Ange ditt sökord

Listan över årets främsta forskningsnyheter har för åttonde året i rad tagits fram av tidskriften Dagens Medicin. Foto: Shutterstock

Listan över årets främsta forskningsnyheter har för åttonde året i rad tagits fram av tidskriften Dagens Medicin. Foto: Shutterstock

Cancer dominerar topplista över årets viktigaste forskningsnyheter

När forskningsåret ska sammanfattas intar framsteg vid olika cancersjukdomar flera platser på topp tio-listan. 

Annons:

Listan över årets främsta forskningsnyheter har för åttonde året i rad tagits fram av tidskriften Dagens Medicin som sammanställt listan efter bland annat bedömning av olika röns medicinska och principiella betydelse.

Topp fem-listan – cancer och naturfenomen samlat i toppen 

På första plats över årets främsta forskningsnyheter kommer möjligheten att tidigare diagnosticera och bättre behandla lungcancer, den tumörsjukdom som skördar flest svenskars liv. Under 2018 presenterades resultat från en länge väntad screeningstudie som gör att den siffran skulle kunna minskas med upp till 500 liv. Dessutom publicerades flera läkemedelsstudier på målinriktade läkmedel och så kallad immunterapi som inger hopp om längre överlevnad hos patienter med spridd sjukdom. Sammantaget gör detta att Dagens Medicin utser tidig diagnostik och bättre behandling av lungcancer till årets forskningsnyhet.

På plats två och tre placerar Dagens Medicin den rekordvarma sommarens effekt på folkhälsan och att tre forskargrupper under året visade att patienter som förlamats efter olyckor kan lära sig att gå igen genom elektrisk stimulering av ryggmärgen och träning. Ännu en cancerrelaterad behandlingsmetod återfinns på plats fyra, nämligen banbrytande resultat för car T-celler vilket innebär att man genetiskt modifiera patienters egna immunceller så att de kan döda tumörceller är ett huvudspår inom immunterapi vid cancer. En ny, halvautomatiserad, diabetespump som hjälper diabatespatienter i vardagen placerar sig på plats fem på topplistan. Pumpsystemet känner av patientens glukosvärde och sedan automatiskt anpassar insulindosen, så kallad closed loop.

Omega 3 och fler cancernyheter 

På plats sex hittar man vad Dagens Medicin beskriver som något av en skräll, nämiligen att omega-3, i hög dos, gav 25 procents minskning av hjärt-kärlhändelser i en studie på högriskpatienter med höga triglycerider. Det finns dock frågetecken att reda ut innan behandlingen eventuellt kan införas, som dess möjliga interaktion med statiner. Såväl plats sju som åtta på listan över de viktigaste forskningsnyheterna finns återigen den viktiga forskningen kring cancer, dels att målriktad terapi ovanligt bra vid sällsynt mutation samt nya framsteg vid spridd cancersjukdom i samband med prostatacancer.

Det förstnämnda framsteget av dessa två visade att så många som 80 procent av ­patienter med flera typer av så kallad TRK-muterad cancer fick se sina tumörer markant krympta – de flesta långvarigt – av ett nytt experimentellt läkemedel, enligt en principiellt viktig tidig studie. Det andra baseras på två ­studier som visade att den nyare typen av hormon­läkemedel kan skjuta upp ­bildandet av metastaser med två år hos patienter som fått PSA-stegring efter behandling i botande syfte. Ytterligare en studie visade att patienter med spridd sjukdom och låg metastasbörda fick ökad överlevnad om de fick strålning lokalt mot prostatan, vilket normalt inte görs i dag.

En överraskande flopp

Ett nytt läkmedel för patienter som lider av blödarsjuka kan leda till att patienter slipper ­injicera i vener. Det nya läkemedlet gav i en ny studie bra förebyggande effekt av blödningar vid den vanligaste formen av blödarsjuka, typ A. Fördelen är att läkemedlet inte behöver injiceras i vener utan relativt glest kan ges under huden.

På plats 10 väljer Dagens Medicin att placera en av de mest studerade frågorna inom hjärt- kärlforskningen, nämligen huruvida acetylsalicylsyra i lågdos har en plats som förebyggande behandling hos personer utan etablerad kardiovaskulär sjukdom. Detta visade sig inte vara fallet utan en av studierna på ämnet antydde till och med att det ökar risken för cancerdöd. Att acetylsalicylsyra floppar i primärprevention fick således avsluta årets lista över viktiga forskningsnyheter. 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: