Ange ditt sökord

Det är alltid viktigt att hitta den bakomliggande orsaken till torra ögon. Miljöer med torr luft eller ansträngning av ögonen framför datorn är livsstilsförhållanden som kan ge torra ögon. Foto: Shutterstock

Det är alltid viktigt att hitta den bakomliggande orsaken till torra ögon. Miljöer med torr luft eller ansträngning av ögonen framför datorn är livsstilsförhållanden som kan ge torra ögon. Foto: Shutterstock

Tårproduktionen avtar med stigande ålder vilket kan ge torra ögon. Vissa läkemedel kan ha torra ögon som biverkan. Foto: Shutterstock

Tårproduktionen avtar med stigande ålder vilket kan ge torra ögon. Vissa läkemedel kan ha torra ögon som biverkan. Foto: Shutterstock

Användning av kontaktlinser kan bidra till att du drabbas av torra ögon. Foto: Shutterstock

Användning av kontaktlinser kan bidra till att du drabbas av torra ögon. Foto: Shutterstock

Torra ögon – så kan du få hjälp

Torra ögon är ett vanligt ögonproblem som tilltar med stigande ålder. Det finns hjälp att lindra de vanligaste symtomen på torra ögon; att ögonen svider, kliar, är torra, röda, känns grusiga eller rinner.

Annons:

Vid allvarligare tillstånd kan ögat även smärta, synskärpan påverkas (exempelvis dimsyn) och ljuskänslighet uppstå.

Torra ögon är vanligare än vad man kan tro

Torra ögon påverkar vardagen för mellan 10 – 20 % av jordens befolkning, trots det får tillståndet mycket begränsad uppmärksamhet. De som tvingas leva med besvären är dessutom sällan medveten om att torra ögon kan behandlas. Detta är ett problem då utebliven behandling på sikt kan leda till en kronisk sjukdom med ökad risk för infektioner, sårbildningar och nedsatt syn som följd. Problem med torra ögon upplevs som vanligare bland kvinnor. Kvinnor över 40 år kan få problem med torra ögon till följd av hormonella förändringar som gör slemhinnorna torrare.

Orsaker till torra ögon – ålder, miljö och sjukdom

Normalt utsöndrar ögats tårkörtlar tårvätska kontinuerligt och när man blinkar fördelas tårvätskan till en tunn film över ögats yta. Det gör att ljuset kan brytas jämnt genom hornhinnan och att ögat inte torkar ut. Den vanligaste orsaken till torra ögon är att tårproduktionen minskar med stigande ålder och/eller att något stör tårkanalen så att vätskan inte når ut i ögat. Torra ögon kan även bero på för dålig produktion av fett i tårvätskan. Konsekvensen blir då att tårarna dunstar snabbt, dina ögon kan rinna och du upplever en torrhet och ögontrötthet. Besvären kan upplevas som mest vid exempelvis långvarigt användande av bildskärmar.

Det finns flera bakomliggande faktorer som kan orsaka problem med torra ögon och därför kan symtomen skilja sig från individ till individ.

Medicinska orsaker till torra ögon kan vara:

 • Ålder – med åren avtar kroppens förmåga att producera tårvätska
 • A-vitaminbrist
 • Sjukdomar som exempelvis Parkinsons, diabetes, ögonlocksinflammation eller lupus
 • Tillstånd såsom menopaus, sköldkörtelproblem, graviditet, rosacea, sarkoidos, Sjögrens syndrom och reumatoid artrit (de två senare kan även ger torrhet i munnen)

Exempel på läkemedel som kan bidra till torra ögon är:

 • Läkemedel mot depression
 • Antihistaminer
 • Näsdroppar
 • Betablockerande medel
 • Blodtrycksmediciner
 • Diuretika
 • P-piller
 • Hormonersättningsterapi
 • Lugnande medel
 • Magsårsmediciner

Livsstilsförhållanden som ofta bidrar till torra ögon:

 • Rökning
 • Användning av kontaktlinser
 • Ansträngning av ögonen framför datorskärm
 • Miljö med torr luft, luftkonditionering

Fysiska orsaker till torra ögon:

 • Störningar, förträngningar eller stopp i tårkanalerna
 • Störningar, förträngningar eller stopp i fettkörtlarna
 • Sår eller ärr under ögonlock eller ögonlockskanter

Symtom vid torra ögon:

Patienter med torra ögon kan uppleva många olika och varierande symtom, såsom exempelvis:

 • Röda ögon
 • Kliande ögon
 • Svidande ögon
 • Grusiga ögon/skav
 • Torrhetskänsla i ögonen
 • Brännande känsla
 • Trötthet
 • Rinnande ögon
 • Dimsyn av och till
 • Ljuskänslighet

I vissa fall kan man få en känsla av vätskefyllda ögon vilket beror på att balansen i tårarna är störd vilket skapar brist på de smörjande komponenterna med fett och slem.

Undersökning vid torra ögon

Undersökning bör ske hos specialist på torra ögon. Genom att kartlägga bakgrund och anledning till de aktuella symtomen ökar möjligheten till rätt behandling och därmed sannolikheten till ett liv utan besvär.

Vid undersökning bör bland annat tårvätskans sammansättning och kvalitet analyseras. Ögats fettkörtlar kontrolleras genom att man med en specialkamera bedömer körtlarnas status och funktion. I undersökning av torra ögon sker även en kontroll av tårkanaler, hornhinna och ögats slemhinnor för att säkerställa att där inte finns förträngningar eller skador. Därefter rekommenderas lämplig behandling och vid behov bokas uppföljande undersökningar. Den inledande undersökningen tar i normalfallet cirka en timme och är smärtfri. I dagsläget kan sådana undersökningar endast göras på privatklinik där man själv betalar.

Viktigt med tidig behandling

Som nästan alltid i medicinska sammanhang, är tidig behandling att föredra och för individer med torra ögon ökar då möjligheterna till ett besvärsfritt liv markant. Söker man inte hjälp för sina besvär med torra ögon finns risk för exempelvis infektioner, sårbildningar och nedsatt syn.

Behandling vid torra ögon

Det finns många receptfria produkter för behandling av torra ögon men den optimala behandlingen är individanpassad och baseras på den enskilda personens diagnos. Receptfria produkter kan tillfälligt hjälpa eller lindra symtom, men man bör inte påbörja en behandling utan diagnos då de i värsta fall kan förvärra problemen.

En individanpassad behandling bygger på kartläggningen av orsakerna till varje enskild persons symtom. Det finns flera tester man kan göra och en korrekt diagnos är inte bara nyckeln till bästa möjliga behandling utan vanligtvis även tidsbesparande.

Behandlingen består dels av icke-farmakologiska åtgärder, dels av farmakologisk terapi. Det finns en mängd tårsubstitut tillgängliga och man får ibland pröva sig fram till vad som passar den enskilde patienten bäst.

Nedan följer generella rekommendationer för behandlingen av torra ögon samt förslag på droppar lämpliga att använda vid olika grad av besvär.

Egenvård vid torra ögon

 • Undvik drag, torr luft, hög lufttemperatur, “smutsig luft”, rök och damm.
 • Undvik kontaktlinser.
 • Tänk på att blinka om man sitter länge vid någon skärm.
 • Undvik allergiframkallande ämnen.

Läkemedelsbehandling vid torra ögon

 • Gå igenom medicinlistan för att se om läkemedel med torra ögon som biverkan kan bytas ut eller undvikas.
 • Behandla ögoninfektioner, både ögoninflammation och ögonlocksinflammation, i ett tidigt skede.
 • Doseringsintervall av ögondroppar är vanligtvis 4–6 gånger dagligen, men ska alltid individualiseras. Preparaten kan inte överdoseras.
 • Vid långvarig behandling med ögondroppar bör preparat innehållande konserveringsmedel undvikas, särskilt bensalkonklorid.
Annons:

Källor:

St Görans Ögonsjukhus

Janusinfo.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: