Ange ditt sökord

Det är känt sedan tidigare att det finns en koppling mellan depression och demens.  Foto: Shutterstock

Det är känt sedan tidigare att det finns en koppling mellan depression och demens. Foto: Shutterstock

Depression över tid kan kopplas till ökad risk för demens

En ny studie antyder att risken för demens är störst hos personer där symtomen vid depression förvärrats över tid i vuxen ålder.

Annons:

Studien är den första långtidsstudien på området och har publicerats i Lancet Psychiatry.

Koppling mellan depression och demens

Det är känt sedan tidigare att det finns en koppling mellan depression och demens. I den aktuella studien ingick över 3 300 vuxna personer med teken på depression vid minst ett tidigare tillfälle. Vid studiens början var ingen diagnostiserad med demens.

Beroende på hur depressionen förändras över tid delades deltagarna in i fem olika grupper och mättes med hjälp av två olika skattningsskalor, bland annat ett självskattningsformulär som heter CES-D. Samtliga deltagare följdes under tio år och när man sammanställde resultaten jämförde man endast deltagarna i studien mot varandra, ingen jämförelse gjordes med den övriga befolkningen.

Utvecklade Alzhiemers sjukdom

Bland deltagarna i studien som fick förvärrade depressionssymtom med tiden utvecklade 22 procent demens. Motsvarande siffra för de deltagare som ansågs ha lindriga depressiva symtom under hela studietiden var 10 procent. Av samtliga deltagare i studien utvecklade totalt 434 demens och 348 drabbades av Alzheimers sjukdom.

Forskarna fann däremot ingen ökad långtidsrisk för demens hos deltagare vars depressiva symtom pågått under en begränsad period för att sedan gå tillbaka.

Stödjer teori

Det här är den första studien i sitt slag som kollar närmare på hur depression över tid kopplas till ökad risk för demens. Tidigare forskning har redan visat att depressionssymtom under en viss tidpunkt kan inverka på risken för demens.

Nu menar forskarna bakom den aktuella studien att deras fynd stödjer teorin att depressiva symtom hos äldre kan vara ett förstadium till demens.

Annons:

Källor:

Saira Saeed med flera. 10-year trajectories of depressive symptoms and risk of dementia: a population-based study. The Lancet, publicerad online den 30 april 2016. Doi: 10.1016/S2215-0366(16)00097-3

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: