Så undviker du att mobilljuset förstör din nattsömn

Så undviker du att mobilljuset förstör din nattsömn

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Att exponeras för mycket ljus under dagen kan motverka de sömnproblem som kan uppstå när vi använder oss av mobiltelefoner och surfplattor på kvällarna.

Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Associerat med sömnproblem

Forskning har visat att det blå ljus som elektroniska apparater avger skulle kunna förklara varför användandet av smarta telefoner och surfplattor kvällstid påverkar vår sömn negativt och kan ge sömnproblem.

Det här problemet har blivit allt mer aktuellt i samband med att vi oftare använder oss av mobila enheter som smarta telefoner och surfplattor på kvällen.

Exponerats för starkt ljus under dagen

I studien har sömnforskarna Christian Benedict och Frida Rångtell vid Uppsala universitet låtit fjorton deltagare, unga män och kvinnor, exponerats för starkt ljus under dagen.

Under kvällstid fick de använda en läsplatta inställd på full ljusstyrka under två timmar och forskarna följde därefter upp vilken effekt ljusexponeringen på dagen hade haft.

Kan motverka sömnproblemet

Forskarna såg att användandet av läsplattor på de unga deltagarna inte hade någon effekt på sömnen efter att deltagarna exponerats för starkt ljust under dagen.

Man menar att resultatet därför tyder på att "exponering för ljus under dagen, exempelvis genom utomhusaktiviteter eller åtgärdsprogram inriktade mot att förändra belysningen på kontor, kan vara hjälpsamma i försök att motverka sömnproblem associerade med användandet av apparater som skickar ut blått ljus."

Känslomässiga faktorer påverkar fortfarande

Även om effekten alltså var positiv på så sätt att starkt ljus kan motverka sömnproblem om man använder sig av bland annat mobilen på kvällen menar forskarna att de känslomässiga faktorerna som påverkar sömn kvarstår.

Detta kan vara att man engagerar sig i sociala medier eller kollar jobbmejlen innan man ska sova vilket i sin tur kan leda till att man får en stress som påverkar sömnen negativt.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Doktorn.com" Insert the code below on: Doktorn.com - All URLs ----------------------------------------------------------------------------------------------