Ange ditt sökord

Ofta är yrsel snabbt övergående men kan upplevas som mycket obehagligt Foto: Shutterstock

Ofta är yrsel snabbt övergående men kan upplevas som mycket obehagligt Foto: Shutterstock

Allt om yrsel – det finns hjälp att få

Yrsel innebär att du av någon orsak känner dig yr och upplever ostadighetskänsla. Yrsel är vanligtvis snabbt övergående och ofarligt men det kan upplevas som obehagligt och för många som drabbas ofta kan det vara besvärande och svårt att få hjälp.

Annons:

En anledning till svårigheterna med att få hjälp är orsakerna till varför vi upplever yrsel kan vara många. Många äldre lider av yrsel utan att en undersökning kan visa på en tydlig orsak och inte sällan kan man ha varit hos vården flertal gånger utan att fått någon närmare klarhet i anledningen till att man drabbas av yrsel. Om yrseln skulle bli så pass kraftig att du inte klarar dig själv måste du däremot uppsöka akutsjukhus.

Vad är yrsel?

Yrsel kommer av en störning i balansfunktionen och ger en känsla av ostadighet. Det kan snurra och gunga i huvudet. Beroende på hur känslan beskrivs brukar man dela in yrsel:

Ostadighetsyrsel – ger en känsla av att gå på en båt.

Svimningskänsla – det svartnar för ögonen och man blir ostadig i några sekunder.

Ospecifik yrsel – här är yrseln svår att beskriva, men upplevs som attacker av ostadighet.

Karusellyrsel – en känsla av ett snurrande rum trots att allt står still.

Vanliga symtom vid yrsel

Yrseln kan komma som en attack som varar i en kort stund då det snurrar eller gungar i huvudet. Man kan uppleva illamående, få svimningskänsla och nedsatt hörsel. Yrseln kan också hålla i sig flera veckor.

Vid så kallad lägesyrsel börjar det plötsligt snurra intensivt när man lägger sig ned eller vrider huvudet åt sidan. Det kan vara upp till en halv minut.

Sök vård

Ring 112 om yrseln blir så kraftig att du inte klarar dig själv, eller om du samtidigt får något av följande besvär:

 • Förlamning i ena sidan av kroppen, arm och/eller ben eller domningar i ansiktet samt talsvårigheter, vilket kan vara tecken på stroke.
 • Ont i öronen, öronsusningar, lock för örat.
 • Synstörningar.
 • Våldsam kräkning.
 • Kraftig huvudvärk.

Varför uppstår yrsel?

Det finns många orsaker till varför man får yrsel. Det upplevs som obehagligt men är ofta ofarligt. För en del kan yrsel begränsa den sociala samvaron då man drar sig för att gå ut av rädsla för att plötsligt drabbas av yrsel. Därför är det också viktigt att konsultera läkare om du upplever att du då och då drabbas av yrsel då det kan ha att göra med till exempel blodcirkulationen i din kropp.

Orsaker till yrsel

 • Ostadighetskänsla kan bero på psykisk spänning.
 • Yrsel kan bero på lågt blodtryck eller blodtrycksfall.
 • Yrsel är vanligt hos äldre vilket beror på normala åldersförändringar i inneröra, hjärna, blodcirkulation och blodtryck.
 • Yrsel kan vara så kallad godartad lägesyrsel som beror på att några av innerörats kristaller har rubbats ur sitt läge.
 • Vissa läkemedel kan påverka balansen.
 • Vaxpropp kan orsaka yrsel.

Ibland kan yrseln vara ett tecken på sjukdom (se nedan).

Yrsel på grund av sjukdom

 • Inflammation i balansorganet.
 • En skada i innerörat
 • Bältros i innerörat.
 • Infektion i innerörat.
 • Ménières sjukdom.
 • Migrän
 • Dålig blodcirkulationen till innerörat och hjärnan.
 • Stroke med förlamning.
 • Blodpropp i hjärnan.
 • En tumör.
 • Multipel skleros, MS.

Diagnos vid yrsel

För att ställa diagnos vid yrsel får man beskriva hur yrseln upplevs, vilka mediciner som används. En undersökning görs där läkaren tar EKG, mäter blodtryck, gör ett hörseltest (audiogram), kontrollerar ögonrörelser, benens reflexer och nacken. Blodprov kan tas för att mäta blodvärde, blodsocker, ämnesomsättning, vitamin B12 och folsyra. Vid behov röntgas huvudet i datortomografi eller undersöks med magnetkamera.

Orsaken är inte alltid helt tydlig men om du besväras av yrsel är det bra att prata med läkare och även föra en liten dagbok på papper eller i mobilen. Skriv ner vid vilka tillfällen du har känt av yrseln, hur det kändes och hur ofta så kan du och din läkare föra en dialog kring detta.

Behandling av yrsel

Vid behandling av yrsel utgår man från vilken typ av yrsel du har och vad orsaken är. Beror besvären på läkemedel får man kanske överväga att byta ut dessa, om det beror på någon muskulatur kan du behöva få behandling hos en sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Att undvika stress och oro kan också hjälpa till om du har yrsel.

Vid alla typer av yrsel kan fysisk träning och olika former av balansövningar faktiskt bidra till att du blir bättre.

Ginkgo biloba – behandlingsalternativ vid yrsel

Inom kinesisk medicin har ämnen utvunna ur det uråldriga trädet ginkgo en tusenårig historia och tillskrivs bland annat positiva egenskaper vid minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, öronsusningar och trötthetskänsla och yrsel, något som har rönt intresse i forskarvärlden.

I ett antal studier har man undersökt huruvida ginkgo biloba, som ämnet heter, kan hjälpa dig som drabbats av yrsel. I en blindstudie* använde forskarna ett standardformulär när det kommer till bedömningen av yrsel samt ett ”gå på linjen”-test för att bedöma huruvida ginkgo biloba hade någon effekt på de patienter som ingick i studien. Resultaten visade att de patienter som ingick i studien enligt de mätinstrumentforskarna utgick ifrån hade en minskad yrsel. Det finns flera studier som har tittat närmare på de eventuella positiva effekterna på yrsel ginkgo biloba har och vilken interaktionspotential ämnet kan ha med olika extrakt, men man ska komma ihåg att allting är individuellt.

Om du vill testa andra behandlingsalternativ ska du alltid konsultera din läkare innan. Det är viktigt att du pratar med en läkare om din yrsel eller om du redan står på några läkemedel.

Att leva med yrsel

Det kan vara besvärande att leva med yrsel och frustrerande om man efter läkarbesök fortfarande inte fått svar på vad orsaken kan vara eller vad man kan göra åt det. Det finns olika saker man kan göra själv och olika behandlingsalternativ så ibland får man, i samråd med vården, testa sig fram lite förutsatt att yrseln inte är akut eller allvarlig.

Motion är bra för den som har yrsel på grund av åldersförändringar, lågt blodtryck eller på grund av lägesyrsel. Fysisk aktivitet är bra. Träna rörelser, balans samt huvud- och ögonrörelser. Träningen gör dig mer stadig och därmed mindre yr.

Lägesyrsel kan behandlas med rörelseövningar som gör att kristallerna faller på plats igen.

Exempel på rörelseövning

 1. Ligg på höger sida – sitt upp!
 2. Ligg ned på vänster sida – sitt upp!
 3. Upprepa tio gånger morgon och kväll under en vecka.

Yrsel ska inte begränsa dig i ditt liv och din vardag och det finns hjälp och råd att få!

 

Annons:

Källor:

Mayoclinic, *Cesarani A, Meloni F, Alpini D, et al. Gingko biloba (EGb 761) in treatment of equilibrium disorders. Adv Ther. 1998;15:291-304, FASS, www.doktorn.com

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: