där kan du notera känslor, sinnesstämningar men också mål, delmål och behandling samt medicinering. Lås den med ett lösenord som bara du har och låt det bli “din värld” där du tar kontrollen över din depression. Att greppa kontrollen kring din diagnos ger riktigt bra förutsättningar för att du ska kunna leva ett bra liv även med depression. Och skriv ner frågor, våga fråga, ifrågasätta och kräva svar – var aldrig rädd för att lära dig mer om din behandling och diagnos.

Om du för en liten dagbok kring dina känslor efter en depressionsdiagnos kan det hjälpa dig att se tillbaka på tillvaron utan att försjunka enbart i depression. Genom att notera både saker som är bra och mindre bra får du en översyn på ditt liv och din tillvaro.

Som anhörig

Att vara anhörig till personer med depression kan vara både tungt och svårbegripligt. Humörsvängningarna kan göra det svårt att hänga med och det kan bli en osäkerhet kring hur man ska bemöta depressionen.

Våga fråga. Våga prata om behandling och känslor. Uppmuntra till att skriva ner mål, behandlingsplan och sinnesstämningar. Det skapar en dialog även mellan dig och den som är deprimerad och tillsammans får ni en övergripande koll på livet. Det kan hjälpa den som är deprimerad att känna ett stöd i tillvaron.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: