Ange ditt sökord

Menières sjukdom är en åkomma i innerörat som leder till bland annat hörselnedsättningar. Foto: Shutterstock

Menières sjukdom är en åkomma i innerörat som leder till bland annat hörselnedsättningar. Foto: Shutterstock

Menières sjukdom symtom, orsak och behandling

Menières sjukdom är en kronisk åkomma i innerörat. Den orsakar hörselnedsättning, öronsus och yrselattacker. Sjukdomen drabbar både män och kvinnor, och uppkommer vanligtvis i åldrarna 40-60 år. Barn drabbas mycket sällan.

Annons:

Om någon i släkten har Menières sjukdom  löper man större risk att själv få den. Trötthet, stress och sömnbrist är faktorer som kan göra att sjukdomen lättare bryter ut, och det kan gå att påverka sjukdomssymtomen med hjälp av en kontrollerad livsstil. Det uppskattas att ca 40 000 personer i Sverige lider av Menières sjukdom, och varje år insjuknar omkring 4 000 nya patienter.

Varför får man Menières sjukdom?

Sjukdomen tros uppkomma av att man har ett för högt vätsketryck i innerörat. Detta resulterar i en form av svullnad. Det kan vara så att produktionen av innerörats vätska, så kallad endolymfan, är för hög, eller så är innerörats förmåga att dränera vätska eventuellt något nedsatt. Hörselsnäckan och balansorganet delar samma vätskesystem, vilket är anledningen till att det felaktiga trycket kan komma att påverka båda organen samtidigt och orsaka yrsel och hörselproblem. Menières sjukdom är ärftlig, och den har också en psykosomatisk koppling, vilket betyder att den kan utlösas av perioder av oro och stress. Känslomässig stress tros vara en extra stor utlösare.

Symtom på Menières sjukdom

Menières sjukdom visar sig i attacker som ofta varar mellan 20 minuter och 4-5 timmar. Ett typiskt anfall kan börja med en känsla av tryck eller hörselnedsättning i det sjuka örat. Samtidigt upplever man ett susande ljud i örat. Detta kallas för tinnitus. Därefter blir man kraftigt yr, och många drabbade upplever att allting snurrar. Yrseln kan medföra illamående, kräkningar samt svårigheter att gå rakt och att fokusera blicken. När attacken är över minskar symtomen, eller försvinner helt. Vissa upplever lindrigare attacker med endast en känsla av lock i det sjuka örat, och med kortvariga moment av fokuseringssvårigheter och ostadighet.

Diagnos vid Mènieres sjukdom

Det kan vara svårt att diagnostisera sjukdomen, då många andra sjukdomar har liknande symtom. En bedömning görs baserad på patientens sjukdomshistoria, och därefter görs en allmän hälsoundersökning samt tester av hörsel och balans. Det händer också att en läkare väljer att göra tester för att utesluta andra sjukdomar med snarlika symtom.

Behandling vid Mènieres sjukdom

Det finns inget botemedel för Menières sjukdom. Istället fokuserar man på att försöka lindra sjukdomens påverkan på den drabbades vardag. En läkare kan ge upplysningar om sjukdomen, samt ge råd och tips på vad man kan göra för att anpassa sig efter den. Man kan exempelvis försöka se till att motverka stress, både i privatlivet och på arbetsplatsen, för att undvika en attack. Det kan även vara bra att hålla sig fysiskt aktiv samt att dra ner på salt i den mat man äter.

I det akuta skedet kan läkemedel mot illamående behövas. Mellan anfallsperioderna kan man få prova vätskedrivande mediciner. Om ingenting annat fungerar kan örat opereras, varvid man sätter in ett rör i trumhinnan,  men inte heller det är någon garanti för lindrade besvär. För de som har Menieres sjukdom så är besvären ofta livslånga, men om man anpassar sin livsstil något så går det i många fall att leva relativt obesvärad av sjukdomen.

Övrigt om Menières sjukdom

Läkare tror att det förhöjda vätsketrycket sliter så pass på de känsliga hörselcellerna att man får permanenta hörselnedsättningar på det sjuka örat. Det finns många bra behandlingar mot susande ljud i öronen, men i nuläget finns inga bromsmediciner mot hörselslitaget.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: